1. 0119U000508 Удосконалення методів діагностики, лікування і реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку (2019-2021 рр., керівник проф. О. Р. Боярчук)

  2. 0120U104282 Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs і KRECs визначення Т- i В-лімфопеній (2020-2022 рр., керівник проф. О. Р. Боярчук)

  3. 0121U100069 Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей із соціально значущими захворюваннями (2021-2022 рр., керівник проф. О. Р. Боярчук)

  4. 0122U000039 Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації найбільш поширених захворювань дитячого віку (2022 - 2024 рр., керівник проф. О.Р. Боярчук)