Монографії, патенти

МОНОГРАФІЇ

1. Проблеми остеопорозу /під ред.проф. Ковальчука Л.А.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”,2003. – 506 с.

2. Федоців О. Є. Хронічні розлади живлення у дітей раннього віку / О. Є. Федорців.- Т.: Укрмедкнига, 2002.-266.

3. Екологія і захворювання щитовидної залози / В.Н.Корзун, Т.О.Воронцова, І.Ю.Антонюк.- Київ,2018.- 741с.ПАТЕНТИ

1. Деклараційний патент на винахід Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування залізодефіцитної анемії у дітей від 15.01.03р.№53055, бюл. №1.

2. Деклараційний патент на корисну модель Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування остеопорозу у дітей з затримкою росту від 15.6.05р. №7261, бюл. №6

3. Патент на корисну модель Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування бронхообструктивного синдрому у дітей позитивне рішення U-2013-03-827 від 28.08.13.

4. Патент на корисну модель Ярема Н. М., Федорців О.Є. Спосіб лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит UA 51181 від 12.07.2010.

5. Патент 114941 UA, МПК А61К 35/741, А61Р 17/00. Спосіб лікування атопічного дерматиту у дітей / Федорців О. Є., Мочульська О. М.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». - № u2016 10439; заявл. 13.10.16; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6.

6. Патент 116048 UA, МПК G01N 33/49, 2006.01. Спосіб діагностики атопічного дерматиту у дітей / Федорців О. Є., Мочульська О. М.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». - № u2016 10415; заявл. 13.10.16; опубл. 10.05.17, Бюл. № 9

7. Патент на корисну модель U201700944, №117853 Спосіб лікування гострої респіраторної інфекції у дітей / Щербатюк Н.Ю. заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». Бюлетень №13 від 10.07.17.