Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Дживак В.Г. «Патогенетичне обґрунтування застосування збагаченої тромбоцитами плазми крові та мезенхімальних стовбурових клітин для корекції травматичних ушкоджень м’язів» за спеціальністю 222 - медицина з галузі знань 22 – «Охорона здоровʼя» (Тернопіль, 2021).

 • Мочульська О.М. «Клініко‑патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2018).

 • Бурбела Е.І. «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2017).

 • Глушко К.Т. «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2015).

 • Рогальська Я.В. «Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2014).

 • Боярчук О.Р. «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2014).

 • Добровольська Л.І. «Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2013).

 • Чорномидз І.Б. «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2012).

 • Ярема Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2011).

 • Гощинський П.В. «Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Київ, 2006).

 • Кінаш М.І. «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2004).

 • Крицький І.О. «Особливості будови та формоутворення довгих кісток під впливом стресорно-шокогенних факторів та їх корекція препаратами антицитокінового спрямування у дітей» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Київ, 2002).

 • Косовська Т.М. «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2002).

 • Шульгай О.М. «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2002).

 • Горішний І.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2000).

 • Щербатюк.Н.Ю. «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2000).

 • Боярчук О.Р. «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1999).

 • Банадига Н.В. «Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ,1999).

 • Мудрик У.М. «Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1998).

 • Волянська Л.А. «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1998).

 • Федорців О.Є. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1998).

 • Кубей І.В. «Ефективність магніто-лазерої терапії при лікуванні пієлонефритів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1996).

 • Стеценко В.В. «Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1994).

 • Сагаль І.Р. «Використання антигіпоксину для профілактики і лікування дітей, що часто хворіють гострими респіраторними захворюваннями» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1994).

 • Воронцова Т.О. «Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1994).

 • Банадига Н.В. «Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ,1993).

 • Синицька В.О. «Клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей з паратрофією», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1990).

 • Федорців О.Є. «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1987).

 • Процайло М.Д. «Особливості росту та формоутворення кісток скелета при розладах імунного статусу організму» за спеціальністю – ортопедія (Київ, 1987).

 • Лугова О.І. «Клініко-імунологічна характеристика окремих форм гломерулонефриту у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (1983).

 • Лобода В.Ф. «Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (1982).

 • Алексеенко Л.І. «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1980).

 • Сміян І.С. «Хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (1968).

 • Сміян І.С. «Курортне лікування хронічного гепатохолециститу у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (1961).


Дисертації, які виконані під керівництвом член-кор. АМН України, проф. І. С. Сміяна:

 • Косовська Т.М. «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2002).

 • Горішний І.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2000).

 • Щербатюк.Н.Ю. «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2000).

 • Банадига Н.В. «Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ,1999).

 • Мудрик У.М. «Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1998).

 • Волянська Л.А. «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1998).

 • Федорців О.Є. «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1998).

 • Кубей І.В. «Ефективність магніто-лазерої терапії при лікуванні пієлонефритів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1996).

 • Стеценко В.В. «Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1994).

 • Воронцова Т.О. «Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1994).

 • Банадига Н.В. «Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ,1993).

 • Синицька В.О. «Клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей з паратрофією», за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1990).

 • Федорців О.Є. «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1987).

 • Лугова О.І. «Клініко-імунологічна характеристика окремих форм гломерулонефриту у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (1983).

 • Лобода В.Ф. «Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (1982).

 • Алексеенко Л.І. «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1980).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О. Є. Федорців:

 • Мочульська О. М. «Клініко‑патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2018).

 • Бурбела Е.І. «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2017).

 • Чорномидз І.Б. «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2012).

 • Ярема Н.М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2011).

Дисертації, які виконані під керівництвом доц. В. Ф. Лободи:

 • Глушко К.Т. «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2015).

 • Добровольська Л.І. «Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2013).

 • Кінаш М.І. «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2004).

 • Шульгай О.М. «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 2002).