Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Сміян І.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Курортне лікування хронічного гепатохолециститу у дітей», 1961. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування», 1968.

2. Алексеенко Л.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп», Київ, 1980.

3. Лобода В.Ф. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією”, 1982.

4. Лугова О.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-імунологічна характеристика окремих форм гломерулонефриту у дітей», 1983.

5. Процайло М.Д. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю ортопедія «Особливості росту та формоутворення кісток скелета при розладах імунного статусу організму», Київ, 1987.

6. Синицька В.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей з паратрофією», Київ, 1990.

7. Воронцова Т.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”, Київ, 1994.

8. Сагаль І.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Використання антигіпоксину для профілактики і лікування дітей, що часто хворіють гострими респіраторними захворюваннями», Київ, 1994.

9. Стеценко В.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія « Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят», Київ, 1994.

10. Кубей І.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія "Ефективність магніто-лазерої терапії при лікуванні пієлонефритів у дітей» ”, Київ, 1996.

11. Федорців О.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии», Київ, 1987. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку», Київ, 1998.

12. Волянська Л.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні», Київ, 1998.

13. Мудрик У.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями", Київ, 1998.

14. Банадига Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”, Київ,1993. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування”, Київ,1999.

15. Боярчук О.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей», Київ, 1999.

16. Щербатюк.Н.Ю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції», Київ, 2000.

17. Горішний І.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей», Київ, 2000.

18. Шульгай О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія « Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник», Київ, 2002.

19. Косовська Т.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи», Київ, 2002.

20. Крицький І.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія «Особливості будови та формоутворення довгих кісток під впливом стресорно-шокогенних факторів та їх корекція препаратами антицитокінового спрямування у дітей», Київ, 2002.

21 .Кінаш М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології», Київ, 2004.

22. Гощинський П.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія «Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок», Київ, 2006.

23. Ярема Н.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей», Тернопіль, 2011.

24. Чорномидз І.Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей», Тернопіль, 2012.

25. Добровольська Л.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія "Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей ”, Тернопіль, 2013.

26. Боярчук О.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія тему «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики», Київ, 2014.

27. Рогальська Я.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією”, Тернопіль, 2014.

28. Глушко К.Т. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей», Тернопіль, 2015.

29. Бурбела Е.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану», Тернопіль, 2017.

30. Мочульська О. М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко‑патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит», Тернопіль, 2018.

Дисертації, які виконані під керівництвом член-кор. АМН України, проф. І, С. Сміяна:

1. Алексеенко Л.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Гідроліз і всмоктування вуглеводів у здорових дітей різних вікових груп», Київ, 1980.

2. Лобода В.Ф. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей з гіпотрофією”, 1982.

3. Лугова О.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-імунологічна характеристика окремих форм гломерулонефриту у дітей», 1983.

4. Федорців О.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии», Київ, 1987.

5. Синицька В.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей з паратрофією», Київ, 1990.

6. Воронцова Т.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”, Київ, 1994.

7. Стеценко В.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія « Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят», Київ, 1994.

8. Кубей І.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія "Ефективність магніто-лазерої терапії при лікуванні пієлонефритів у дітей» ”, Київ, 1996.

9. Федорців О.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку», Київ, 1998.

10. Волянська Л.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні», Київ, 1998.

11. Мудрик У.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями", Київ, 1998.

12. Банадига Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Клінічне значення та корекція синдрому ендогенної інтоксикації при бронхіальній астмі у дітей”, Київ,1993. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія “Клініко-патогенетичні аспекти хронічних та рецидивуючих неспецифічних бронхолегеневих захворювань у дитячому віці та їх лікування”, Київ,1999.

13. Щербатюк.Н.Ю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції», Київ, 2000.

14. Горішний І.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей», Київ, 2000.

15. Косовська Т.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи», Київ, 2002.


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О. Є. Федорців:

1. Ярема Н.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей», Тернопіль, 2011.

2. Чорномидз І.Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей», Тернопіль, 2012.

3. Бурбела Е.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану», Тернопіль, 2017.

4. Мочульська О. М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко‑патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит», Тернопіль, 2018.

Дисертації, які виконані під керівництвом доц. В. Ф. Лободи:

1. Шульгай О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі у дітей і методи впливу на збудник», Київ, 2002.

2. Кінаш М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології», Київ, 2004.

3. Добровольська Л.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія "Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей ”, Тернопіль, 2013.

4. Глушко К.Т. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей», Тернопіль, 2015.