Історія кафедри

КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ

Клінічна база кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією:

Комунальна установа Тернопільської обласної Ради «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня»

Адреса: вул. акад. Сахарова, 2, м. Тернопiль, 2018 рік.

Історія створення кафедри

У вереснi 1959 р. було започатковано кафедру педіатрії, яку очолювала до 1970 р. к.мед.наук, доц. Д.I.Огородник. З 1970 р. до 2003 рік кафедрою керував член-кор. АМН України, доктор мед.наук, проф. I.С.Смiян. У 1998 р. була створена кафедра пропедевтики дитячих хвороб, котру очолювала д.мед.наук, проф. О.Є.Федорцiв, а кафедра педіатрії була переіменована на кафедру шпитальної та факультетської педіатрії. У 2003-2004 рр. кафедру шпитальної та факультетської педіатрії очолювала к.мед.наук, доц. В.Ф.Лобода, а з вересня 2004 р. по липень 2005р. - к.мед.наук, доц. Г.А.Павлишин. У 2005 році кафедри шпитальної та факультетської педіатрії та пропедевтики дитячих хвороб були об’єднані та проф. О.Є Федорців стала завідувачем обʹєднаної кафедри педіатрії, якою керувала до 2016 року. У 2015 р. кафедра педіатрії отримала назву кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. З серпня 2016 року до теперішнього часу очільницею кафедри є професор О.Р.Боярчук.

Доцент Д. І. Огородник - перша завідуюча кафедрою педіатрії, 1959 рік.

Першим завідуючим кафедри педіатрії була доцент Огородник Дарія Іванівна. Народилася Дарія Іванівна в березні 1904 року. Закінчила жіночу гімназію в м. Жмеринка. В 1924-1926 рр. навчалася в Київському інституті народної освіти, в 1927-1930 рр. – в Київському інституті педагогіки. Працювала вчителем. В 1937 році поступила на педіатричний факультет Київського медичного інституту, який закінчила в 1941 році з дипломом лікаря-педіатра. У 1941 р. мобілізована в лави Радянської армії, де служила 5 р. хірургом, з них останні 3 роки - як начальник хірургічного шпиталю. Нагороджена орденом Червоної Зірки, медалями. Після демобілізації отримала призначення в Чернівецький медичний інститут на посаду асистента дитячих хвороб, де працювала до 1959 року. В 1957 році захистила дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук.

З серпня 1959 р. очолила створену кафедру педіатрії Тернопільського медичного інституту. В своїй науковій діяльності займалася питаннями гіпотиреозу у дітей, проблемами вегето-ендокринних розладів у підлітків. Огородник Д.І. була високо кваліфікованим педіатром, знаним педагогом, лектором, людиною інтелігентною і всебічно освіченою. Була Головою науково-педіатричного товариства Тернопільської області.

Викладачі кафедри проводять бесіди з матерями хворих дітей, 1960 рік.

Колектив кафедри під керівництвом Дарії Іванівни плідно працював над вивченням проблем обміну речовин у дитячому організмі, зокрема, електролітних зрушень, досліджував функціональний стан кори надниркових залоз та порушення в органах травлення. Було опубліковано 101 наукову працю, захищено 2 кандидатські дисертації. В 1970 році проф. Огороднік Д.І. пішла на заслужений відпочинок.

Чл.-кор. АМН України, доктор медичних наук, професор I.С.Смiян, 2005 рік.

Наступним завідуючим кафедри з 1970 р. став відомий вчений і лікар-педіатр – професор Іван Семенович Сміян (чл.-кор. АМН України, д-р мед. наук, проф. I.С. Смiян очолював кафедру до 2003 року). Сміян І.С. народився 10 січня 1929 року в с. Білка Тростянецького району Сумської області в селянській родині. Після закінчення Харківського медичного інституту в 1957 році працював лікарем, а з 1958 року – головним лікарем дитячого санаторію «Джерело» в Трускавці. З 1962 по 1970 рік – старший науковий співробітник, а згодом – завідувач відділу НДІ. З 1970 до 2003 рік – завідувач кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного інституту (ТДМІ), пізніше академії ім. І.Я. Горбачевського. З 1975 по 1981 рік – проректор з навчальної роботи ТДМІ. Близько 17 років (1981-1999) – ректор цього ж вузу. В 2004-2005 роках – радник ректора, професор кафедри шпитальної та факультетської педіатрії.

Працюючи на посаді ректора, Іван Семенович завжди знаходив час для читання лекцій студентам. Він вперше організував факультет удосконалення лікарів, факультет підготовки середнього медперсоналу та бакалаврів.

Клінічний обхід проф. І. С. Сміяна, 1965 рік.

Проф. І. С. Сміян на практичному занятті, 1970 рік.

І.С. Сміян зробив значний внесок у розвиток української педіатричної науки. Під його керівництвом захищено понад 40 кандидатських та докторських дисертацій. Він як ректор сприяв значному зростанню наукового потенціалу закладу. За його керівництва кількість докторів наук збільшилась втричі, а вуз за цим показником посів перше місце в Україні. З’явились 5 нових заслужених діячів науки та техніки, 1 заслужений винахідник, 1 лауреат Державної премії УРСР.

Пріоритетним напрямком особистого дослідження було вивчення етіології, патогенезу, клініки і лікування хронічних захворювань гепатобіліарної і бронхолегеневої систем, нирок і сечовидільних шляхів, шлунка і кишечника. Загальне визнання педіатрів одержала розроблена ним концепція патогенезу гіпотрофії та діарейних захворювань. У результаті багаторічного вивчення процесів гідролізу і всмоктування вуглеводів у здорових та хворих дітей колективом кафедри педіатрії, очолюваної проф. І.С. Сміяном, було запропоновано просту і зручну класифікацію синдрому мальабсорбції, розроблено критерії диференційної діагностики даного синдрому при різній спадковій і набутій патології, впроваджено методи його корекції, що заслужено вивело кафедру на провідне місце серед дослідників цієї проблеми.

Вагомий внесок зроблено Іваном Семеновичем у вивчення функціонального і морфологічного стану клітинних мембран та вдосконалення методів мембраностабілізуючої терапії, а також у вивченні синдрому ендогенної інтоксикації при різній патології у дітей і підвищення ефективності його корекції.

На кафедрі успішно вивчали проблеми остеопорозу в дитячому віці, розробляли методи його профілактики та лікування при різній патології у дітей.

Проф. І.С. Сміян одним з перших у вузі почав читати лекції для студентів українською мовою і наполегливо працював над написанням та виданням українських підручників, посібників, лекцій та монографій.

Колектив кафедри разом зі всіма педіатрами області прийняв найактивнішу участь у підготовці і проведенні VІІІ зʹїзду дитячих лікарів України, який відбувся 15-17 вересня 1987 року у Тернополі.

На базі кафедри дитячих хвороб у 1988 році відбувся Всесоюзний семінар головних позаштатних спеціалістів по харчуванню здорових і хворих дітей, на якому в доповіді проф. Сміяна І.С. була запропонована і схвалена нова робоча схема патогенезу гіпотрофії, яка обумовлювала нові та більш ефективні методи лікування і профілактики. У 1992 році кафедра стає опірною серед аналогічних кафедр медичних вузів України.

Відома громадська діяльність проф. І.С. Сміяна як голови обласної асоціації педіатрів, голови спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Колектив кафедри: Т. С. Бабінець, В. Ф. Лобода, О. Є. Федорців, Л. І. Алєксеєнко, А. Б. Кабакова, Н. А. Цяпа, В. О. Синицька, І. М. Мороз, 1985 рік.

Проф. І.С. Сміян є автором понад 530 наукових публікацій, серед яких понад 50 книг, у 1997 році його ім’я занесено до книги «2000 найвидатніших людей століття» Інтернаціонального біографічного центру в Кембриджі (Велика Британія).

За досягнуті успіхи Іван Семенович був удостоєний високих звань заслуженого працівника вищої школи і члена кореспондента НАМН України, академіка Академії вищої освіти України, відмінника охорони здоров’я України, академіка Міжнародної академії інтегративної антропології. До перелічених звань і посад слід додати ще й головування в обласній Асоціації педіатрів, членство в редакційних колегіях газети «Ваше здоров’я», журналів «Педіатрія, акушерство і гінекологія» й «Медична гідрологія та реабілітація», «Перинатологія та педіатрія», «Современная педиатрия», «Інфекційні хвороби», члена наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, почесне головування у громадській Ученій раді при ЗАТ «Трускавецькурорт».

Учні Івана Семеновича Сміяна звертаються до свого учителя за порадою, з вдячністю і повагою, з щирими вітаннями.

Вітання проф. І. С. Сміяна з 80-річним ювілеєм: проф.Г. А. Павлишин, доценти- О. М. Шульгай та М. І. Кінаш, проф. О. Є. Федорців, 2009 рік.

Клінічний обхід доцента кафедри, к.мед.наук В.Ф. Лободи, 2004 рік.

У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доцент Валентина Федорівна Лобода. У 1969 році закінчила педіатричний факультет Кримського державного медичного інституту з відзнакою. Лікар-педіатр, спеціалізація – дитячий гастроентеролог. У 1972 р. вступила у клінічну ординатуру при Тернопільському державному медичному інституті. Пройшла шлях від клінічного ординатора, асистента кафедри педіатрії лікувального факультету до завідувача кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти (з 1997 р.), та завідувача кафедри шпитальної та факультетської педіатрії медичного факультету (2003-2004 рр.).

Доценти В. Ф. Лобода (по центру) та О. М. Шульгай (справа) під час проведення ендоскопічного дослідження дитини, 2012 рік.

Під керівництвом доц. Лободи В.Ф. підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові інтереси: вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Автор понад 520 наукових робіт. В тому числі 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель. У вересні 2015 р. Лобода В.Ф. пішла із життя.

Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2005 р. по 2016 рік очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців. З 1998 р. проф. Федорців О.Є. була завідуючою кафедри пропедевтики дитячих хвороб, на базі якої в 2005 році після чергової реорганізації формується кафедра педіатрії.

У 1973 р. Ольга Євгенівна закінчила із золотою медаллю Ягільницьку середню школу та вступила до Тернопільського державного медичного інституту. У 1980 р. закінчила навчальний заклад, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності «Лікувальна справа». У вересні 1987 р. в спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології імені професора П. М. Буйка захистила кандидатську дисертацію; у жовтні 1998 р. успішно захистила докторську дисертацію. З 2005 р. очолює Асоціацію педіатрів Тернопільщини. З 2003 до 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради Львівського державного медичного університету імені Д.Галицького, з 2003 до 2015 р. – Буковинського державного медичного університету, з 2009 р. – Тернопільського державного медичного університету.

Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводилися Всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку».

Зав.кафедри педіатрії д.мед.наук, професор О. Є. Федорців, 2016 рік.

З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезького медичного університету (м. Катовіце, Польща), Вроцлавським медичним університетом (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь).

Зав. кафедри, д. мед. наук, проф. О. Є. Федорців, Катовіце, (Польща). «Польсько-Українсько-Білоруська програма профілактики астми у дітей», 2011 рік.

Працівники ТДМУ імені І.Я.Горбачевського з викладачами кафедри епідеміології Сілезького медичного університету (м. Катовіце, Польща), Вроцлавського університету (Польща), Гродненського державного університету імені Янки Купали та Гродненського державного медичного університету (Білорусь), (По центру: проф. Ян Зейда, проф. О.Є. Федорців), 2011 рік.

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, у тому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Професор кафедри О.Є. Федорців у 2007-2008 роках працювала в складі робочої групи Міністерства охорони здоров’я з розробки протоколу медичного догляду за здоровою дитиною до 3 років. У результаті цієї роботи видано наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 року «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

Колектив кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, квітень 2016 рік.

З 2016 р. кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолює професор Боярчук Оксана Романівна. Доктор медичних наук з 2014 р., декан медичного факультету ТДМУ (2014-2016 рр.). Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики» (спеціальність 14.01.10 – педіатрія).

Доцент кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти з 2008 р., з 2014 р. – професор. Вища кваліфікаційна категорія з педіатрії, перша категорія з дитячої кардіоревматології.

професор О. Р. Боярчук, 2017 рік.

Боярчук О.Р. у 1984 році закінчила Сокальську середню школу №3 із поглибленим вивченням англійської мови із золотою медаллю. У 1988 році вступила до Тернопільського державного медичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1994 році. Ще в студентські роки була активним учасником студентського наукового товариства та художньої самодіяльності. Після закінчення ТДМІ вся трудова діяльність Боярчук О.Р. пов’язана з альма-матер. Тут вона пройшла шлях магістра кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти, аспіранта, асистента, доцента цієї ж кафедри, заступника декана ФПО, а в подальшому – професора кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, декана медичного факультету. Результатом її наукових пошуків стала кандидатська дисертація «Ефективність електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексній терапії хронічних гастродуоденітів у дітей», яку вона успішно захистила у спеціалізованій вченій раді при Київському національному медичному університеті у 1999 року. У 2013 року успішно захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики». Оксана Романівна є активним учасником вітчизняних і міжнародних (США, Великобританія, Греція, Австрія, Польща) конференцій, на яких були представлені наукові здобутки. Пройшла міжнародні стажування у клініках Вроцлавського медичного університету (Польща, 2012, 2017); університеті Арістотеля в Салоніках (Греція, 2015) за програмою ERASMUS staffexchange; тричі брала участь в медичних семінарах Американсько-Австрійської фундації: «Загальна педіатрія», 2009; «Медична освіта», 2016; «Медичне лідерство», 2017 (Зальцбург, Австрія).

Проф. О. Р. Боярчук під час стажування в лабораторії клініки університету Арістотеля, Салоніки, Греція, 2015 рік.

Автор понад 260 наукових праць, у тому числі однієї монографії, двох посібників, п’яти патентів, шести інформаційних листів. Науковий колектив Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського на чолі з завідувачем кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професором Оксаною Боярчук у 2016 р. виграв грант Jeffry Modell Foundationна реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області». В рамках реалізації проекту проведено виїзди у 16 районів області, де проведено навчальні семінари для лікарів першого контакту, лікарів-спеціалістів з діагностики первинних імунодефіцитів у дітей. Окрім того, проведені огляди дітей груп ризику та їх відбір для подальшого поглибленого обстеження. Щороку проводяться заходи щодо навчання лікарів та підвищення настороженості громадськості в рамках тижня первинних імунодефіцитів, на які залучається представники громадської організації «Рідкісні імунні захворювання», засоби масової інформації та студенти університету.

Доцент І. Р. Сагаль разом із студентами 5-го курсу проводить акції у поліклінічних філіалах м. Тернополя щодо підвищення настороженості лікарів та населення щодо первинних імунодефіцитів, 2017 рік.

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, ННІ медсестринства. На кадедрі викладаються: догляд за хворими, пропедевтика дитячих хвороб, медсестринська практика, дитячі хвороби, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, медична генетика, дитяча хірургія, «Медсестринство в педіатрії», «Ріст і розвиток людини» та інші дисципліни.

Доц. Т. О. Воронцова на практичному занятті, 2005 рік.

Доценти кафедри В. В. Стеценко, Т. О. Воронцова. І. В. Кубей, Л. А Волянська, В. О. Синицька, У. М. Мудрик, квітень 2016 рік.

Велику і повсякденну увагу працівники кафедри приділяють удосконаленню навчального процесу. Доценти кафедри використовують дистанційну форму навчання у Навчально-науковому інституті медсестринства для отримання медсестрами ступенів бакалавра та магістра медсестринства.

Доц. В. В. Стеценко із студентами 5-го курсу на практичному занятті із «Неонатології», 2009 рік.

Одними з основних книг у студентів при вивченні педіатрії є підручники і посібники, випущені працівниками кафедри, близько 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт-диски з питань рацiонального харчування дiтей раннього вiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Особливо обдаровані та студенти, які бажають вдосконалювати практичні навики та теоретичні знання, мають змогу брати участь у студентських наукових гуртках.

Основнi науковi здобутки кафедри: розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення. Розроблено дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи корекцiї. З вересня 2009 р. співробітники кафедри беруть активну участь у Міжнародному проекті BUPAS, POLBUCAN, співпрацюючи з науковцями Польщі й Білорусі, Канади. Проект передбачає вивчення епідеміології бронхіальної астми, поширення інших алергічних захворювань серед дитячого населення. Співробітники кафедри неодноразово виступали з доповідями на міжнародних конференціях, які проходили в Польщі й Білорусі.

З 2017 року проводиться реалізація проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області», в рамках якого кафедра співпрацює з науковцями кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології НМАПО ім. П.Л.Шупика та кафедрою дитячої імунології Вроцлавського медичного університету (др. Олександра Левандович-Ушинська).

Українська делегація на конференції Європейського товариства імунодефіцитів (ESID), Едінбург, Великобританія: проф. О. Р. Боярчук, проф. А. П. Волоха, доктор мед. наук А. В. Бондаренко, проф. Л. І. Чернишова, 2011 рік.

Виконується науково-дослідна робота «Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області» з вивченням сучасних особливостей перебігу метаболічних порушень у дітей, встановленням факторів ризику розвитку бронхообструктивного синдрому та алергійних захворювань у дітей.

Співробітники кафедри проводять консультативно-діагностичну та лікувальну роботу в поліклінічному і стаціонарних відділеннях обласної дитячої лікарні, беруть участь у комплексних виїздах спецiалiстiв ТОКДЛ у райони областi, проводять клiнiчнi та клiнiко-патанатомiчнi конференцiї, організовують семiнари підвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи діагностики, лiкування, профiлактики дитячих захворювань, виступають із доповідями на переривчастих курсах педіатрів області, беруть участь у школах-семінарах з різних питань практичної охорони здоров’я при МОЗ України. З вересня 2015 р. при ТДМУ створена пересувна педіатрична бригада силами нашої кафедри із залученням вузьких спеціалістів з виїздами у райони Тернопільщини, крім того кафедра співпрацює з «Клінікою на колесах» Міжнародного благодійного фонду «Дар життя».

Доцент Т.О. Воронцова (по центру) перед поїздкою на Донбас, 2015 рік.

Доцент Л. А. Волянська- обстеження дитини у «Клініці на колесах» Міжнародного благодійного фонду «Дар життя», 2015 рік.

Доцент Т.О.Воронцова зі студентами організовують гуманітарну допомогу воїнам АТО, 2014 рік.

Доцент Т.О. Воронцова, грудень 2017 рік.

В щоденній роботі зі студентами особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню, в тому числі і власним прикладом. Викладачі разом із молоддю формували і доставляли захисникам на буремний Схід України найнеобхідніші медикаменти та повсякденні речі.

Гордість кафедри - доцент Тамара Воронцова, що займається волонтерством і неодноразово доставляла допомогу на Донбас, отримала Орден «За спасіння життя». З нагоди Міжнародного дня волонтера в грудні 2017 року нагороджена відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та медаллю Тернопільської ОДА «За службу Україні».

Колектив кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, 2017 рік.


Сьогодні на кафедрі працює прекрасний колектив спеціалістів, випускники нашог ВУЗу, в якому поєднано молодість і зрілість, ентузіазм і досвід, бажання і можливості. В останні роки, поряд з досвідченими ветеранами, на кафедрі працюють молоді, енергійні, сучасні науковці, викладачі і спеціалісти, які прекрасно орієнтуються в сучасних принципах проведення наукових досліджень, здатні генерувати інноваційні ідеї і втілювати їх у життя, разом творити і писати історію кафедри.

Урочиста академія, розширена вчена рада і святкова науково-практична конференція, присвячені 90-річчю члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, заслуженого працівника вищої школи України, професора Івана Сміяна, відбулася 10 січня 2019 року в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка. Іван Семенович – це відома постать в українській і світовій науці. Його доля тісно пов’язана з нашим університетом з 1970 року. Упродовж 33 років він був завідувачем кафедри, згодом – проректором з навчальної роботи, а далі протягом 17 років – ректором Тернопільського державного медичного інституту.

Святкову імпрезу розпочав хор ТДМУ, під виконання пісень якого майстер з піскової анімації відтворила життєвий шлях ювіляра, 10 січня 2019 року.

Ювіляр, проф. І. С. Сміян, 10 січня 2019 року.