КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ

Клінічна база кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією:

КНП  «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»  ТОР

Адреса: вул. акад. Сахарова, 2, м. Тернопiль (2019 рік)

Історія створення кафедри

У вереснi 1959 р. було започатковано кафедру педіатрії, яку очолювала до 1970 р. к.мед.наук, доц. Д.I.Огородник. З 1970 року до 2003 року кафедрою керував член-кор. АМН України, доктор мед.наук, проф. I.С.Смiян. У 1998 р. була створена кафедра пропедевтики дитячих хвороб, котру очолювала д.мед.наук, проф. О.Є.Федорцiв, а  кафедра педіатрії була переіменована на кафедру шпитальної та факультетської педіатрії. У 2003-2004 рр. кафедру шпитальної та факультетської педіатрії очолювала к.мед.наук, доц. В.Ф.Лобода, а з вересня 2004 р. по липень 2005р. - к.мед.наук, доц. Г.А.Павлишин. У 2005 році кафедри шпитальної та факультетської педіатрії та пропедевтики дитячих хвороб були об’єднані та проф. О.Є Федорців стала завідувачем обʹєднаної кафедри педіатрії, якою керувала до 2016 року. У 2015 р. кафедра педіатрії отримала назву кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. З серпня 2016 року до теперішнього часу очільницею кафедри є професор О.Р.Боярчук.

Доцент Д. І. Огородник - перша завідуюча кафедрою педіатрії (1959 рік)

Першим завідуючим кафедри педіатрії була доцент Огородник Дарія Іванівна. Народилася Дарія Іванівна в березні 1904 року. Закінчила жіночу гімназію в м. Жмеринка. В 1924-1926 рр. навчалася в Київському інституті народної освіти, в 1927-1930 рр. – в Київському інституті педагогіки. Працювала вчителем. В 1937 році  поступила на педіатричний факультет Київського медичного  інституту, який закінчила в 1941 році з дипломом лікаря-педіатра. У 1941 р. мобілізована в лави Радянської армії, де служила 5 р. хірургом, з них останні 3 роки - як начальник хірургічного шпиталю. Нагороджена орденом Червоної Зірки, медалями. Після демобілізації отримала призначення в Чернівецький медичний інститут на посаду асистента дитячих хвороб, де працювала до 1959 року. В 1957 році захистила дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук. 

З серпня 1959 р. очолила створену кафедру педіатрії Тернопільського медичного інституту. В своїй науковій діяльності займалася питаннями гіпотиреозу у дітей, проблемами вегето-ендокринних розладів у підлітків. Огородник Д.І. була високо кваліфікованим педіатром, знаним педагогом, лектором, людиною інтелігентною і всебічно освіченою. Була Головою науково-педіатричного товариства Тернопільської області. 

Викладачі кафедри проводять бесіди з матерями хворих дітей (1960 рік)

Колектив кафедри під керівництвом Дарії Іванівни плідно працював над вивченням проблем обміну речовин у дитячому організмі, зокрема, електролітних зрушень, досліджував функціональний стан кори надниркових залоз та порушення в органах травлення. Було опубліковано 101 наукову працю, захищено 2 кандидатські дисертації. В 1970 році проф. Огороднік Д.І.  пішла на заслужений відпочинок.

 

Чл.-кор. АМН України, доктор медичних наук, професор I.С.Смiян (2005 рік)

Наступним завідуючим кафедри з 1970 р. став відомий вчений і лікар-педіатр – професор Іван Семенович Сміян  (чл.-кор. АМН України, д-р мед. наук, проф. I.С. Смiян очолював кафедру до 2003 року). Сміян І.С. народився 10 січня 1929 року в с. Білка Тростянецького району Сумської області в селянській родині. Після закінчення Харківського медичного інституту в 1957 році працював лікарем, а з 1958 року – головним лікарем дитячого санаторію «Джерело» в Трускавці. З 1962 по 1970 рік – старший науковий співробітник, а згодом – завідувач відділу НДІ. З 1970 до 2003 рік – завідувач кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного інституту (ТДМІ), пізніше академії ім. І.Я. Горбачевського. З 1975 по 1981 рік – проректор з навчальної роботи ТДМІ. Близько 17 років (1981-1999) – ректор цього ж вузу. В 2004-2005 роках – радник ректора, професор кафедри шпитальної та факультетської педіатрії. Працюючи на посаді ректора, Іван Семенович завжди знаходив час для читання лекцій студентам. Він вперше організував факультет удосконалення лікарів, факультет підготовки середнього медперсоналу та бакалаврів. 

Клінічний обхід проф. І. С. Сміяна (1965 рік)

Проф. І. С. Сміян на практичному занятті (1970 рік)

І.С. Сміян зробив значний внесок у розвиток української педіатричної науки. Під його керівництвом захищено понад 40 кандидатських та докторських дисертацій. Він як ректор сприяв значному зростанню наукового потенціалу закладу. За його керівництва кількість докторів наук збільшилась втричі, а вуз за цим показником посів перше місце в Україні. З’явились 5 нових заслужених діячів науки та техніки, 1 заслужений винахідник, 1 лауреат Державної премії УРСР. Пріоритетним напрямком особистого дослідження було вивчення етіології, патогенезу, клініки і лікування хронічних захворювань гепатобіліарної і бронхолегеневої систем, нирок і сечовидільних шляхів, шлунка і кишечника. Загальне визнання педіатрів одержала розроблена ним концепція патогенезу гіпотрофії та діарейних захворювань. У результаті багаторічного вивчення процесів гідролізу і всмоктування вуглеводів у здорових та хворих дітей колективом кафедри педіатрії, очолюваної проф. І.С. Сміяном, було запропоновано просту і зручну класифікацію синдрому мальабсорбції, розроблено критерії диференційної діагностики даного синдрому при різній спадковій і набутій патології, впроваджено методи його корекції, що заслужено вивело кафедру на провідне місце серед дослідників цієї проблеми. Вагомий внесок зроблено Іваном Семеновичем у вивчення функціонального і морфологічного стану клітинних мембран та вдосконалення методів мембраностабілізуючої терапії, а також у вивченні синдрому ендогенної інтоксикації при різній патології у дітей і підвищення ефективності його корекції. На кафедрі успішно вивчали проблеми остеопорозу в дитячому віці, розробляли методи його профілактики та лікування при різній патології у дітей. Проф. І.С. Сміян одним з перших у вузі почав читати лекції для студентів українською мовою і наполегливо працював над написанням та виданням українських підручників, посібників, лекцій та монографій. Колектив кафедри разом зі всіма педіатрами області прийняв найактивнішу участь у підготовці і проведенні VІІІ зʹїзду дитячих лікарів України, який відбувся 15-17 вересня 1987 року у Тернополі. На базі кафедри дитячих хвороб у 1988 році відбувся Всесоюзний семінар головних позаштатних спеціалістів по харчуванню здорових і хворих дітей, на якому в доповіді проф. Сміяна І.С. була запропонована і схвалена нова робоча схема патогенезу гіпотрофії, яка обумовлювала нові та більш ефективні методи лікування і профілактики. У 1992 році кафедра стає опірною серед аналогічних кафедр медичних вузів України. Відома громадська діяльність проф. І.С. Сміяна як голови обласної асоціації педіатрів, голови спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. Т. С. Бабінець, доц. В. Ф. Лобода, доц. О. Є. Федорців, доц. Л. І. Алєксеєнко, стоять: клін. орд. А. Б. Кабакова, асист. Н. А. Цяпа, асист. В. О. Синицька, асист. І. М. Мороз (1985 рік)

Викладачі кафедри: Віра Стеценко, Софія Левенець, Віра Синицька, Ірина Мороз, Інга Кубей, Ірина Багірян, Любов Волянька, Надія Цяпа (1999 рік)

Викладачі кафедри: Людмила Алексеєнко, Віра Стеценко, Ігор Горішній, Наталія Ліщенко, Любов Волянська, Галина Павлишин  (2002 рік)

Викладачі кафедри та лікарі дитячої обласної лікарні:  Леся Качор, Віра Стеценко, Тетяна Бліхар, Ірина Мороз, Тамара Воронцова (2000 рік)

Проф. І.С. Сміян є автором понад 530 наукових публікацій, серед яких понад 50 книг, у 1997 році його ім’я занесено до книги «2000 найвидатніших людей століття» Інтернаціонального біографічного центру в Кембриджі (Велика Британія). За досягнуті успіхи Іван Семенович був удостоєний високих звань заслуженого працівника вищої школи і члена кореспондента НАМН України, академіка Академії вищої освіти України, відмінника охорони здоров’я України, академіка Міжнародної академії інтегративної антропології. До перелічених звань і посад слід додати ще й головування в обласній Асоціації педіатрів, членство в редакційних колегіях газети «Ваше здоров’я», журналів «Педіатрія, акушерство і гінекологія» й «Медична гідрологія та реабілітація», «Перинатологія та педіатрія», «Современная педиатрия», «Інфекційні хвороби», члена наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, почесне головування у громадській Ученій раді при ЗАТ «Трускавецькурорт».  Учні Івана Семеновича Сміяна звертаються до свого учителя за порадою, з вдячністю і повагою, з щирими вітаннями. 

Вітання проф. І. С. Сміяна з 80-річним ювілеєм: проф.Г. А. Павлишин, доценти- О. М. Шульгай та М. І. Кінаш, проф. О. Є. Федорців (2009 рік)

Клінічний обхід доцента кафедри, к.мед.наук В.Ф. Лободи (2004 рік)

У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доцент Валентина Федорівна Лобода. У 1969 році закінчила педіатричний факультет Кримського державного медичного інституту з відзнакою. Лікар-педіатр, спеціалізація – дитячий гастроентеролог. У 1972 р. вступила у клінічну ординатуру при Тернопільському державному медичному інституті. Пройшла шлях від клінічного ординатора, асистента кафедри педіатрії лікувального факультету до завідувача кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти (з 1997 р.), та завідувача кафедри шпитальної та факультетської педіатрії медичного факультету (2003-2004 рр.). 

Доценти В. Ф. Лобода (по центру) та О. М. Шульгай (справа) під час проведення ендоскопічного дослідження дитини (2012 рік) 

Під керівництвом доц. Лободи В.Ф. підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові інтереси: вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Автор понад 520 наукових робіт. В тому числі 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель. У вересні 2015 р. Лобода В.Ф. пішла із життя.  Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2005 р. по 2016 рік очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців. З 1998 р. проф. Федорців О.Є. була завідуючою кафедри пропедевтики дитячих хвороб, на базі якої в 2005 році після чергової реорганізації формується кафедра педіатрії. У 1973 р. Ольга Євгенівна закінчила із золотою медаллю Ягільницьку середню школу та вступила до Тернопільського державного медичного інституту. У 1980 р. закінчила навчальний заклад, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності «Лікувальна справа». У вересні 1987 р. в спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології імені професора П. М. Буйка захистила кандидатську дисертацію; у жовтні 1998 р. успішно захистила докторську дисертацію. З 2005 р. очолює Асоціацію педіатрів Тернопільщини. З 2003 до 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради Львівського державного медичного університету імені Д.Галицького, з 2003 до 2015 р. – Буковинського державного медичного університету, з 2009 р. – Тернопільського державного медичного університету. Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводилися Всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». 

Зав.кафедри педіатрії д.мед.наук, професор О. Є. Федорців (2016 рік)

З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезького медичного університету (м. Катовіце, Польща), Вроцлавським медичним університетом (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь). 

 Зав. кафедри, д. мед. наук, проф. О. Є. Федорців, Катовіце, (Польща) на конференції «Польсько-Українсько-Білоруська програма профілактики астми у дітей» (2011 рік)

Працівники ТДМУ імені І.Я.Горбачевського з викладачами кафедри епідеміології Сілезького медичного університету (м. Катовіце, Польща), Вроцлавського університету (Польща), Гродненського державного університету імені Янки Купали та Гродненського державного медичного університету (Білорусь),  по центру: проф. Ян Зейда, проф. О.Є. Федорців (2011 рік)

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, у тому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Професор кафедри О.Є. Федорців у 2007-2008 роках працювала в складі робочої групи Міністерства охорони здоров’я з розробки протоколу медичного догляду за здоровою дитиною до 3 років. У результаті цієї роботи видано наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 року «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». 

З 2016 р. кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолює професор Боярчук Оксана Романівна. Доктор медичних наук з 2014 р., декан медичного факультету ТДМУ (2014-2016 рр.). Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики» (спеціальність 14.01.10 – педіатрія). Доцент кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти з 2008 р., з 2014 р. – професор. Вища кваліфікаційна категорія з педіатрії, перша категорія з дитячої кардіоревматології.  

професор О. Р. Боярчук (2017 рік)

Боярчук О.Р. у 1984 році закінчила Сокальську середню школу №3 із поглибленим вивченням англійської мови із золотою медаллю. У 1988 році вступила до Тернопільського державного медичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1994 році. Ще в студентські роки була активним учасником студентського наукового товариства та художньої самодіяльності. Після закінчення ТДМІ вся трудова діяльність Боярчук О.Р. пов’язана з альма-матер. Тут вона пройшла шлях магістра кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти, аспіранта, асистента, доцента цієї ж кафедри, заступника декана ФПО, а в подальшому – професора кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, декана медичного факультету. Результатом її наукових пошуків стала кандидатська дисертація «Ефективність електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексній терапії хронічних гастродуоденітів у дітей», яку вона успішно захистила у спеціалізованій вченій раді при Київському національному медичному університеті у 1999 року. У 2013 року успішно захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики». Оксана Романівна є активним учасником вітчизняних і міжнародних (США, Великобританія, Греція, Австрія, Польща) конференцій, на яких були представлені наукові здобутки. Пройшла міжнародні стажування у клініках Вроцлавського медичного університету (Польща, 2012, 2017); університеті Арістотеля в Салоніках (Греція, 2015) за програмою ERASMUS staffexchange; тричі брала участь в медичних семінарах Американсько-Австрійської фундації: «Загальна педіатрія», 2009; «Медична освіта», 2016; «Медичне лідерство», 2017 (Зальцбург, Австрія).

Проф. О. Р. Боярчук під час стажування в лабораторії клініки університету Арістотеля, Салоніки, Греція (2017 рік)

Автор понад 260 наукових праць, у тому числі однієї монографії, двох посібників, п’яти патентів, шести інформаційних листів. Науковий колектив Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського на чолі з завідувачем кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професором Оксаною Боярчук у 2016 р.  виграв грант Jeffry Modell Foundationна реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області». В рамках реалізації проекту проведено виїзди у 16 районів області, де проведено навчальні семінари для лікарів першого контакту, лікарів-спеціалістів з діагностики первинних імунодефіцитів у дітей. Окрім того, проведені огляди дітей груп ризику та їх відбір для подальшого поглибленого обстеження. Щороку проводяться заходи щодо навчання лікарів та підвищення настороженості громадськості в рамках тижня первинних імунодефіцитів, на які залучається представники громадської організації «Рідкісні імунні захворювання», засоби масової інформації та студенти університету.

Доцент І. Р. Сагаль разом із студентами 5-го курсу  проводить акції у поліклінічних філіалах м. Тернополя щодо підвищення настороженості лікарів та населення щодо первинних імунодефіцитів (2017 рік)

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, ННІ медсестринства. На кадедрі викладаються: догляд за хворими, пропедевтика дитячих хвороб, медсестринська практика, дитячі хвороби, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, медична генетика, дитяча хірургія, «Медсестринство в педіатрії», «Ріст і розвиток людини» та інші дисципліни.  

Доц. Т. О. Воронцова на практичному занятті (2017 рік)

Доценти кафедри В. В. Стеценко,  Т. О. Воронцова. І. В. Кубей, Л. А Волянська, В. О. Синицька, У. М. Мудрик (квітень 2017 рік)

Велику і повсякденну увагу працівники кафедри приділяють удосконаленню навчального процесу. Доценти кафедри використовують дистанційну форму навчання у Навчально-науковому інституті медсестринства для отримання медсестрами ступенів бакалавра та магістра медсестринства.

Доц. В. В. Стеценко із студентами 5-го курсу на практичному занятті із «Неонатології» (2017 рік)

 Одними з основних книг у студентів при вивченні педіатрії є підручники і посібники, випущені працівниками кафедри, близько 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт-диски з питань рацiонального харчування дiтей раннього вiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Особливо обдаровані та студенти, які бажають вдосконалювати практичні навики та теоретичні знання, мають змогу брати участь у студентських наукових гуртках. Основнi науковi здобутки кафедри: розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення. Розроблено дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи корекцiї. З вересня 2009 р. співробітники кафедри беруть активну участь у Міжнародному проекті BUPAS, POLBUCAN, співпрацюючи з науковцями Польщі й Білорусі, Канади. Проект передбачає вивчення епідеміології бронхіальної астми, поширення інших алергічних захворювань серед дитячого населення. Співробітники кафедри неодноразово виступали з доповідями на міжнародних конференціях, які проходили в Польщі й Білорусі. З 2017 року проводиться реалізація проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з інфраструктурою діагностики первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області», в рамках якого кафедра співпрацює з науковцями кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології НМАПО ім. П.Л.Шупика та кафедрою дитячої імунології Вроцлавського медичного університету (др. Олександра Левандович-Ушинська). 

Українська делегація на конференції Європейського товариства імунодефіцитів (ESID), Едінбург, Великобританія: проф. О. Р. Боярчук, проф. А. П. Волоха, доктор мед. наук А. В. Бондаренко, проф. Л. І. Чернишова (2017 рік)

Виконується науково-дослідна робота «Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області» з вивченням сучасних особливостей перебігу метаболічних порушень у дітей, встановленням факторів ризику розвитку бронхообструктивного синдрому та алергійних захворювань у дітей. Співробітники кафедри проводять консультативно-діагностичну та лікувальну роботу в поліклінічному і стаціонарних відділеннях обласної дитячої лікарні, беруть участь у комплексних виїздах спецiалiстiв ТОКДЛ у райони областi, проводять клiнiчнi та клiнiко-патанатомiчнi конференцiї, організовують семiнари підвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи діагностики, лiкування, профiлактики дитячих захворювань, виступають із доповідями на переривчастих курсах педіатрів області, беруть участь у школах-семінарах з різних питань практичної охорони здоров’я при МОЗ України. З вересня 2015 р. при ТДМУ створена пересувна педіатрична бригада силами нашої кафедри із залученням вузьких спеціалістів з виїздами у райони Тернопільщини, крім того кафедра співпрацює з «Клінікою на колесах» Міжнародного благодійного фонду «Дар життя».

Доцент Т.О. Воронцова (по центру) перед поїздкою на Донбас  (2017 рік)

Доцент Л. А. Волянська проводить обстеження дитини у «Клініці на колесах» Міжнародного благодійного фонду «Дар життя» (2017 рік)

Доцент Т.О.Воронцова зі студентами організовують гуманітарну допомогу воїнам АТО (2017 рік)

Доц. Т.О. Воронцова на врученні  нагороди за волонтерську діяльність  (2017 рік)

В щоденній роботі зі студентами особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню, в тому числі і власним прикладом. Викладачі разом із молоддю формували і доставляли захисникам на буремний Схід України найнеобхідніші медикаменти та повсякденні речі.

Гордість кафедри - доцент Тамара Воронцова, що займається волонтерством і неодноразово доставляла допомогу на Донбас, отримала Орден «За спасіння життя». З нагоди Міжнародного дня волонтера в грудні 2017 року нагороджена відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та медаллю Тернопільської ОДА «За службу Україні».

  

  Сьогодні на кафедрі працює прекрасний колектив спеціалістів, випускники нашог ВУЗу, в якому поєднано молодість і зрілість, ентузіазм і досвід, бажання і можливості. В останні роки, поряд з досвідченими ветеранами, на кафедрі працюють молоді, енергійні, сучасні науковці, викладачі і спеціалісти, які прекрасно орієнтуються в сучасних принципах проведення наукових досліджень, здатні генерувати інноваційні ідеї і втілювати їх у життя, разом творити і писати історію кафедри.

Виступ хору ТДМУ на святковій  імпрезі, присвяченій 90-річчю члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, заслуженого працівника вищої школи України, професора Івана Сміяна  (2019 рік) 

Ювіляр, проф. І. С. Сміян (2019 рік)

Урочиста академія, розширена вчена рада і святкова науково-практична конференція, присвячені 90-річчю члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, заслуженого працівника вищої школи України, професора Івана Сміяна, відбулася 10 січня 2019 року в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка. Іван Семенович – це відома постать в українській і світовій науці. Його доля тісно пов’язана з нашим університетом з 1970 року. Упродовж 33 років він був завідувачем кафедри, згодом – проректором з навчальної роботи, а далі протягом 17 років – ректором Тернопільського державного медичного інституту. 

Колектив кафедри: (зліва направо) сидять: асист. Е. І. Бурбела, доц. Т. О. Воронцова, проф. О. Є. Федорців, зав. каф. проф. О. Р. Боярчук, доц. М. І. Кінаш; стоять: доц. П. В. Гощинський, доц. М. Д. Процайло, доц. У. М. Мудрик, доц. Н. Ю. Щербатюк, асист. Я. В. Рогальська, доц. Н. М. Ярема, доц. І. О. Крицький, асист. О. М. Мочульська, асист. Л. І. Добровольська,доц. С. С. Левенець, доц. Л. А. Волянська, доц. О. М. Шульгай, доц. І. Б. Чорномидз, доц. В. О. Синицька, асист. К. Т. Глушко, доц. Т. В. Гаріян, доц. І. М. Горішній (2019 рік)  

24 жовтня 2019 року в адмінкорпусі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбулась  Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», організована кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією. Проведено два пленарних засідання: «Медико-соціальні аспекти хронічних захворювань у дітей» та «Дитина першого року життя на прийомі у лікаря первинної ланки» і чотири майстер-класи: «Вакцинація з порушеним календарем профілактичних щеплень», «Діагностика та корекція хронічної білково-енергетичної недостатності у дітей з тяжкою соматичною патологією», «Отоскопія у дітей», «Структурована оцінка критичного стану у дитини та алгоритм стабілізації такого пацієнта».

Виступ проф., зав. каф. О. Р. Боярчук з доповіддю про стан використання антибіотиків в лікуванні респіраторних захворювань у дітей на Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік) 

Виступ доц. О. М. Шульгай з доповіддю про види, патогенез, причини гарячки у дітей, методи вимірювання температури тіла, тактику лікування дітей з гарячкою на Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2019 рік) 

Ось уже п’ять років поспіль всі зимові свята немислимі без вітань хористів Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського та учасників театральної студії «Арт-драма». Щоразу вони готують нову програму щедрівок, колядок і вертепного дійства. Цього року також не обійшлося без дзвінкої коляди та віншувань. Хор нашого університету, до складу якого входять викладачі кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургєю - зав. каф., професор Оксана Романівна Боярчук та асистент Емілія Ігорівна Бурбела і студенти кураторських груп, порадував чудовим виконанням відомих старовинних і нових щедрівок, прийшовши на базу нашої кафедри - областну дитячу клінічну лікарню. 

Хор ТНМУ в стінах дитячої областної лікарні (2020 рік)

22 січня 2020 року медична бригада  працівників кафедри відвідала Новосільський обласний спеціальний навчально-виховний комплекс. Мета виїзду - проведення медичного огляду дітей-вихованців цього центру. В склад бригади входили доценти кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Воронцова Т.О. (дитячий гастроентеролог), Волянська Л.А. (дитячий інфекціоніст), Мудрик У.М. (дитячий пульмонолог), Левенець С.С. (дитячий алерголог, лікар загальної практики сімейної медицини), Крицький І.О. (дитячий хірург). Було оглянуто 76 дітей, які мали основний діагноз – різні ступені затримки розумового розвитку, розлади психологічного розвитку. Доцентом Крицьким І.О. була виявлена хірургічна патологія у 8 дітей (кріпторхізми, пупкові кили), цим дітям рекомендовано  лікування в умовах хірургічного стаціонару. Педіатрами також виявлено ряд патологій (ВСД, функціональний систолічний шум, порушення фізичного розвитку, функціональні дисфункції гепатобіліарної системи, атопічний дерматит та інші). Всім дітям з виявленими соматичними захворюваннями було розписано амбулаторне лікування.

Огляд дітей в Новосільському обласному спеціальному навчально-виховному комплексі доцентами кафедри В. О. Синицькою, Л. А. Волянською, У. М. Мудрик (2020 рік)

Відсвяткувала свій ювілей в червні 2020 року доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тамара Олександрівна Воронцова. Колектив кафедри з щирістю та вдячністю вітав ювілярку. 

Викладачі кафедри Т. В. Гаріян, О. М. Шульгай, І. Б. Чорномидз, С. С. Левенець, Т. О. Воронцова, В. О. Синицька, С. О. Нікитюк на ювілеї (2020 рік)

З початку карантину в Україні доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Т.О. Воронцову запросили стати координатором  проекту Всеукраїнської платформи он-лайн "Разом проти COVID-19” в Тернопільській області, де об’єднані волонтери з усієї України. На початку оголошення карантину в Україні із канадської гуманітарної допомоги було розіслано набори трахеостомічних трубок різних розмірів і пневмоманжеток на тернопільські опорні лікарні, та лікарні Києва, Рівного, Харкова, Дніпра, Полтави та інших міст. Також було передано в Монастириську районну лікарню, Збаражську ЦРЛ, лікарню Золотого Потоку та в інфекційне відділення дитячої міської лікарні м. Тернополя системи для інфузії, кисневі маски.  

Доцент Т. О. Воронцова  передає гуманітарну допомогу на станцію швидкої допомоги в Тернополі (2020 рік)

Доставка захисних костюмів для дитячої міської лікарні в Тернополі (2020 рік)

Доцент Т. О. Воронцова  передає гуманітарну допомогу в  Монастириську районну лікарню (2020 рік)

В умовах пандемії коронавірусної інфекції життя на кафедрі не зупиняється. Викладачі активно працюють он-лайн. Проводяь практичні заняття з студентами та організовують наукові конференції. 21-22 жовтня 2020 року кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією дитячої імунології провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». Конференція була проведена онлайн. В ній прийняло участь близько 300 лікарів та науковців з усієї України. Висвітлювались питання первинних імунодефіцитів, інших рідкісних захворюваннях, ціла секція була присвячена питанням пандемії коронавірусної інфекції. 

Виступ зав. каф. дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора О. Р. Боярчук на конференції по питаннях ранньої діагностики імунодефіцитів (2020 рік) 

Виступ доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Л. А. Волянської на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2020 рік) 

Карантин не став на заваді колективу кафедри привітати з Днем Народження нашого дорогого керівника підрозділу професора О. Р. Боярчук.

Доценти О. М. Шульгай та Т. О. Воронцова готуються до привітань іменинниці професора О. Р. Боярчкук (2020 рік) 

Студенти 6 курсу медичного факультету в 2021 році продовжують здобувати знання на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією в симуляційному центрі, опрацьовуючи практичні навики. Заняття по серцево-легеневій реанімації проводить доцент Л. І. Добровольська.  

616 група на занятті в симуляційному центрі з викладачем доцентом Л. І Добровольською (в центрі на фото) (2021 рік) 

Згідно з розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша від 7 травня 2021 року, грамотою ТОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі особисті досягнення у науковій роботі та з нагоди 50-річчя з часу створення Західного наукового центру Національної академії наук України відзначено завідувача кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ, професора Оксану Боярчук. 

Професор Оксана Боярчук на врученні  грамоти ТОДА за багаторічну сумлінну  працю (2021 рік) 

 Кафедра дитячих хвороб в травні 2021 року прийняла участь в онлайн-святкуванні флешмобом та конкурсом фотографій #вишиванка ТНМУ.

Колектив кафедри та лікарі обласної дитячої лікарні в онлайн-святкуванні #вишиванка  (2021 рік)

28.08.2021 року, при святі Успіння Пресвятої Богородиці та в Дня міста доц. Воронцова Т.О. отримала нагороду від голови Тернопільської міської ради  Сергія Надала  - Почесну відзнаку міського голови. Була відмічена активна громадська позиція та волонтерська діяльність для українських воїнів, які захищають Україну від російських окупантів.

Доцент Тамара Воронцова на врученні нагороди - Почесної відзнаки міського голови (2021 рік)

Нагорода - Почесна відзнака міського голови, вручена доценту кафедри Тамарі Воронцовій за волонтерську  діяльність (2021 рік)

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією провела щорічну науково-практичнуї конференцію «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», яка відбулась 21-22 жовтня 2021 року. Конференція внесена до реєстру МОЗ України. Була представлена нова і доказова інформація креативними спікерами з України, Білорусі, США та Канади, слухачі мали можливість задавати питання і отримати відповіді від провідних фахівців. 

Відкриття конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» ( завідуюча кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією професор Оксана Боярчук, проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ, доцент кафедри Любов Волянська (2021 рік) 

Запорукою успішної роботи є хороший мікроклімат в колективі. Ми поважаємо своїх колег, з радістю розділяємо щасливі моменти святкових днів. Так, колектив кафедри в передноворічні дні привітав завідуючу кафедрою професора Оксану Боярчук з Днем народження та побажав міцного здоровя та успіхів в роботі. 

Колектив кафедри вітає з святом Дня народження професора Оксану Боярчук (2021 рік) 

Війна лютого 2022 року стала нашою історією. Викладачі кафедри вносять свій вклад в перемогу. Збирають, сортують, відправляють продукти для української армії та біженців, облаштовують бомбосховища, готуть їсти для воїнів територіальної оборони.

Доценти Світлана Никитюк та Іванна Горішня ліплять вареники для воїнів територіальної оборони (2022 рік)

Студенти медичного університету ліплять вареники для воїнів територіальної оборони (2022 рік)  

Подивіться на ці обличчя, на масштабність допомоги переселенцям, біженцям зі сходу та центру України, загонам територіальної оборони в Житомирі, Тернополі, Полтаві, воїнам ЗСУ по всій Україні. Просто прочитайте одне з багаточисельних повідомлень у вайбер та телеграм чатах викладачів нашої кафедри. Пише доцент Тамара Воронцова (основний координатор допомоги) - "Тільки що поїхала машина на Полтаву, з того, що ми сортували, передала продукти, печиво, все дитяче харчування, із своїх ничок дитячі футболки (нові), перев'язка і ліки. Вчора пізно ввечері приїхали студенти із моєї кураторської групи, привезли з Польщі дитяче харчування ліки, перев'язку. Дитяче поїде на Охтирку."

Наша допомога Україні в чорні дні лютого (2022 рік)  

Доценти Леся Добровольська та Ігор Крицький на сортуванні одягу, ліків, продуктів (2022 рік)  

Доцент Павло Гощинський на сортуванні одягу, ліків, продуктів (2022 рік)  

Кожен день ми щось робимо для перемоги над російськими покидьками. Продовжуємо збирати гуманітарну допомогу, сортувати ліки для госпіталів, збирати продуктові набори для евакуйованих українців з пекла війни. 

Посортовані ліки, продукти студентами нашої кафедри під керівництвом доцента Тамари Воронцової (2022 рік)  

Ось, такий він День Вишиванки у 2022 році, під час війни. Весь свій вільний час після навчальноїроботи в університеті, викладачі нашої кафедри продовжують присвячувати волонтерській роботі на складі. 

Доценти Тамара Воронцова та Емілія Бурбела працюють на волонтерському складі, фасують медикаменти (2022 рік)

Продовжуємо ліпити вареники (2022 рік)

Святкуємо ювілей нашої дорогої колеги доцента Тетяни Гаріян. Бажаємо іменинниці родинного затишку та мирного неба на рідній землі.

Святкові моменти історії кафедри (2022 рік)

Наші викладачі доценти Емілія Бурбела, Світлани Никитюк, іменинниця Тетяна Гаріян, Леся Добровольська, Ірина Чорномидз (2022 рік)

20-21 жовтня 2022 року колективом кафедри була проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». На ній висвтлювались питання розладів харчування у дітей, вроджених помилок імунітету, стандарти надання медичної допомоги дітям, питання вакцинації у дітей. 

Професор Наталія Балацька (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)  та завідуюча кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією професор Оксани Боярчук на відкритті науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2022 рік)

Доценти кафедри Павло Гощинський та Олександра Шульгай на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» (2022 рік)

Підійшов до кінця 2022 рік. Самий важкий та трагічний рік в житті кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, в життя незламної України.  Під повітряними тривогами, вибухами, відключенням електрики, сльозами за загиблими Героями, ненавистю до росії, ми жили, вчились, вчили, проводили конференції, лікували дітей, займались волонтерством, науковими дослідженнями, писали статті та підручники. Закінчуємо цей рік з вірою в перемогу України у війні з фашистами. День народження завідуючої кафедрою професора Оксани Боярчук став не лише одним з небагатьох світлих моментів 2022 року, але і аналізом нашого професійного та громадського життя за цей рік. Слава Україні!

Колектив кафедри з імениннецею професором Оксаною Боярчук (2022 рік)

Ми зустрічаємо 2023 рік з вірою в Перемогу, готові до навчання студентів, наукової та лікувальної роботи. Багато років наша дорога ювілярка доцент Любов Волянська працює на кафедрі дитячих хвороб. Великий вклад Любов Августинівни в навчальну, наукову, лікувальну роботу кафедри оцінений адміністрацією університету та колегами. Знайкращими побажаннями ми роділили з імениннецею її свято.

Колектив кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією та лікарі діагностично-педіатричного відділення на ювілеї доцента Любов Волянської (2023 рік)

Разом з Україною проходимо трагічний шлях до Перемоги. Ми вчимось і працюємо, дякуючи нашим захисникам. Мусимо ще більше прикладати зусиль в реаліях повітряних тривог та ненависті до ворога. 

Практичне заняття в бомбосховищі проводить доцент Ігор Горішній (2023 рік)

Практичне заняття в бомбосховищі проводить доцент  Світлана Никитюк (2023 рік)

День Вишиванки, з Україною в серці закінчуємо навчальний рік і продовжуємо жити і працювати для Перемоги. 

Колектив кафедри в День Вишиванки (2023 рік)

Студенти 6 курсу привітали музичним подарунком з ювілеєм доцента Світлану Никитюк.

Ювілярка доцент кафедри Світлана Никитюк з студентами 6 курсу (2023 рік)

За істотний внесок у волонтеську діяльність почесною грамотою від військових була нагороджена доцент кафедри Світана Никитюк.

Грамота - подяка від військових доценту Світлані Никитюк (2023 рік)

Почався новий переможний 2023-2024 навчальний рік. Зустріч на Раді трудового колективу.

Викладачі кафедри - доцент Тамара Воронцова, професорка Осана Боярчук, доцент Наталя Ярема, асистент Яна Рогальська, доценти Олександра Шульгай та Ірина Чорномидз (2023 рік)

Почався новий 2023-2024 навчальний рік. Перша методична нарада кафедри. Плануємо нашу роботу. Вітаємо викладачів з особистими памятними датами які припали на підпустку.

Професор Оксана Боярчук та доцент Марія Кінаш (2023 рік)

Професор Оксана Боярчук та доцент Cофія Левенець Кінаш (2023 рік)

Професор Оксана Боярчук та доцент Олександра Шульгай (2023 рік)

Наші викладачі в контексті історії кафедри. Пройшли роки а ми працюємо, живемо, вчимо,  навчаємось,  лікуємо і обожнюємо нашу педіатрію. А мрія у нас в кінці 2023 року одна на всіх.

Доцент Інга Кубей (2002 рік)

Доцент Софія Левенець (2002 рік)

Доцент Любов Волянська (2002 рік)

Доцент Уляна Мудрик (2002 рік)

Професор Ольга Федорців, доценти Тамара Воронцова та Любов Волянська (2002 рік)

Урочисте засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського з нагоди 95-річчя нашого Вчителя, Педіатра, завідуючого кафедрою дитячих хвороб (1970-2003 рр.), ректора ТНМУ (1970-1998 рр.), академіка Івана Семеновича Сміяна відбулося 10 січня 2024 року. Захід відкрив ректор ТНМУ, професор Михайло Корда, який наголосив на тому, що історію університету творили і творять люди. За словами Михайла Михайловича, вагомий внесок у процвітання і розвиток Тернопільського медуніверситету зробив Іван Семенович Сміян. Від імені колективу вишу Михайло Корда побажав натхнення, енергії, здоров’я.Іван Семенович висловив побажання, щоб усі подарунки для нього були перетворені в ефективну допомогу Збройним силам України, аби допомогти нашим воїнам наблизити перемогу. Зважаючи на це, колектив ТНМУ, вдячні послідовники свого вчителя, медики краю з нагоди славного ювілею подарували три FPV дрони-камікадзе з корисним навантаженням 3 кг і дальністю польоту 120 км. Окрім того, за словами ректора ТНМУ Михайла Корди, на рахунок волонтерського центру університету надійшло 74300 гривень у формі благодійних внесків як вітання ювіляру. «Ви можете самостійно визначити, куди передати ці корисні подарунки або довірити нашому колективу відправити дрони та кошти тим військовим підрозділам, від яких надійшли відповідні запити», – зазначив Михайло Корда. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко взяв участь в урочистому засіданні вченої ради ТНМУ. Він також привітав Івана Сміяна з поважним ювілеєм і передав цінний подарунок від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а саме годинник, який символізує про те, що найціннішим в житті людини є час і його завжди не вистачає. Віктор Кирилович побажав, щоб у ювіляра з часом завжди було все гаразд і він пам’ятав, що тих, хто присвятив себе медицині і медичній науці високо цінують в нашій державі і турбуються про них. Міністр відзначив те, що приємним є той факт, що наступники не забувають про своїх попередників і гідно їх вшановують. Віктор Ляшко також вручив Івану Семеновичу Сміяну подяку.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та ректор медичного університету Михайло Корда з ювіляром (2024 рік)

Викладачі кафедри дитячих хвороб з ювіляром (2024 рік)