На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією викладається близько 15 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Обхід проф. О. Р. Боярчук в інфекційно-діагностичному відд. з студентами 6 курсу (2018 рік)

Клінічний огляд пацієнтів студентами під керівництвом професора О. Є. Федорців (2018 рік)

Практичне заняття по вигодовуванню дітей проводить доцент О. М. Шульгай з студентами 3 курсу з дисципліни пропедевтична педіатрія (2018 рік)

Конкурс практичних навичок приймають професор О. Є. Федорців та доцент І. В. Кубей (2018 рік)

Практичне заняття проводить доцент Т. О. Воронцова (2018 рік)

Колектив кафедри постiйно розробляє прогресивнi методи навчального процесу. Видано 12 навчально-методичних посiбникiв iпiдручникiв, серед яких "Практична педiатрiя", "Факультетська педiатрiя", "Госпiтальна педiатрiя", "Педiатрiя" (цикл лекцiй), "Особливостi i семiотика захворювань дитячого вiку", “Медична генетика”, “Дитяча інфектологія”, “Педіатрія в ситуаційних задачах”, “Активна вакцинопрофілактика”, "Алгоритми практичних навичок у педiатрiї", "Manual of propaedeutic pediatrics"; «Інфекційні хвороби у дітей» на англійській мові, "Найпоширеніші захворювання в дитячому віці", "Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях", 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт- диски з питань рацiонального харчування дiтей ранньоговiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Активно розробляються тести до контролю студентів – мудли та тести до семестрового тестового іспиту. Проводиться дистанційне навчання студентів ННІ медсестринства.

Практичне заняття проводить доцент Н. Ю. Щербатюк з студентами 4 курсу (2018 рік)

Державний іспит на 6 курсі приймає доцент Л. А. Волянська (2018 рік)

Державний іспит приймає професор О. Є. Федорців (2018 рік)

Екзамен ОСКІ у студентів 5 курсу з дитячих хвороб приймає доцент Т. М. Косовська (2019 рік)

Екзамен ОСКІ у студентів 5 курсу з дитячих хвороб приймає доцент У. М. Мудрик (2019 рік)

В навчальний процес на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією активно впроваджується всі сучасна інформація про нові методи діагностики дитячих хвороб. Так на практичних заняттях зі студентами протягом тижня 22-29 квітня 2019 року в рамках тижня первинних імунодефіцитів (ПІД) обговорювали різні проблеми дитячої імунології, розбирали насторожуючі ознаки первинних імунодефіцитів у дітей та клінічні випадки рідкісної патології. Усі форми ПІД складно діагностувати. Саме тому так важливо знати насторожуючі ознаки. Сьогодні у світі і в Україні існують пацієнтські організації та благодійні фонди допомоги дітям та дорослим з ПІД. Вони допомагають з дороговартісним лікуванням людям, які страждають небезпечними для життя захворюваннями, надають психологічну та правову підтримку пацієнтам та їх сім’ям, підтримують програми з підвищення обізнаності щодо ПІД. До такої програми приєдналися студенти під керівництвом викладачів кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. Акція відбулася у поліклінічному відділенні ТОДКЛ. Майбутні лікарі спілкувалися з жителями районів та Тернопільської області. Щороку в Україні народжується близько 100 дітей з різними імунодефіцитними станами. Результати лікування великою мірою залежать від своєчасної діагностики та лікування. Запідозривши перші ознаки такого стану, потрібно звертатися за медичною допомогою до педіатра. Власне такі пам’ятки з насторожуючими ознаками ПІД поширювали студенти. Студенти з задоволенням роздавали буклети тернополянам з інформацією про ПІД та гелеві кульки маленьким пацієнтам. Також вони розповідали, що ПІД – це група тяжких генетичних захворювань, які викликаються порушенням імунних механізмів захисту. Вели роз’яснювальну роботу про те, що існують «відносно легкі» форми, з якими пацієнт живе, не розуміючи причини своєї захворюваності.

Студентка 5 курсу проводить бесіду з мамою маленького пацієнта (2019 рік)

Студентки 5 курсу медичного факультету під час проведення акції по первинним імунодефіцитам в міській поліклініці (2019 рік)

Викладачі кафедри розпочали роботу по впровадженню в навчальний процес матеріалів з підручника Каплан для підготовки студентів до міжнародного іспиту з основи медичних знань. Ці матеріали викладаються під час проведення практичних занять, а також читання лекцій. Студенти мають можливість ознайомитись з додатковою інформацією в матеріалах до практичних занять та презентаціях лекцій, які викладені в системі Moodle. Ми не тільки вчимо студентів, але вчимося самі і ділимося своїми знаннями з колегами - лікарями. Так в рамках щорічної науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», яку щорічно проводить кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією, 24 жовтня 2019 року проводилось ряд майстер-класів для практичних лікарів та студентів.

Майстер клас «Білково-енергетична недостатність» проводить професор Н. І. Балацька (перший ряд, третя справа), присутні викладачі кафедри (перший ряд зліва направо) доц. Н. М. Ярема, асист. К. Т. Глушко, доц. І. В. Кубей (2019 рік)

Майстер клас по отоскопії проводить професор Ю. М. Андрейчин (другий ряд, третій зліва направо). Присутні доц. І. О. Крицький (сидить) та студенти 6 курсу (другий ряд) (2019 рік)

Також в рамках цієї конференції була прочитана лекція для студентів 6 курсу "Вакцинація дітей з порушеним календарем щеплень" доцентом Національного медичного університету ім. О. Богомольця Ф. І. Лапієм.

В умовах карантину у 2020 році на кафедрі дитячих хвороб навчання проводиться в режимі он-лайн.

Студенти 407 групи під час практичного заняття, яке проводить доцент Н. Ю. Щербатюк в режимі он-лайн (2020 рік)

Студенти 527 групи під час практичного заняття, яке проводить доцент Т. О. Воронцова в режимі он-лайн (2020 рік)

Студенти 331 групи - парамедики під час практичного заняття, яке проводить доцент І. Б. Чорномидз в режимі он-лайн (2020 рік)

Студенти 511 групи під час практичного заняття з медичної генетики, яке проводить доцент Н. М. Ярема в режимі он-лайн (2020 рік)