Навчальна робота

На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією викладається близько 15 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА НА КАФЕДРІ

Обхід проф. О. Р. Боярчук в інфекційно-діагностичному відд. з студентами 6 курсу, 2018 рік.

Клінічний огляд пацієнтів студентами під керівництвом професора О. Є. Федорців, 2018 рік.

Практичне заняття по вигодовуванню дітей проводить доцент Л. М, Шульгай з студентами 3 курсу з дисципліни пропедевтична педіатрія, 2018 рік.

Конкурс практичних навичок приймають професор О. Є. Федорців О. Є. та доцент І. В. Кубей, 2018 рік.

Практичне заняття проводить доцент Т. О. Воронцова, 2018 рік .

Практичні заняття зі студентами

Колектив кафедри постiйно розробляє прогресивнi методи навчального процесу. Видано 12 навчально-методичних посiбникiв iпiдручникiв, серед яких "Практична педiатрiя", "Факультетська педiатрiя", "Госпiтальна педiатрiя", "Педiатрiя" (цикл лекцiй), "Особливостi i семiотика захворювань дитячого вiку", “Медична генетика”, “Дитяча інфектологія”, “Педіатрія в ситуаційних задачах”, “Активна вакцинопрофілактика”, "Алгоритми практичних навичок у педiатрiї", "Manual of propaedeutic pediatrics"; «Інфекційні хвороби у дітей» на англійській мові, "Найпоширеніші захворювання в дитячому віці", "Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях", 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт- диски з питань рацiонального харчування дiтей ранньоговiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Активно розробляються тести до контролю студентів – мудли та тести до семестрового тестового іспиту. Проводиться дистанційне навчання студентів ННІ медсестринства.

Практичне заняття проводить доцент Н. Ю. Щербатюк з студентами 4 курсу, 2018 рік.

Державний іспит на 6 курсі, 2018 рік.

Державний іспит приймає професор О. Є. Федорців, червень 2018 рік.