На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією викладається близько 15 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Обхід проф. О. Р. Боярчук в інфекційно-діагностичному відд. з студентами 6 курсу (2018 рік)

Клінічний огляд пацієнтів студентами під керівництвом професора О. Є. Федорців (2018 рік)

Практичне заняття по вигодовуванню дітей проводить доцент О. М. Шульгай з студентами 3 курсу з дисципліни пропедевтична педіатрія (2018 рік)

Конкурс практичних навичок приймають професор О. Є. Федорців  та доцент І. В. Кубей  (2018 рік)

Практичне заняття проводить доцент Т. О. Воронцова (2018 рік)

Колектив кафедри постiйно розробляє прогресивнi методи навчального процесу. Видано 12 навчально-методичних посiбникiв iпiдручникiв, серед яких "Практична педiатрiя", "Факультетська педiатрiя", "Госпiтальна педiатрiя", "Педiатрiя" (цикл лекцiй), "Особливостi i семiотика захворювань дитячого вiку", “Медична генетика”, “Дитяча інфектологія”, “Педіатрія в ситуаційних задачах”, “Активна вакцинопрофілактика”, "Алгоритми практичних навичок у педiатрiї", "Manual of propaedeutic pediatrics"; «Інфекційні хвороби у дітей» на англійській мові,  "Найпоширеніші захворювання в дитячому віці", "Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях", 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт- диски з питань рацiонального харчування дiтей ранньоговiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Активно розробляються тести до контролю студентів – мудли та тести до семестрового тестового іспиту. Проводиться дистанційне навчання студентів ННІ медсестринства.

Практичне заняття проводить доцент Н. Ю. Щербатюк з студентами 4 курсу (2018 рік)

Державний іспит на 6 курсі приймає доцент Л. А. Волянська (2018 рік)

Державний іспит приймає професор О. Є. Федорців (2018 рік)

Екзамен ОСКІ у студентів 5 курсу з дитячих хвороб приймає доцент Т. М. Косовська (2019 рік)

Екзамен ОСКІ у студентів 5 курсу з дитячих хвороб приймає доцент У. М. Мудрик (2019 рік)

В навчальний процес на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією активно впроваджується всі сучасна інформація про нові методи діагностики дитячих хвороб. Так на практичних заняттях зі студентами протягом тижня 22-29 квітня 2019 року в рамках тижня первинних імунодефіцитів (ПІД) обговорювали різні проблеми дитячої імунології, розбирали насторожуючі ознаки первинних імунодефіцитів у дітей та клінічні випадки рідкісної патології. Усі форми ПІД складно діагностувати. Саме тому так важливо знати насторожуючі ознаки. Сьогодні у світі і в Україні існують пацієнтські організації та благодійні фонди допомоги дітям та дорослим з ПІД. Вони допомагають з дороговартісним лікуванням людям, які страждають небезпечними для життя захворюваннями, надають психологічну та правову підтримку пацієнтам та їх сім’ям, підтримують програми з підвищення обізнаності щодо ПІД. До такої програми приєдналися студенти під керівництвом викладачів кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. Акція відбулася у поліклінічному відділенні ТОДКЛ. Майбутні лікарі спілкувалися з жителями районів та Тернопільської області. Щороку в Україні народжується близько 100 дітей з різними імунодефіцитними станами. Результати лікування великою мірою залежать від своєчасної діагностики та лікування. Запідозривши перші ознаки такого стану, потрібно звертатися за медичною допомогою до педіатра. Власне такі пам’ятки з насторожуючими ознаками ПІД поширювали студенти. Студенти з задоволенням роздавали буклети тернополянам з інформацією про ПІД та гелеві кульки маленьким пацієнтам. Також вони розповідали, що ПІД – це група тяжких генетичних захворювань, які викликаються порушенням імунних механізмів захисту. Вели роз’яснювальну роботу про те, що існують «відносно легкі» форми, з якими пацієнт живе, не розуміючи причини своєї захворюваності. 

Студентка 5 курсу проводить бесіду з мамою маленького пацієнта (2019 рік)

 Студентки 5 курсу медичного факультету під час проведення акції по первинним імунодефіцитам в міській поліклініці (2019 рік)

Викладачі кафедри розпочали роботу по впровадженню в навчальний процес матеріалів з підручника Каплан для підготовки студентів до міжнародного іспиту з основи медичних знань. Ці матеріали викладаються під час проведення практичних занять, а також читання лекцій. Студенти мають можливість ознайомитись з додатковою інформацією в матеріалах до практичних занять та презентаціях лекцій, які викладені в системі Moodle. Ми не тільки вчимо студентів, але вчимося самі і ділимося своїми знаннями з колегами - лікарями. Так в рамках щорічної науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», яку щорічно проводить кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією, 24 жовтня 2019 року проводилось ряд майстер-класів для практичних лікарів та студентів. 

Майстер клас «Білково-енергетична недостатність» проводить професор Н. І. Балацька (перший ряд, третя справа), присутні викладачі кафедри (перший ряд зліва направо) доц. Н. М. Ярема, асист. К. Т. Глушко, доц. І. В. Кубей (2019 рік)

Майстер клас по отоскопії проводить професор Ю. М. Андрейчин (другий ряд, третій зліва направо). Присутні доц. І. О. Крицький (сидить) та студенти 6 курсу (другий ряд) (2019 рік)

Також в рамках цієї конференції була прочитана лекція для студентів 6 курсу "Вакцинація дітей з порушеним календарем щеплень" доцентом Національного медичного університету ім. О. Богомольця Ф. І. Лапієм.

В умовах карантину у 2020 році на кафедрі дитячих хвороб навчання проводиться в режимі он-лайн. 

Студенти 407 групи  під час практичного заняття, яке проводить доцент  Н. Ю. Щербатюк в режимі он-лайн (2020 рік) 

Студенти 527 групи  під час практичного заняття, яке проводить доцент  Т. О. Воронцова в режимі он-лайн (2020 рік)

Студенти 331 групи - парамедики  під час практичного заняття, яке проводить доцент  І. Б. Чорномидз в режимі он-лайн (2020 рік)

Студенти 511 групи  під час практичного заняття з медичної генетики, яке проводить доцент  Н. М. Ярема в режимі он-лайн (2020 рік)

Професор кафедри О. Є. Федоців прочитала лекцію «Zaburzenia depresyjne i lękowe w okresie perinatalnym u kobiety ciężarnej a rożwój jej potomstwa” ("Депресивні та тривожні розлади в перинатальному періоді у вагітної жінки  і розвиток  її потомства") онлайн на польській мові  для студентів  медсестринства в Елбломській  гуманістично-економічній школі  (Польща) в листопаді 2020 року.  

Студенти, які навчаються на кафедрі під керівництвом викладачів створили у 2020-2021 н.рр. три  навчальні відеофільми по темах практичних занять. Це дало можливість не лише оволодіти практичними навиками та теоретичним матеріалом, а і створити додаткову навчальну базу для інших студентів. Так, у створенні відеофільмів "Огляд щитоподібної залози" https://youtu.be/CSYffbZcJEU  та "Огляд шлунково-кишкового тракту" https://youtu.be/jkgBbcrSHP0 прийняли участь  Анна Українець, Марія Стецик (ММ-520) (організація, розробка сценарію, відзняті у кадрі),  Ігор  Пащенко  (ММ-381) та Михайло Бойко (НТН-465) - здійснили монтаж фільмів,  Соломія Сумарук (ММ- 523) та Ігор Герман (ММ-518) проводили відеозйомку.  Студенти працювали під керівництвом доента Т. О. Воронцової. Також під керівництвом доцента С. О. Никитюк був створений фільм "Вакцинація" https://youtu.be/MAArtLQySGo, в якому студенти допомагають медичним працівникам медичного центру «NeoClinic» вакцинувати від  пневмококової інфекції  дітей з муковісцидозом. Над фільмом працювали Іван Дулюк, Захар Онищук (ММ-528), Юлія Правак (ММ-520).

Кадри з навчального відеофільму "Вакцинація", доцент С. О. Никитюк з студентами  528 групи та пацієнтами на вакцинації від  пневмококової інфекції в медичному центрі «NeoClinic»  (2020 рік)

Студенти 6 курсу медичного факультету продовжують здобувати знання на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією в симуляційному центрі, опрацьовуючи практичні навики. Заняття проводить доцент Л. І. Добровольська.  На базі симуляційного центру ТНМУ імені І. Горбачевського відбуваються практичні заняття студентів медичного факультету в рамках навчальних дисциплін "Неонатологія" (5-й курс) та "Невідкладні стани в педіатрії" (6-й курс) на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією. Метою даного типу навчання є впровадження сучасної методики навчання та відпрацювання практичних навичок студентами шляхом застосування різних методик моделювання патологічних станів та захворювань за допомогою тренажерів-симуляторів, навчального програмного забезпечення та стандартизованих пацієнтів. Стандартизація методів спілкування, фізикального обстеження пацієнтів, а також інших діагностичних та лікувальних процедур з подальшим використанням знань у клінічній практиці. Впровадження комунікативних навичок та командної роботи під час надання медичної допомоги. Основною метою роботи Центру симуляційного навчання в Університеті є підвищення безпеки лікувального процесу та підвищення безпеки маленького пацієнта, що досягається шляхом впровадження сучасних методів навчання та медичних   практик, які базуються на моделюванні та дозволяють набути належних навичок і вмінь в симульованій ситуації за програмою, яка добре структурована і, що дуже важливо, без ризику для дитини. Багаторазове відпрацювання дає можливість зменшити кількість помилок, що в решті-решт веде до якісного покращенням охорони здоров’я в цілому.

Студенти 616 групи оволодівають навиками серцево-легеневої реанімації під керівництвом доцента Л. І. Добровольської (2021 рік)

Упродовж березня 2021 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулися курси підвищення педагогічної майстерності на тему «Застосування методик симуляційного навчання в організації ОСКІ (Об’єктивного структурованого клінічного іспиту)». Викладачі кафедри доценти Тамара Воронцова, Олександра Шульгай, Наталія Щербатюк, Тетяна Косовська були слухачами цих курсів.

Навчальний процес на курсах підвищення педагогічної майстерності на тему «Застосування методик симуляційного навчання в організації ОСКІ (Об’єктивного структурованого клінічного іспиту)» (2021 рік)

Викладачі мали можливість поліпшити свої знання щодо симуляційного навчання та вдосконалити навички для організації і проведення ОСКІ. До уваги викладачів були представлені наказ МОЗ України від 19.02.2019 за № 419 “Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів” та затверджене в ТНМУ Положення про організацію та проведення атестації випускників за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа», які регламентують організацію та проведення ОСКІ як частини ЄДКІ.  

Продовжується навчальний процес на кафедрі в 2020-2021 рр. Студенти здобувають знання онлайн. На практичних заняттях відбувається розвязування практичних задач, проводяться семінари, йде підготовка до державного іспиту.

Заняття по дитячій інфекції з 611 групою проводить доцент С. О. Никитюк (2021 рік)

Ось і закінчився не простий, 2020-2021 навчальний рік. Прийшов час показати результати навчання на усних іспитах - співбесідах. І знову наші студенти на висоті. З успіхом здають іспити не зважаючи на всі складності онлайн - навчання. 

Іспит з педіатрії здає 401 група медичного факультету, приймають іспит доценти В. О. Синицька та Н. Ю. Щербатюк (2021 рік)

Студенти 6 курсу здають державний іспит з педіатрії в симуляційному центрі, демонструючи практичні навики та теоретичні знання здобуті за 6 років навчання. Питання включають розділи по олгяду хворої дитини, діагностиці, інтерпретації додаткових методів дослідження, призначення лікування.

Державний іспит з педіатрії приймає професор О. Є. Федорців (2021 рік)

Студенти демонструють практичні навики на державному іспиті з педіатрії (2021 рік)

Почався новий навчальний 2021-2022 рік. На практичних заняттях студенти продовжують здобувати не лише теоретичні знання, але і не зважаючи на карантинні обмеження, відпрацьовують практичні навики, готуючись до здачі  ОСКІ в кінці навчального року. 

Відпрацювання навика пальпації щитовидної залози в 525 групі, викладач - доцент Н. Ю. Щербатюк (2021 рік)

11 жовтня 2021 року в Ташкентському педіатричному медичному інституті   відбулася   міжнародна олімпіада для студентів-медиків «Золота осінь педіатрії 2021» в онлайн форматі. Метою олімпіади було підвищення інтересу студентської молоді до глибокого і всебічного вивчення педіатрії, а також створення нових можливостей для прояву інтелектуального та творчого потенціалу. Наш  Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського представляла команда «Progress team», в складі якої були студенти Правак Юлія Богданівна ММ-620, Кравців Ольга Володимирівна ММ-603, Стельмах Анастасія Олександрівна ММ-614, Бондарук Богдана Олександрівна ММ-505, Нашильник Марина Олександрівна ММ-501. В склад судейської колегії були запрошені викладачі з різних навчальних медичних закладів,  з нашої кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією  були запрошені доценти Воронцова Т.О. та Левенець С.С. Структура олімпіада була неординарною: 1 конкурс  - це вітання команд, 2 і 3 конкурси –вирішення тестових завдань та  ситуаційних задач, і 4-м конкурсом була інтелектуальна гра Quiz. Наша команда була на висоті, вчасно і активно вирішували всі завдання. В кінці напруженого і емоційного дня олімпіади були визначені переможці. Наша команда зайняла 4 місце. 

Доценти Воронцова Т.О. та Левенець С.С. працюють в складі судейської колегії міжнародної олімпіади для студентів-медиків «Золота осінь педіатрії 2021» (2021 рік)

 Команда «Progress team», студенти Правак Юлія Богданівна ММ-620, Кравців Ольга Володимирівна ММ-603, Стельмах Анастасія Олександрівна ММ-614, Бондарук Богдана Олександрівна ММ-505 приймають участь в міжнародній олімпіаді для студентів-медиків «Золота осінь педіатрії 2021» (2021 рік)

Триває навчальний процес на кафедрі у 2021-2022 навчальних роках. Студенти продовжують оволодівати знаннями на практичних заняттях в дитячій лікарні та симуляційному центрі.

ММ-627 на практичному занятті з дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекціями» з доцентом Лесею Добровольською (2021 рік)

ММ-409 на занятті в симуляційному центрі з асистентом Яною Рогальською (2021 рік)

В навчальному процесі задіюються різні методики. Досить успішним, як показала практика, є участь студентів в зйомках навчальних відеофільмів. На нашій кафедрі вже були зняті навчальні фільми по огляду шдунково-кишкового тракту у дітей, дослідження щитовидної залози, а тепер прийшов час огляду хірургічного пацієнта. 

Студенти 5 курсу знімають навчальний фільм по хірургічній патології під керівництвом доцентів Тамари Воронцової та Ігоря Крицького (2021 рік)

Результатом якості навчання наших студентів є, також, успіх в перемозі на студентських олімпіадах.  Так, 14-15 грудня 2021 року в м. Самарданді відбулась друга міжнародна олімпіада для студентів медичних вузів "Самарканд-2020". Студенти 6 курсу Правак Юля, Лукяненко Максим та Вуїв Андрій під керівництвом зав. курсом дитячої хірургії доцента Ігора Крицького  прийняли участь в олімпіаді по предмету "Дитяча хірургія". Наша команда здобула перше місце і диплом за найкращу відповідь серед 44 команд. Спочатку наші студенти пройшли перший тур-тестування та набрали в ньому більше 60% правильних відповідей, потім перемогли в другому турі, давши відповідь на три запитання і ситуаційну задачу. В третьому турі студенти відповідали на 2 питання від членів жюрі і переможців визначали в обговоренні. Гордимось нашими студентами та вітаємо їх з перемогою. Це є результатом кропіткого навчання та роботи викладачів курсу дитячої хірургії: доцентів Ігора Крицького, Павла Гощинського, Михайла Процайло та асистента Володимира Дживака.

Нагородження переможців другої міжнародної олімпіади для студентів медичних вузів "Самарканд-2020". Серед, яких - наша команда студентів 6 курсу в складі Правак Юлії,  Лукяненко Максима та Вуїва Андрія по предмету "Дитяча хірургія", керівник студентів - доцент Ігор Крицький (2021 рік)

Продовжуємо навчальний процес в 2022 році. На жаль із-за злочинного вторгнення росії здобуваємо знання онлайн.

Практичне заняття в СС- 406 групі проводить доцент Наталка Щербатюк  (2022 рік)

Практичне заняття в ММ-306 групі на День Вишиванки проводить доцент Леся Добровольська (2022 рік)

Тривають іспити на кафедрі в 2021-2022 навчальному році. Усна співбесіда проходить в онлайн режимі.

Іспит на 4 курсі приймають доценти Віра Синицька, Наталка Щербатюк та Леся Добровольська (2022 рік)

Продовжуються усні іспити - співбесіди в онлайн режиі, іспит приймає зав. каф. професор Оксана Боярчук (2022 рік)

Почався новий 2022-2023 навчальний рік. Ми раді бачити наших студентів. Оволодіваємо практичними навиками, працюємо коло ліжка хворого, вчимо теоретичну базу педіатрії.

ММ- 615 група  на практичному занятті в відділі виходжування недоношених на практичній частині роботи з лікарем  (2022 рік)

ММ- 615 група з викладачем доцентом Світланою Никитюк (2022 рік)

Обставини складаються так, що потрібно займатись деколи онлайн. Але це не заважає студентам здобувати знання на нашій кафедрі.

Практичне заняття зі студентами ММ-406 групи проводить доцент Наталія Щербатюк (2022 рік)

В якості безпрецендентної гуманітарної допомоги нашому університету був наданий доступ світовою науковою та лікарською спільнотою до світових навчально освітніх платформ. Інформація з циз джерел допомагає нашим студентам оволодівати навиками надання медичної допомоги.

Практичне заняття в 602 групі, використовуючи навчально освітні платформи проводить доцент Світлана Никитюк (2022 рік)

Практичне заняття в 602 групі, використовуючи навчально освітні платформи проводить доцент Світлана Никитюк (2022 рік)

На кафедрі дитячих хвороб в начальній роботі відбулась визначна подія.  А саме, вийшов з друку підручник  "Пропедевтика педіатрії в синдромах".  Тепер вивчення пропедевтики педіатрії для студентів  3 курсу стане більш ефективним. 

Презентація підручника  "Пропедевтика педіатрії в синдромах" авторами (справа наліво) проф. Оксана Боярчук, Доценти Марія Кінаш, Леся Добровольська, Ірина Чорномидз, Тамара Воронцова) (2022 рік)

Під час навчального процесу ми залучаємо студентів до різних видів роботи. Так 20-21 жовтня 2022 року колективом кафедри була проведена науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». На ній висвітлювались питання діагностики та лікування тих нозологічних одиниць, які внесені в навчальну прграму. Студенти були залучені до участі в конференції. 

Студенти ММ-516 групи слухають доповіді лекторів на конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», викладач доцент Тамара Воронцова (2022 рік)

25 жовтня світова медична спільнота відзначає день spina bifida і гідроцефалії. Для привернення уваги студентів медиків до цеї вкрай важкої вади розвитку та для вироблення навиків по догляду за дітьми з вродженою патологією хребта студенти кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією під керівництвом професора Оксани Боярчук підготували  презентаціі по цій нозологічній одиниці для підвищення обізнаності студентів. 

Виступ професора Оксани Боярчук на студентській навчальній конференції до дня spina bifida (2022 рік)

17 листопада відмічають всесвітній день передчасно народженого малюка. Студенти 6 курсу під керівництвом доцента Тетяни Гаріян підготували навчальну конференцію про  передчасно народженого дитину.

Виступ студентки 6 курсу на навчальній конференції про  передчасно народженого малюка (2022 рік)

Участь доцента Тетяни Гаріян в підготовці навчальної  конференції про  передчасно народжену дитину (2022 рік)

Доцент Тетяна Гаріян та неонатологи обласної клінічної дитячої лікарні на навчальній конференції про  передчасно народженого малюка (2022 рік)

Продовжується навчальний рік в 2023 році. Студенти здобувають знання, викладачі проводять пари в бомбосховищах. Реалії війни. Реалії життя України. 

Практичне заняття проводить з студентами 4 курсу доцент Ігор Горішній (2023 рік)

Практичне заняття проводить з студентами  2 курсу асистент Оксана Мочульська 

(2023 рік)

Практичне заняття проводить з студентами 3 курсу доцент Леся Шульгай (2023 рік)

Цей навчальний рік був особливим. Не зважаючи, на війну студенти вчились онлайн. А тепер ще і з успіхом демонструють практичні навики на іспиті ОСКІ.

Іспит ОСКІ в студентів 3 курсу приймає асистент Оксана Мочульська (2023 рік)

Іспит ОСКІ в студентів 3 курсу приймає доцент Леся Шульгай (2023 рік)

Іспит ОСКІ в студентів 3 курсу приймає доцент Леся  Добровольська (2023 рік)

Студенти 5 курсу під керівництвом доцента Тамари Воронцової озвучили українською мовою англомовний навчальний фільм "Цукровий діабет" https://youtu.be/Wpc_GnVsuWg, який розміщений в системі Moodle для 5 курсу і використовується студентами для навчання. 

Викладачі нашої кафедри активно здобувають педагогічні навики щоб найефективніше допомагати оволодівати знаннями студентам на основі партерських стосунків в начальному процесі. Таким способом навчання в нашому університеті є  Група рівних, яку веде доцент кафедри педіатрії №2 Наталя Галіяш. Для того, щоб «йти в ногу з часом» викладачі потребують безперервного професійного розвитку та вдосконалення педагогічної майстерності. Таку можливість дає викладачам участь в Групі рівних, де учасники у безпечній атмосфері мають змогу обговорити нагальні проблеми, поділитися своїм педагогічним досвідом, засвоїти нові викладацькі підходи, вивчити мотиваційні техніки чи педагогічні методики. Так, доцент нашої кафедри Наталка Щербатюк почала навчання в Групі рівних.

Робота доцента Наталки Щербатюк в "Групі рівних" (2023 рік)

Доцент Світлана Никитюк на прийомі ОСКІ  (2023 рік)

Студенти 3 курсу під керівництвом зав. курсом пропедевтики педіатрії доцента Ірини Чорномидз створили навчальні фільми по методиках аускультації серця https://studio.youtube.com/video/kZWwWOEDE2w/edit, перкусії легень https://youtu.be/KlikFm2BB3Q, аускультації легень https://youtu.be/Ab8SuhZqevM, які використовуються в навчальному процесі. 

Закінчився навчальний рік. З гідними знаннями прийшли студенти 6 курсу до державних екзаменів. Сьогодні це серйозний практичний іспит ЄДКІ. Також усні співбесіди з викладачами проходять студенти 3, 4 та 5 курсів.

ЄДКІ приймає доцент Ігор Горішній (2023 рік)

ЄДКІ приймає професор Ольга Федорців (2023 рік)

Студенти 4 курсу медичного факультету проходять усну співбесіду з дитячих хвороб (2023 рік)

Доцент Ірина Чорномидз приймає іспит на 3 курсі (2023 рік)