На кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

КОВАЛЬЧУК Наталія Ігорівна

за очною (денною) формою навчання:

ПЕРЕСТЮК Віта Олександрівна

КОВАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Закінчила інтернатуру з педіатрії (2018).

Пройшла спеціалізацію за спеціальністю дитяча кардіоревматологія (2019).

Працює дитячим кардіоревматологом в поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 14.04.2025 року, академічна відпустка з 20.11.2020 року по 03.07.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Кардіоваскулярні порушення та їх корекція у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом".

Науковий керівник: професор Боярчук О. Р.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Boyarchuk O, Kovalchuk T, Synytska V, Kovalchuk N. Macrophage activation syndrome in a patient with systemic juvenile idiopathic arthritis: Complexities of the diagnosis. Frontiers event abstracts. European Academy of Pediatrics (EAP). - 2021. - EAP 2021 Congress and Master Course. - P. 657-658.

 • Boyarchuk O, Kovalchuk T, Kovalchuk N, Chubata O. Clinical variability of the systemic juvenile idiopathic arthritis course: literature review based on case series. Reumatologia. - 2020. - №58(6). - P. 436-443.

 • Ковальчук Н. І. Коморбідні стани у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. Збірник матеріалів ХХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2020. – С. 117 - 118.

 • Ковальчук Н. І. Ідіопатичний артрит у дітей: аналіз клінічних даних. Збірник матеріалів ХV міжнародної конференції студентів, молодих вчених і спеціалістів. – Харків: - 2018. – С. 209.

 • Ковальчук Н. І. Особливості клінічного перебігу ювенільного ідіопатичного артриту. Збірник матеріалів ХХІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2018. – С. 159.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • EAP 2021 Congress and Master Course. Poster presentation. Macrophage activation syndrome in a patient with systemic juvenile idiopathic arthritis: Complexities of the diagnosis.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Академічна школа з педіатрії», 2020р.

 • Науково-практична конференція «Кістково-м’язова система та сполучна тканина в фокусі ревматології», 2020р.

 • Онлайн тренінг «Впровадження новітніх технологій діагностики та лікування захворювань в педіатрії», 2020р.

 • Онлайн тренінг «Впровадження в медичну практику європейських протоколів діагностики та лікування різних захворювань у дітей», 2020р.

 • Вебінар «Дитячі інфекції: серце під прицілом», 2020р.

 • Вебінар «Дитяча ревматологія POST EULAR 2020», 2020р.

 • ХХІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 2018 р.

 • ХV міжнародна конференція студентів, молодих вчених і спеціалістів, Харків, 2018 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Академічна школа з педіатрії», 2020р.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів


ПЕРЕСТЮК ВІТА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2020 році з відзнакою закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Закінчила інтернатуру з педіатрії (2022).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія.

Період навчання: з 01.09.2022 – 31.08.2026 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Боярчук О.Р.

Публікації:

 • Kosovska T., Boyarchuk O., Kosovska V. Mucopolysaccaharidosis type VI: why farly diagnosis and timely treatment is extremely important? // PhOL – PharmacologyOnLine. - Archives. - 2021. December. - vol.3. – P. 690-697.

 • Боярчук О.Р., Косовская В.О., Косовская Т.М., Гариян Т.В., Добровольская Л.И. Результаты опроса школьников-подростков о вейпинге // Профилактическая медицина. - 2021. - №24 (4). – С. 30-36.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок хвороби Краббе в педіатричній практиці // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2019. –№2 (24). – С. 10-14.

 • Боярчук О.Р., Косовська Т.М., Косовська В.О. Особливості перебігу муковісцидозу у дітей Тернопільської області // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2019. –№1 (23). – с. 5-9.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок Лайм-бореліозу у дитини // Актуальна інфектологія. – Том 7. – 2019. - №1. – С. 69-72.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок синдрому Прадера-Віллі в клінічній практиці педіатра // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2018. - №2. – С. 17-23.

 • Кібар О.Д., Косовська Т.М., Косовська В.О., Шило О.Р. Особливості розподілу внутрішньоклітинного пулу йоду в організмі дітей з позалікарняною пневмонією на тлі йододефіциту // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – Суми. - Том 6. - 2018. - №1.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 року).

 • ХХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль (23-25 квітня 2018 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів