Наукові публікації доцента С. С. Левенець

 • Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Борис З.Я., Левенець С.С., Шило О.Р. Клінічний випадок тромбозу вен печінки в дитини з COVID – 19 // Сучасна педіатрія. - 2022. - № 3. – С. 94-99.

 • Горішний І.М., Никитюк С. О., Климнюк С. I., Левенець С. С. Комплекс Lyme Borrelia – клінічний набір геномних видів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини - 2022. - № 1. - С. 19-27.

 • Левенець C. C., Горобець Н. М., Кіржнер Г. Д., Сабадаш В. Є. Мікрофлора кишківника у дітей з дитячою колькою // Світ медицини та біології. - 2021. - №3. - С. 87 – 90.

 • Nykytyuk S.O., Klymnyuk S.I., Levenets S.S. Lyme arthritis in children. Features of diagnostics // Modern Scientific Researches. – 2021. - № 15. – P. 10-12.

 • Никитюк С.О., Левенець С.С., Євтушенко С.В. Випадок ВІЛ-інфікування дитини, пов’язаний з етикою пацієнтів у медицині (випадок із клінічної практики) // Актуальна інфектологія. – 2020. - № 3-4. - С. - 58-61.

 • Боярчук О.Р., Левенець С.С., Маціпура С.В., Загорська О.М. Грип та питання вакцинації дітей // Вісник соціальної гігієни та організації здоровя України. – 2019.- № 3. - С. 73-76.

 • S. Nykytyuk S.,I,Klymnyuk, S. Levenets. Laboratory diagnostics of lyme borreliosis in children with ticks bites in Ternopil region // Georgian medical news.- 2019.- № 11.- P. 32-36.

 • Левенець С. С. Епідеміологічні особливості у дітей з бронхіальною астмою // Світ медицини та біології. – 2018. - №1. – С. 39 – 42.

 • Сабадаш В. Є., Левенець С. С. Ефективність сучасної терапії хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз // Проблеми остеології. – 2017. - № 1. - С. 30 – 36.

 • Левенець С. С., Сабадаш В.Є., Маслєєва С.О. Параметри фізичного розвитку у дітей з бронхіальною астмою // Проблеми остеології. – 2016. - № 3 – 4. - С. 26 – 29.

 • Левенець С.С., Мацюк Р.М., Логойда П.І. Азитроміцин як ефективний антибактеріальний засіб у пульмонології // Ліки України. – 2016. - №9. – С. 7 – 10.

 • Кіржнер Г.Д., Левенець С.С. Клініко – діагностичні підходи до герпетичної нейроінфекції // Мат – ли ІХ - го з’їзду інфекціоністів України. – Тернопіль. – 2015. – С. 249 – 251.

 • Левенець С.С., С.О.Ренчковська, Пранік Н.Б. Пневмонія у дітей:настанови, реалії, можливості // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2. – С.30 – 31.

 • Федорців О.Є. Стеценко В.В. Кубей І.В., Левенець С.С. Пробіотики у реабілітації терапії недоношених новонароджених з екстремально-низькою масою тіла //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - №2. - С.23 – 24.

 • Федорців О.Є. Стеценко В.В. Левенець С.С. Особливості макро- і мікроклімату у дітей з синдромом свистячого дихання //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - №1. - С. 14 -15

 • Левенець С.С. Епідеміологічні особливості у дітей з бронхіальною астмою // ПАГ. – 2012. - №4. – С. 27 – 29.

 • Левенець С.С. Медична етика і деонтологія: реалії і перспективи в роботі лікаря // Медична освіта.- 2012. - №4. – С. 87 – 90.

 • Левенець С.С. Використання харчових продуктів, що містять олію вівса і комплекс вітамінів А,Е,С в лікуванні дітей, хворих бронхіальною астмою // Медична хімія.- 2012. - №4. – С. 112 -114.

 • Федорців О.Є., Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Левенець С.С., Шульгай Л.М.та інш. Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організацій навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III –IY рівнів акредитації // Матеріали Всеукраїнської навчально - наукової конференції, присвяченої 55 - річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України. - 26 - 27 квітня 2012 року. - м. Тернопіль. – С. 413 – 415.

 • Левенець С.С. Показники фізичного розвитку в дітей з бронхолегеневою патологією // Вісник наукових досліджень. - 2012.- №4. – С.114 -116.

 • Федорців О.Є. Левенець С.С., Т.М.Косовська. Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей // Вісник наукових досліджень. - 2012. - №4. – С. 120 -121.

 • Левенець С.С., Косовська Т.М.. Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів // ”Вісник наукових досліджень” - Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига”. - 2011. - №3. - С. 96 – 98.

 • Воронцова Т.О., Левенець С.С., Косовська Т.М. Можливості вирішення проблем синдрому сполучної тканини в дитячому віці // Проблеми остеології - 2012.- №3. – С. 23 – 26.

 • Воронцова Т.О., Левенець С.С., Косовська Т.М. Нові напрямки лікування дітей з проблемами травної системи // "Современные проблемы педиатрии" 7 - 8 октября 2011г., г. Алушта. – 2011. - №3. – С.105 -106.

 • Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М. Медико-соціальні особливості захворювання бронхіальною астмою у дітей // Буковинський медичний вісник - 2011. - №4. – С. 154-158.

 • Федорців О.Є.,.Воронцова Т.О, Шульгай Л.М, Левенець С.С. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2011. - №2. - С. 108 -111.

 • Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Боярчук О.Р., Левенець С.С. Про досвід оптимізації лікування і реабілітації дітей з хронічним пієлонефритом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Зб.матеріалів конференції 17 червня 2010р. - Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига”. - 2010.- С. 112 -113.

 • Никитюк С.О., Левенець С.С., Вонс Л.З., Багірян І.О., Сабала Р.М., Фурдела В.Б. Лікувальне харчування Humana при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції //ПАГ. –2010. - №4. - С. 11 – 12.

 • Павлишин Г.А., Гнатюк Р.М., СтеценкоВ.В., Кубей І.В., Волянська Л.А., Левенець С.С. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії // Медична освіта - 2009. - №2. - С. 97 – 99.

 • Левенець С.С.,.Сагаль І.Р., Волянська Л.А., Воронцова Т.О.,.Косовська Т.М. Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою // ПАГ.- 2009.- №1. - С.16 -18.

 • Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О.,Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р., Федорчак О.Г. Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою // Український медичний альманах. - 2009.- №2. - С. 127 -129.