Наукові публікації доцента С. С. Левенець

 • Левенець С.С. /Епідеміологічні особливості у дітей з бронхіальною астмою/ //Світ медицини та біології. – 2018. - №1(63). – С.39 – 42.
 • Сабадаш В. Є. /Ефективність сучасної терапії хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз /Сабадаш В. Є., Левенець С. С. //Проблеми остеології. – 2017. - Том 20, № 1. - С. 30 – 36.
 • Левенець С.С. Параметри фізичного розвитку у дітей з бронхіальною астмоюЛевенець.С., Сабадаш В.Є., Маслєєва С.О.//Проблеми остеології. – 2016. - Том 19, № 3 – 4. - С. 26 – 29.
 • Левенець С.С. Азитроміцин як ефективний антибактеріальний засіб у пульмонології/ Левенець С.С., Мацюк Р.М., Логойда П.І. //Ліки України. – 2016. - №9(205). – С. 7 – 10.
 • Левенець С.С. / Основні захворювання ендокринного генезу Педіатрія з оцінкою результатів дослідження / Левенець С.С., Т.М.Косовська // Навчальний посібник за загальною редакцією О.Є.Федорців, Л.А.Волянської. - Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига”, 2015 – 348 с. - с.183 – 208.
 • Кіржнер Г.Д. / Клініко – діагностичні підходи до герпетичної нейроінфекції/ Кіржнер Г.Д., С.С. Левенець // Мат – ли ІХ - го з’їзду інфекціоністів України. – Тернопіль. – 2015. – С. 249 – 251.
 • Левенець С.С. / Пневмонія у дітей:настанови, реалії, можливості /Левенець С.С., С.О.Ренчковська, Н.Б.Пранік // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2. – С.30 – 31.
 • Федорців О.Є. /Пробіотики у реабілітації терапії недоношених новонароджених з екстремально-низькою масою тіла / Федорців О.Є. Стеценко В.В. Кубей І.В., Левенець С.С. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - №2. - С.23 – 24.
 • Федорців О.Є. / Особливості макро- і мікроклімату у дітей з синдромом свистячого дихання / Федорців О.Є.Стеценко В.В. Левенець С.С. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - №1. - С.14 -15
 • Левенець С.С. / Епідеміологічні особливості у дітей з бронхіальною астмою/ Левенець С.С.// ПАГ. – 2012. - №4. – С.27 – 29.
 • Левенець С.С. / Медична етика і деонтологія: реалії і перспективи в роботі лікаря/ Левенець С.С. // Медична освіта.- 2012. - №4. – С.87 – 90.
 • Левенець С.С. /Використання харчових продуктів, що містять олію вівса і комплекс вітамінів А,Е,С в лікуванні дітей, хворих бронхіальною астмою/ Левенець С.С. // Медична хімія.- 2012. - №4. – С.112 -114.
 • Федорців О.Є. / Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організацій навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III –IY рівнів акредитації / Федорців О.Є., Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Левенець С.С., Шульгай Л.М.та інш. // Матеріали Всеукраїнської навчально - наукової конференції, присвяченої 55 - річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, 26 - 27 квітня 2012 року, м. Тернопіль. – С. 413 – 415.
 • Левенець С.С. / Показники фізичного розвитку в дітей з бронхолегеневою патологією / Левенець С.С. // Вісник наукових досліджень.- 2012.- №4. – С.114 -116.
 • Федорців О.Є. / Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей/ Федорців О.Є., Левенець С.С., Т.М.Косовська // Вісник наукових досліджень. - 2012. - №4. – С.120 -121.
 • Левенець С.С. / Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів /Левенець С.С., Косовська Т.М. // ”Вісник наукових досліджень”- Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига”. - 2011. - №3. - С. 96 – 98.
 • Воронцова Т.О. /Можливості вирішення проблем синдрому сполучної тканини в дитячому віці / Воронцова Т.О., Левенець С.С., Косовська Т.М. // Проблеми остеології - 2012.- №3. – С. 23 – 26.
 • Воронцова Т.О. / Нові напрямки лікування дітей з проблемами травної системи / Воронцова Т.О., Левенець С.С., Косовська Т.М. // "Современные проблемы педиатрии" 7 - 8октября 2011г., г. Алушта. – 2011. - №3. – С.105 -106.
 • Федорців О.Є. / Медико-соціальні особливості захворювання бронхіальною астмою у дітей / Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М. // Буковинський медичний вісник - 2011. - том15, №4 (60). – С.154-158.
 • Федорців О.Є. / Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини / Федорців О.Є., Т.О.Воронцова, Л.М.Шульгай, Левенець С.С. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2011. - №2. - С.108 -111.
 • Сагаль І.Р. / Про досвід оптимізації лікування і реабілітації дітей з хронічним пієлонефритом / Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Боярчук О.Р., Левенець С.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Зб.матеріалів конференції 17 червня 2010р. - Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига”. - 2010.- С.112 -113.
 • Никитюк С.О. / Лікувальне харчування Humana при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції / Никитюк С.О., Левенець С.С., Вонс Л.З., Багірян І.О., Сабала Р.М., Фурдела В.Б.// ПАГ. – липень - серпень 2010. - №4 (440). - С.11 – 12.
 • Павлишин Г.А. / Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії /Павлишин Г.А., Гнатюк Р.М., СтеценкоВ.В., Кубей І.В., Волянська Л.А., Левенець С.С. // Медична освіта”-2009. - №2. - С. 97 – 99.
 • Левенець С.С. / Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С., І.Р.Сагаль, Л.А.Волянська , Т.О.Воронцова М.Косовська // ПАГ.- 2009.- Том 71, №1. - С.16 -18.
 • Левенець С.С. / Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О.,Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р., Федорчак О.Г. // «Український медичний альманах». - 2009.- Том 12, №2 (додаток).- С.127 -129.