Наукові публікації професора О. Є. Федорців

 • Федорців О.Є. Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку / О.Є.Федорців, Л.А.Волянська, Е.І.Бурбела, Н.Ю.Поспіх //Здоров’я дитини.-2018.-т.13, №4.-С.27-30.
 • Fedortsiv O. Ye. Influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids on the structure of immunocompetent cell membranes and the parameters of cellular and humoral immunity in children with rheumatoid arthritis / Olga Fedortsiv, Nataliia Yarema, Bohdan Palasiuk //Family Medicine & Primary Care Review 2018; 20(1): 78–82.
 • Федорців О.Є., Мочульськая О.Н. Новые подходы к диагностике атопического дерматита у детей //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3(62). – С. 99-104.
 • An international comparison of asthma, wheeze, and breathing medication use among children /Lawson JA, Brozek G, Shpakou A, Fedortsiv O, Vlaski E, Beridze V, Rennie DC, Afanasieva A, Beridze S, Zejda J //Pub Med Respirat Med .-2017 Dec.- Volum 133.- 22-28.
 • Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію/ О.Є.Федорців, Е.І.Бурбела, Л.А.Волянська та ін. //Актуальная инфектология.-2016.-№3.-С.61-65.
 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.
 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.
 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей //Современная педиатрия. – Київ, 2016. – № 7 (79). – С. 54-57.
 • О.Є., Бугера О.П. Особливості перебігу дифузного ендемічного зоба І ступеня у дітей з супутньою патологією //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2009.- №1 (10).-С.97-99.
 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 1 (14). – С. 94-98.
 • Fedortsiv O.Ye, Zejda J.E., Luchyshun N.Yu, Brozek G.M. Assotiation of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in Ukrainian children population //International Journal of Medicine and Medical Research.- 2015, Volume 1, Number 1, P.12-16.
 • Olha Fedortsiv, Nataliya Haliyash, Switlana Nykytyuk. Clinical and laboratory diagnostic criteria of immune resistance of healthy and sick with pneumonia children of different age //International Journal of Medicine and Medical Research.- 2015, Volume 1, Number 1, P.17-20.
 • Fedortsiv O., Luchyshyn N. The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications// Puls Uczelni. -2015; (9)1:32-36.
 • Федорців О. Є., Я.І.Зейда, О.І.Шпаков, Л.А.Грищук Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи / //Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція.-2015.-№3(22).-С.115.
 • Епідеміологія алергічних захворювань серед дітей Східної Європи/ О.Є.Федорців, Я.І.Зейда А.І.Шпаков, Д.В.Козак //Інфекційні хвороби.-№3.-2015.- С.39-43.
 • Fedortsiv O, Zejda JE, Luchyshyn N, Brozek GM . Association of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in ukrainian children population //International journal of Medical researchers. -2015; 1(1):12-16.
 • Федорців О. Є., Лобода В.Ф., Добровольська Л.І. Особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.6-9.
 • Mochulska O.M., Pyatnytsky Yu.S.Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy// Jounal of Health Sciences.-2014.-Vol.4.-P.71-75.
 • Федорців О.Є., Бугера О.П., Мельничук Л.Д. Результати лікування дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої патології //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.17-20.
 • 7Федорців О.Є., Васильєва Н.А., Волошин С.Б. Функція зовнішнього дихання у дітей з бронхіальною астмою //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.21-23.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№ 1.-С.24-25.
 • Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Глушко К.Е. Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.26-28.
 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.29-32.
 • Федорців О.Є., Мудрик У.М., Воронцова Т.О. Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.32-34.
 • Федорців О.Є., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.35-38.
 • Федорців О.Є., Пятницький Ю.С., Мочульська О.М. Специфічна оральна індукція толерантності-новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії (огляд літератури) //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2014.-№1.-С.39-43.
 • O.Fedortsiv, Yu. Pyatnytsky, O. M.Mochulska . Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy //Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4. – P. 71-78.
 • Федорцив О.Е., Пятницкий Ю.С., Мочульская О.Н. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом //Современные проблемы науки и образования.-2014.- №6.URL:www.science-education.ru/120-16614.
 • Федорців О.Є., Левенець С.С., Стеценко В.В. Особливості макро-і мікроклімату у дітей із синдромом свистячого дихання //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №1. – с. 14-16.
 • Федорців О.Є., Косовська Т.М., Стеценко В.В. Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №1. – с. 17-19.
 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 7-9.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 17-19.
 • Пробіотики у реабілітаційній терапії недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла /О.Є.Федорців, В.В.Стеценко, І.В.Кубей, С.С.Левенець //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 23-25.
 • Федорців О.Є. Поширеність алергічних захворювань серед школярів Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 28-32.
 • Natalia Luchyshyn Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers //Puls uczelni (Opole, Polska.-2013.-N7 (4).-P.4-10.
 • Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А. Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури) //Перинатология и педиатрия.- №3(51).- 2012.- С.125-127.
 • Функціональний стан серцево-судинної системи як фактор адаптації дітей дошкільного віку О.Є./Федорців, Г.А.Павлишин, Н.Ю.Лучишин, Т.А.Ковальчук //Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Том 2, №3. – С 42-45.
 • Prevalence of childhood asthma, rhinitis, and eczema in the Ternopil region of Ukraine – results of BUPAS study /Fedortsiv O1, Brozek GM2*, Luchyshyn N1, Kubey I1, Lawson JA3, Rennie DC3, Zejda JE2 //Advances in Medical Sciences • Vol. 57(2) • 2012 • DOI:10.2478/v10039-012-0034-6 © Medical University of Bialystok, Poland, impact factor 0,952.
 • Федорців О.Є. І.Б. Діагностичне значення визначення маркерів ендотеліальної дисфункції в перебігу гострої поза лікарняної пневмонії у дітей //Современная педиатрия.-2011.- №1 (35).-С.127-129.
 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Застосування ультразвукового сканування для діагностики ускладнень поза лікарняної пневмонії у дітей //Клінічна та експериментальна патологія.-2011.- Том Х, №1 (35).-С.169-173.
 • Федорців О.Є., Галіяш Н.Б. Можливості використання морфометрії лімфоцитів як інтегрального тесту для оцінювання неспецифічної резистентності дитячого організму //Перинатология и Педиатрия.-2011.-2(46).-С.97-100.
 • Федорців О.Є., Галіяш Н.Б. Оцінка здоров’я дітей дошкільного віку Тернополя на основі визначення стану адаптаційних систем організму //Досягнення біології і медицини.-2010.-№1(15).- С.34-38.
 • Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю. Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей із синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2010.-№1.-С.50-53.
 • Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах /О.Є.Федорців, Н.Ю.Лучишин, Т.О.Воронцова, І.В.Кубей та ін. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2010.-№1(12).-С.139-142.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега -3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Современная педиатрия.- 2010.- №2.- С.52-54.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідіву хворих на ювенільний ревматоїдний артрит//Современная педиатрия.-2010.-4(32).-С.90-93.
 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію //Biomedical and Biosocial Anthropology.- 2009.-N 12.-С.186-188.
 • Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю. Визначення неспецифічної резистентності організму дітей старшого дошкільного віку //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.7-9.