Наукові публікації доцента Л. А. Волянської

 • L.A Volyanska Uncontrolled measles in the age of controlled infections / L.A. Volyanska, E.I. Burbela, L.B. Romanyuk // Childs health. - Vol. 14, No 4, 2019. Р.242-249.
 • L.A Volyanska Oropharyngeal microbiota in children during measles rash / L.A. Volyanska, L.B. Romanyuk, E.I. Burbela, I.L. Gorishna // Actual infectology Vol. 7, No 3, 2019, Р.150-154.
 • Я. В. Рогальська Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики / Я. В. Рогальська, І. В. Кубей, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська та ін. //Медична освіта. 2018. No 4. – С.89-92.
 • Запорожан С. І. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні / С. Й. Запорожан, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська та ін. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2018. No 2. – С.9-14.
 • Oksana Boyarchuk A Report of Five Child Tetanus Cases Oksana Boyarchuk, Lubov Volyanska, Vira Synytska et alt. // Pediatric Infection Disease.- 2018.
 • Федорців О.Є. Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку / Федорців О.Є., Волянська Л.А., Бурбела Е.І., Поспіх Н.Ю. // Zdorov’e rebenka. -Vol. 13, No 4, 2018. – C.361-364.
 • С.І. Климнюк Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження / С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Л.А. Волянська, В.С. Копча та ін. // Інфекційні хвороби. - 2018. – N1(19). - C.74-79.
 • Мудрик У.М. Інфекція Varicella Zoster у дитини після трансплантації нирким / Мудрик У.М., Волянська A.A., Евтушенко C.B. // Актуальная инфектология,ю -Vol. 6, No 5, 2018. С.90-90.
 • Волянська Л.A.Токсокаропровокована лімфо проліферація / Волянська Л.A., Рогальська Я.В. // Актуальная инфектология,ю -Vol. 6, No 5, 2018. С.106-106.
 • Волянська Л. А. Ентеровірусна інфекція сезону 2016 року у дітей Тернопільського регіону / Волянська Л. А., Горішна І. Л., Косовська В. О. // Актуальная инфектология. – 2017. – №1. –С.35–41.
 • Запорожан С. И. Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно–лечебной помощи детям на первичном уровне / Запорожан С. И., Воронцова Т. О., Кубей І. В. та ін. // Педиатрия.Восточная Европа. – 2017. – том 5, №1. – С.17–25.
 • O. R. Boyarchuk Arthritis in primary immunodeficiencies / O. R. Boyarchuk, L. A. Volyanska, T. A. Kovalchuk, M. I. Kinash // PAIN. JOINTS. SPINE. – 2017. – том 7, вип.1. – С.15–20.
 • Oksana Boyarchuk Clinical variability of chromosome 22q11.2 deletion syndrome / Oksana Boyarchuk, Liubov Volyanska , Liubov Dmytrash // Central European Journal of Immunology 2017; 42(4); Р.1–6.
 • Іноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями / Л. А. Волянська, Е. І. Бурбела, У. М. Мудрик С. В. Євтушенко // Актуальная инфектология. – 2016. – № 1(10). – С. 66–71.
 • Ефективність нейтралізації тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму / Е. І. Бурбела, Л. А. Волянська, В. В. Стеценко, Д. В. Козак // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 33–35.
 • Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію / О. Є. Федорців, Е. І. Бурбела, Л. А. Волянська, Л. Б. Романюк, В. В. Стеценко // Актуальная инфектология. – 2016. – № 3. – С. 61–65.
 • Тривожно–емоційний аспект бронхіальної астми в школярів / Е. І. Бурбела, Л. А. Волянська, В. В. Стеценко, І. В. Кубей, У. М. Мудрик // Здоровье ребёнка. – 2016. – № 3. – С. 77–80.
 • Сравнительный анализ колонизирующей микрофлоры ротоглотки у детей, больных ОРИ и бронхиальной астмой / Е. И. Бурбела, Л. А. Волянская, Л. Б. Романюк, В. В. Стеценко // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2016. – № 4. – С. 69–72.
 • Assessment of anxiety in personality structure of children suffering from bronchial asthma / Е. І. Burbela, L. А. Volianska, І. V. Kubei, T. O. Vorontsovа, V. O. Synytska // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2016. – № 3. – Р. 60–64.
 • Lubov Volianska, Olha Denefil Oksana Boyarchuk, Lubov Dmytrash Bruton agammaglobulinemia:weel–known, but still diffcult to diagnose (case report) Jornal of Clinical Immunology. – 2016. – N3, april 2016. – Р.262–262.
 • Л. А. Волянська Епідемічні реалії кору на Тернопільщині / Л. А. Волянська // Актуальна інфектологія. – 2016. – №2(11). – С.98–104.
 • Волянська Л. А. Оніхомадезис як прояв ентеровірусної інфекції / Л. А. Волянська, Боярчук О. Р., Дивоняк О. М. // Современная педиатрия. – № 7(). – 2016.– С. 74–78.
 • O. R. Boyarchuk NAIL CHANGES IN CASE OF ENTEROVIRAL INFECTIONS IN WESTERN UKRAINE: A REPORT OF 34 CASES / O. R. Boyarchuk, L. A. Volyanska, O. M. Dyvonyak // International Journal of Medicine and Medical Research 2016, volume 2, Issue 2, p. 14–17.
 • Волянська Л. А. Клінічні аспекти синдрому Ді Джорджі у дитини (клінічний випадок) / Волянська Л. А., Стеценко В. В., Федорчак О. Г. // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.– 2014.– №2.– С.59–62.
 • Л. А. Волянська Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків) / Л. А. Волянська // Перинатология и педиатрия №3 (59). – 2014. – С.75–79.
 • Бурбела Е. І. Мікробний пейзаж ротоглотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення / Е. І. Бурбела, Л. А. Волянська, Л. Б. Романюк // Современная педиатрия. – 2014. – № 5(61). –С. 162–163.
 • Волянська Л. А. Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму / Л. А. Волянська, Л. Б. Романюк, Е. І. Бурбела //Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. –С. 95–97. Бурбела Е. І. Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури) / Е. І. Бурбела // Перинатология и педиатрия. – 2013. – № 3(55). – С. 33–35.
 • Волянська Л. А. Діагностичні перепитії ацетонемічного синдрому у дітей / Волянська Л. А., Євтушенко С. В., Скубенко В. М. //Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.– 2013.– №1.– С.61–65.
 • Л. А. Волянська Гострий риносинусит у дітей в практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при бактеріальній його природі / Л. А. Волянська // Здоров»я дитини.– №6 (49). – 2013. – С.61–65.
 • Волянська Л. А. Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених з патологічним перебігом раннього неонатального періоду / Волянська Л. А., Романюк Л.Б ., Заріцька М. Д. // Перинатология и педиатрия.– №3(55).– 2013.– С.17–20.
 • Л. А. Волянська Дискусійні питання вакцинації проти гепатиту В / Л. А. Волянська // Перинатология и педиатрия.– №3(55).– 2013.– С.53–58 .
 • Л. А. Волянська Вакцинація – реакції та ускладнення. Запрошення до дискусії / Л. А. Волянська, Л. М. Дмитраш // Інфекційні хвороби – 2012. – №1. – С.95–101.
 • Л. А. Волянська Деякі міркування з приводу публікації «ВИЧ/СНИД – сегодня, а завтра?» проф.І.В.Богадєльнікова / Л. А. Волянська // Новости медицины и фармации. – №7 (409), апрель. – 2012. – С.22–23.
 • Федорців О. Є. Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури) / О. Є. Федорців, Л. А. Волянська, Е. І. Бурбела // Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 3(51). – С. 125–127.
 • Л. А. Волянська Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють / Л. А. Волянська, Л. Б.Романюк, Н. Ю.Щербатюк та ін. // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.– 2011.– №2.– С.97–99.
 • Волянська Л. А. Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності / Волянська Л. А., Романюк Л. Б. // Здоровье ребенка. – 2011. – №5(32). – С.43–49.
 • Левенець С. С. Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів / Левенець С. С., Волянська Л. А., Косовська Т. М. та ін. // Вісник наукових досліджень.– 2011. – №3.– С.28–30.
 • Волянська Л. А. Медико–соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей / Волянська Л. А. Левенець С. С., Косовська Т. М. та ін. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.– 2010.– №1.– С.63–65.
 • Волянська Л. А. Проблемні питання оцінки несприятливих подій у поствакцинальному періоді (огляд літератури) / Волянська Л. А., Дмитраш Л. М., Бугель Л. В. та ін.. // Современная педиатрия. – 2010.– №1(29). – С.196–200.
 • Волянська Л. А. Клинико–иммунологические особенногсти синдрома Ниймеген (клинический случай) / Волянська Л. А., Дмитраш Л. М. // Клинико–лабораторный консилиум.– 2010.– №2–3 (33–34)июнь.– С.39–41.
 • Павлишин Г. А. Особливості перебігу та лікування сезонних вірусних інфекцій у новонароджених / Павлишин Г. А., Волянська Л. А. // Інфекційні хвороби.– 2010.– № .– С.82–87.
 • Волянська Л. А. Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними хворобами та антибіотикочутливість виявлених мікорганізмів / Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Калатай Н. Р. // Медичні перспективи.– 2009.– №1.– С.182–185.
 • Волянська Л. А. До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинальному періоді / Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Дмитраш Л. М. та ін. // Укр.мед альманах.– 2009.– т.12, №2.– С.40–42.
 • Волянська Л. А. Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою / Волянська Л. А., Левенець С. С, Косовська Т. М. та ін. //Педіатрія, акушерство та гінекологія.– 2009.– №1.– С.16–18.
 • Сміян І. С. Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення / Сміян І. С., Волянська Л. А., Бурбела Е. І., та ін. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.– 2009.– №2.– С.16–19.
 • Сміян І. С. Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної патології / Сміян І. С., Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Бугель Л. В., Фурдела В. Б. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.– 2009.– №2.– С.20–24.
 • Павлишин Г. А. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії / Павлишин Г. А., Гнатюк Р. М., Волянська Л. А. та ін. // Медична освіта– 2009.– №2.– С.97–99.
 • Л. А. Волянська Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними захворюваннями /Л. А. Волянська, Л. Б. Романюк, Н. Р. Калатай // Перинатология и педиатрия. – 2009. – №3.– С.160–160.
 • Л. А. Волянська Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячного організму на профілактичні щеплення / Л. А. Волянська, Л. Б. Романюк, Л. М. Дмитраш та ін. // Ліки України – 2008.– №2.(118) додаток [березень]. – С.39–43.
 • Сміян І. С. Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево–судинних ускладнень у дітей / Сміян І. С., Федорців О. Є, Волянська Л. А. та ін. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.– 2008.– №2.– С.16–19.
 • Федорців О. Є. Порівняльний аналіз результатів психодіагностики дітей, які хворіють на хронічні захворювання бронхолегеневої системи / Федорців О. Є, Волянська Л. А., Левенець С. С, Косовська Т. М., Левенець О. В. // Український мед.альманах. – 2008.– том 11, №6.– С.119–120.
 • Лобода В. Ф. Медикаментозне ураження печінки у дитини раннього віку / Лобода В. Ф., Кінаш М. І., Балацька Н. І. та ін. // Сучасна педіатрія.–2008.– №5 (22).– С.110–113.
 • Л. А. Волянська Джерела психологічної дестабілізації та чинники формування схильності до соціально–негативної поведінки дітей / Л. А. Волянська, Е. І. Бурбела // Буковинський вісник.– 2006.– т.10, №1.– С.93–97.
 • О. Є. Федорців Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії / О. Є. Федорців, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська та ін. // Медична освіта.– 2006.– №4.– С.31–33.
 • Волянська Л. А. Психосоціальна адаптація дітей шкільного віку / Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Левенець С. С., Косовська Т. М., Сахарова І. Є. // Современная педиатрия.– 2006.– №3(12).– с.167–169.
 • Л. А. Волянська Аналіз психологічної адаптації підлітків в системі сучасного гімназійного навчання / Л. А. Волянська, Е. І. Бурбела // Современная педиатрия.– 2005.– №3(8).– С.42–46.
 • І. С. Сміян Особливості викладання дитячих хвороб іноземним студентам / І. С. Сміян, Л. А. Волянська, В. В. Стеценко та ін. // Медична освіта.– 2003.– №2.– С.36–37.
 • І. С. Сміян Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб у дітей / І. С. Сміян, Л. А. Волянська // Сучасні інфекції – 2003.– №1.– С.103–109.
 • І. С. Сміян Аналіз медико–соціальних аспектів проблеми розвитку вихованців закритих закладів / І. С. Сміян, Л. А.Волянська, В. В. Стеценко, С. С. Левенець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.–2003.– №2.– С. 24–27.
 • С.А.Деркач Антибіотикорезистентність збудників гострих кишкових інфекцій, виділених у східному й західному регіонах України / С. А. Деркач, В. С. Копча, Л. А. Волянська та ін. // Інфекційні хвороби.–2002.– №3.– С.22–26.
 • Волянська Л. А. Порушення абсорбції глюкози у дітей, хворих на гостру дизентерію / Волянська Л. А., Бабінець Т. С., Скубенко В. М. // Інфекційні хвороби.– 2000.– №1.– С.46–47.
 • Волянська Л. А. Порушення абсорбції глюкози у дітей, хворих на гостру дизентерію / Волянська Л. А., Бабінець Т. С., Скубенко В. М. // Інфекційні хвороби.– 2000.– №1.– С. 64–66.
 • І. С. Сміян Досвід застосування фторхінолонів і цефалоспоринів у лікуванні діарей / І. С. Сміян, Л. І. Алєксєєнко, Л. А. Волянська та ін. // ПАГ.– №3.– 2000.– С.73–74.
 • Сміян І. С. Особливості мікрофлори дихальних шляхів у дітей з різними формами бронхітів / Сміян І. С., Слободян Л. М., Климнюк С. І. та ін.. // Екологічна фізіологія.– 1998.– №1.– С.51–54.
 • Сміян І. С. Мембранодеструктивний вплив маркерів ендогенної інтоксикації при гострому шигельозі у дітей / Сміян І. С. Волянська Л. А. // Інфекційні хвороби.– 1997.– N2. – С.24–25.
 • Волянська Л. А. Параклінічні критерії оцінки синдрому ендогенної інтоксикації при гострій дизентерії / Волянська Л. А. // Педіатрія, акушерство, гінекологія.– 1997.– N3.– С.38–40.
 • Волянська Л. А. Вплив ендогенної інтоксикації на абсорбцію вуглеводів при гострій дизентерії у дітей / Волянська Л. А. // Інфекційні хвороби.– 1995.– N1.– С.24–27.