Наукові публікації доцента У. М. Мудрик

 • Мудрик У.М., ВолянськаЛ.А., Євтушенко С.В.Varicella Zoster інфекція у дитини після трансплантації нирки //Матеріали науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», присвяченій пам’яті М.М. Городецького, приуроченій до 95-річчя від дня його народження 29-30 листопада 2018 року
 • Я. В. Рогальська, І. В. Кубей, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська, У. М. Мудрик, Н. М. Ярема, К. Т. Глушко Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики // Медична освіта, 2018 рік, №4 – С.89-92.
 • Волянська Л.А., Мудрик У.М. Фітопрепарати як альтернатива поліпрагмазії при риносинуситах у дітей // ХІІ конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товарист. Тернопіль, 20-22 вересня 2018 року.
 • Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Мудрик У.М. Симуляція в навчанні студентів основам неонатолонії // ХІІ конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товарист. Тернопіль, 20-22 вересня 2018 року.
 • Щербатюк Н. Ю. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей / Щербатюк Н. Ю., Горішній І. М., Мудрик У. М. // Медичний форум.- 2017.- №10.- С.48-50.
 • Волянська Л. А. Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів / Волянська Л. А. , Бурбела Е. І., Мудрик У.М. та ін.. // Здоров’я дитини. – 2016. – №3 (71). – С.77 – 80.
 • Волянська Л. А. Іноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями / Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Мудрик У.М. та ін.. // Актуальна інфектологія. – 2016. - №1(10). – С.66-70.
 • Федорців О. Є. Влив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя / Федорців О. Є., Мудрик У. М., Воронцова Т. О. // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2014.- №1.- С.32-34.
 • Щербатюк Н. Ю. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію / Щербатюк Н. Ю., Мудрик У. М., Горішній І. М. // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2014.- №1.- С.47-50.
 • Воронцова Т. А. Алгоритмы практических навыков в педиатрии / Воронцова Т. А., Лищенко Н. А., Цидилко У. М. и другие // Пособие „Алгоритмы практических навыков в педиатрии „Тернополь ТДМУ „Укрмедкнига” 2006, 163 с.
 • Воронцова Т. О. Алгоритми практичних навиків у педіатрії / Воронцова Т. О., Ліщенко Н. О., Цідилко У. М. та ін.. // Посібник „Алгоритми практичних навиків у педіатрії „Тернопіль ТДМУ „Укрмедкнига” 2006, 166 с.
 • Лобода В. Ф. Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті / Лобода В. Ф. , Пашко К. О., Цідилко У. М. та ін.. / Медична освіта”, №2.-2006.-С.70-72.
 • Воронцова Т. О. Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії / Воронцова Т. О., Кубей І. В., Цідилко У. М. ін. // Медична освіта”, №4.-2006.-С.31-34.
 • Федорців О. Є. Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей Тернопільської області / Федорців О. Є., Патра Л. І., Цідилко У. М. та ін.. //Вісник наукових досліджень”.-№2.2004.-С.163-165.
 • Федорців О. Є. Нові підходи до підвищення ефективності практичних занять з пропедевтики дитячих хвороб / Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М. та ін.. // Медична освіта.- 2003.- № 2.- С.200-202.
 • Федорців О. Є. До шляхів оптимізації вивчення клінічних методів дослідження на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб / Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М. // Медична освіта.- 2003.- № 2.- С.202-204.
 • Гнатюк М. С. Деякі механізми реалізації лікувального ефекту харчової депривацї при експериментальній артеріальній гіпертензії / Гнатюк М. С., Сливка Ю. І., Цідилко У. М. // Медична хімія.- 2002.- Т. 4, - № 2.- С65-67.
 • Голяченко О. М. Територіальний аспект здоров’я людей / Голяченко О. М., Федчишин Н. Є., Цідилко У. М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002.- С.32-34.
 • Федорців О. Є. Чинники, які визначають здоров’я дітей першого року життя / Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2001.- № 4.- С.39-40.
 • Федорців О. Є. Вплив харчування на перебіг гіпотрофії у дітей раннього віку на сучасному етапі / Федорців О. Є. Гащинський В. Б., Цідилко У. М. // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 3.- С.19-22.
 • Цяпа Н. А. Остеопороз у дітей, хворих на гострий гломерулонефрит / Цяпа Н. А., Синицька В. О., Цідилко У. М. та ін.. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №2.- С.126-127.
 • Цідилко У. М. Кислотоутворююча функція шлунка у дітей з поєднаним ураженням органів дихання та травної системи / Цідилко У. М. // Вестник проблем биологии и медицины.- Харьков, 1997.- Вып.9.- С.82-86.
 • Цідилко У. М. Стан ендогенної інтоксикації у дітей із рецидивуючим бронхітом та при поєднанні останнього з ураженням гастродуоденальної зони / Цідилко У. М. // Вестник проблем биологии и медицины.- Харьков, 1997.- Вып.9.- С.79-82.
 • Сміян І. С. Клініко лабораторні паралелі хронічної пневмонії у дітей / Сміян І. С., Цідилко У. М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №1.- С.32-34.
 • Цідилко У. М. До аспектів виникнення гастродуоденальної патології у дітей з хронічною пневмонією / Цідилко У. М. // Український науково-медичний молодіжний журнал.- 1997.- №4.- С.47-49.
 • Цідилко У. М. Імунологічні аспекти виникнення поєднаного ураження органів дихання і травної системи у дітей / Цідилко У. М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №4.- С.26-28.
 • Цідилко У. М. Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей із хронічною пневмонією та рецидивуючим бронхітом / Цідилко У. М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №2.- С.30-32.