Наукові публікації доцента В. О. Синицької

 • Oksana Boyarchuk, Lubov Volyanska, Vira Synytska, Grygoriy Korytsky, Emilia Burbel A Report of Five Child Tetanus Cases \\J Pediatr Infect Dis Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York – june 12, 2018
 • Синицька В.О. Клінічні варіанти геморагічного васкуліту у дітей //5th International conference Science and society 15th June 2018 Hamilton, Canada 2018, - с. 1174
 • Крицький І.О., Гощинський П.В.,Воронцова Т.О., Синицька В.О., Крицька Г.А., Крицький Т.І Лікування анальних тріщин у дітей фіто циліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2018. -№1- с.15- 17
 • Запорожан С.Й, Воронцова Т.О., Волянська Л.А., Крицький І.О., Синицька В.О., Бурбела Е.І.// Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні \ Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2018.-№2 – с.9- 14
 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Воронцова Т.О., Синицька В.О., Горішний І.М., Вітенко І.М. Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей. //Хірургія дитячого віку -2018 -№1(58) – с.98 -100
 • Запорожан С.Й., Воронцова Т.А., Кубей И.В., Волянская Л.А., Синицкая В.А., Крицький И.О. Специализированная педиатрическая бригада – инновационная модель висококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне.// Педиатрия. Восточная Европа (Беларусь). 2017, том 5, №1
 • Вurbela Е.І., Volianska L.А., Kubei І.V., Vorontsova T.O. Synytska V.O Assessment of anxiety in personality struvture of children suffering from bronchial astma / // Deutscher wissenschaftsherold German science herald №3 / 2016- С.60-64
 • Воронцова Т.О., Синицька В.О.,Ярема Н.М Використання функціональних харчових прпродуктів із рослинної сировини в комплексній терапії дітей,хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2015.-№2 - с.20-23
 • Синицька В.О. Клінічні аспекти ювенільного ревматоїдного артриту //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2014.-№2 - с.38 – 40
 • Синицька В.О., Борис Н.І., Блажевич І.Є. Особливості перебігу правця у хлопчика // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2013.- №1 - с.19-21
 • Синицька В.О., Чубата О .Б., Юрик І.Е. Супровідна терапія ювенільного ревматоїдного артриту у дітей //Вісник наукових досліджень Тернопіль – 2012
 • Синицька В.О., Юрик І.Е., Чубата О.Б., Мороз І.М., Сирник Г.Т.. Аналіз випадків гострого порушення мозкового кровообігу у дітей з дилятаційною кардіоміопатією //Таврический медико-биологический вестник – 2011 - Т.8, V13 - С.108
 • Синицька В.О., Юрик І.Е Чубата О.Б. Мороз І.М. Особливості синдрому Рейно у дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – «Укрмедкн» Тернопіль -2011.- с.114-11
 • Крицький І.О., Гощинський П.В. П.В., Воронцова Т.О., Кінаш М.І., Кубей І.В., Синицька В.О. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді дітей з гастрошизисом //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – «Укрмедкнига» Тернопіль -2011.- с.58-60
 • Синицька В.О., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Чубата О.Б., Юрик І.Е., Волошин М.М. Клінічні варіанти вузликового поліартериїту //Таврический медико-биологический вестник – 2010- Т.8, V13 - С.112
 • Синицька В.О., Н.І.Балацька, Мороз І.М.,Чубата О.Б., Цяпа Н.А., Юрик І.Е. Взаємозв’язок між артеріальною гіпертензією та гіпербілірубінемією у підлітків. //Таврический медико-биологический вестник – 2008 - Т.8, V8 - С.25
 • Синицька В.О., Павлишин Г.А., Чубата О.Б Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії у дітей // Мистецтво лікування, 2008, 88 - 90
 • Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи /., //Педіатрія, акущертво та гінекологія - №1, том 71 – 2009.- с.14 – 16
 • Синицька В.О., Павлишин Г.А., Чубата О.Б. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії сполучної тканини у дітей / //Мистецтво лікування. – 2008. - №8.- с.88-90.
 • Горішний І.М., Кабакова Г.Б., Шостак І.Й., Горішна І.Л., Синицька В.О., Цяпа Н.А., Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 46 – 48
 • Федорців О,Є., Синицька В.О, Лобода В.Ф., Балацька Н.І Особливості серцево-судинної патології у допризивників Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології,- № 1- 2008.- с. 14-16
 • Горішний І.М., Синицька В.О Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Мороз І.М., Сирник Г.Т. Стан кальцієво-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології,- № 1- 2008.- с. 12-14
 • О.Е.Федорцив, В.А.Синицкая, И.Н.Мороз, Н.А.Цяпа, И.Э.Юрик, О.Б.Чубатая . Особенности течения неревматических кардитов //Таврический медико-биологический вестник, 2007- № 2, том 10 – с.132
 • В.О.Синицька, Н.І.Балацька, І.М.Горішний, Г.Б.Кабакова, І.М.Мороз, Н.А.Цяпа, О.Б.Чубата, І.Е.Юрик . Реактивні артропатії у дітей з синдромом системної дисплазії сполучної тканини / //Таврический медико-биологический вестник –2007 - Т.8, 118-С.125
 • В.О.Синицька, Г.Б.Кабакова, Г.А.Павлишин, І.М.Мороз, Н.А. Цяпа, Г.Д.Грех. Ефективність лікування гострої виразки шлунку у малюка // ПАГ, 2006,-№3-С.48
 • І.С.Сміян І.О.Багірян, Синицька В.О. , І.М.Мороз . Досвід застосування метотрексату для лікування ревматоїдно-го артриту у дітей / //Вестник физиотерапии и курортологи. – 2003. - №1. – С.30 – 32.
 • Синицька В.О. Стан мінеральної щільності кісток у дітей з ревматоїдним артритом //Проблеми остеології.- 2002.- №5.-С.129 – 132
 • Синицька В.О. Ревматоїдний артрит у дітей. // Проблеми остеології .- 2002.- №4.- С.416 – 420
 • Синицька В.О. Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей //Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2000.-№2.-С.63- 64
 • І.С.Сміян Синицька В.О., О.І.Лугова, І.М.Мороз .// Остеопороз у дітей з ревматоїдним артритом / Проблеми остеології.- 1999.-№1.-Т2.-С.95
 • Синицька В.О. Синдром ендогенної інтоксикації у дітей з ревматоїдним артритом. //Педіатрія, акушерство і гінекологія.-1997.-С.32-33
 • Н.А.Цяпа, Синицька В. О, І.М.Мороз, В.В.Павліковська Ультраструктурні аспекти застосування а-токоферолу при лікуванні гломерулонефриту у дітей.. //Щорічник “Наукові записки” Київ.- 1997.- Вип.1,Ч.1.- С.532
 • Синицкая В.А. Клиническое значение структурно-функционального состояния клеточных мембран у детей с заболеваниями органов дыхания на фоне паратрофии //Педиатрия.-№2.- 1990.- С.108-109.
 • Синицкая В.А, И.С.Смиян . Состояние перекисного окисления липидов у новорожденных с крупной массой. // Педіатрія, акушерство і гінекологія, 1988, №4.-С.29-30.