Наукові публікації доцента В. О. Синицької

 • Процайло М. Д., Синицька В. О. Клінічний випадок пологового підвивиху гомілки у новонародженого // Акуальні питання педіатрії.акушерства та гінекології.- 2021. - №1 - С. 20-23.

 • Боярчук О. Р., Синицька В. О. Повідомлення про п'ять випадків дитячого правця // Журнал дитячих інфекційних хвороб. – 2020.- N 4.– С. 200-205.

 • Komorovsky R., Boyarchuk O., Synytska V. Streptococcus gordonii - associated infective endocarditis in a girl with Barlow's mitral valve disease // Cardiology in the Young. - 2019. -№ 29. - P. 1099-1100.

 • Boyarchuk O., Volyanska L., Synytska V., Korytsky G., Burbela E. A Report of Five Child Tetanus Cases // Journal of Pediatric Infectious Diseases . – 2018. - № 6. - P. 110- 112.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Крицька Г. А., Крицький Т. І Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2018. -№1- С. 15- 17.

 • Запорожан С. Й, Воронцова Т. О., Волянська Л. А., Крицький І. О., Синицька В. О., Бурбела Е.І. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології . - 2018. - №2 – С. 9- 14.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Горішний І. М., Вітенко І. М. Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей // Хірургія дитячого віку. - 2018 -№1 – С. 98 -100.

 • Запорожан С. Й., Воронцова Т. А., Кубей И. В., Волянская Л. А., Синицкая В. А., Крицький И. О. Специализированная педиатрическая бригада – инновационная модель висококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне // Педиатрия. Восточная Европа (Беларусь). - 2017. - № 1. - С. 12-14.

 • Вurbela Е. І., Volianska L. А., Kubei І. V., Vorontsova T. O. Synytska V .O. Assessment of anxiety in personality struvture of children suffering from bronchial astma // Deutscher wissenschaftsherold German science herald.- 2016.- №3 . - С. 60-64.

 • Воронцова Т. О., Синицька В. О., Ярема Н. М. Використання функціональних харчових прпродуктів із рослинної сировини в комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - №2. - С. 20-23.

 • Синицька В. О. Клінічні аспекти ювенільного ревматоїдного артриту // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014.- №2 - С .38 – 40.

 • Синицька В. О., Борис Н. І., Блажевич І. Є. Особливості перебігу правця у хлопчика // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2013.- №1. - С. 19-21.

 • Синицька В. О., Чубата О. Б., Юрик І. Е. Супровідна терапія ювенільного ревматоїдного артриту у дітей // Вісник наукових досліджень. - 2012. - № 2. -С. 13-14.

 • Синицька В. О., Юрик І. Е., Чубата О. Б., Мороз І. М., Сирник Г. Т.. Аналіз випадків гострого порушення мозкового кровообігу у дітей з дилятаційною кардіоміопатією // Таврический медико-биологический вестник. – 2011 - № 8. - С. 108.

 • Синицька В. О., Юрик І. Е Чубата О. Б. Мороз І. М. Особливості синдрому Рейно у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль -2011.- №2. - С. 114-11.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Кінаш М. І., Кубей І. В., Синицька В. О. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді дітей з гастрошизисом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011.- № 2. - С.58-60.

 • Синицька В. О., Мороз І. М., Цяпа Н. А., Чубата О. Б., Юрик І. Е., Волошин М. М. Клінічні варіанти вузликового поліартериїту //Т аврический медико-биологический вестник. – 2010. - № 8. - С. 112.

 • Синицька В. О., Мороз І. М.,Чубата О. Б., Цяпа Н. А., Юрик І. Е. Взаємозв’язок між артеріальною гіпертензією та гіпербілірубінемією у підлітків // Таврический медико-биологический вестник. – 2008 - № 8. - С. 25.

 • Синицька В. О., Павлишин Г. А., Чубата О. Б. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії у дітей // Мистецтво лікування. - 2008. -№2. - С. 88 - 90.

 • Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М. Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи // Педіатрія, акущертво та гінекологія. -2009.- №1.- С. 14 – 16.

 • Синицька В. О., Павлишин Г. А., Чубата О. Б. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії сполучної тканини у дітей // Мистецтво лікування. – 2008. - №8.- С. 88-90.

 • Горішний І. М., Кабакова Г. Б., Шостак І. Й., Горішна І. Л., Синицька В. О., Цяпа Н. А., Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 46 – 48.

 • Федорців О. Є., Синицька В. О, Лобода В. Ф., Балацька Н. І. Особливості серцево-судинної патології у допризивників Тернопільської області // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1- 2008.- С. 14-16.

 • Горішний І. М., Синицька В. О Цяпа Н. А., Горішна І. Л., Мороз І. М., Сирник Г. Т. Стан кальцієво-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2008. - № 1. - С. 12-14.

 • Синицька В. О. Стан мінеральної щільності кісток у дітей з ревматоїдним артритом //Проблеми остеології.- 2002.- №5.-С. 129 – 132.

 • Синицька В.О. Ревматоїдний артрит у дітей // Проблеми остеології .- 2002.- №4.- С. 416 – 420.

 • Синицька В.О. Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2000. - №2. - С.63- 64.