СИНИЦЬКА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА

У 1985 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1990 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей з паратрофією» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2004 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики кардіоревматологічних захворювань у дітей.

Є автором і співавтором більше 100 навчально-методичних і наукових публікацій, 3 посібників, 2 інформаційних листів.