Наукові публікації доцента О. М. Шульгай

 • Shulhai A-M.A, Pavlyshyn H.A., Shulhai O.M. Peculiarities of the prevalence and risk factors for vitamin D deficiency in overweight and obese adolescents in Ukraine. Archives of the Balkan Medical Union. 2019; 54(1):57-63.
 • Шульгай О.М. Застосування рослинних препаратів в лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи / О.М. Шульгай, А.Б.Кабакова, О.М. Мочульська, А.-М.А. Шульгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. - №1. – С. 33-37.
 • Боярчук О.Р., Шульгай О.М., Кінаш М.І. Питання медичної етики при вивченні пропедевтики педіатрії // Медична освіта. – 2019. - №1. – С.6-9.
 • Шульгай О.М. Проблема гастроптозу як прояву недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці дитячого гастроентеролога / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, Л.А. Клим, А.-М.А. Шульгай, К.Т. Глушко // Здоров’я дитини. - Тематичний випуск «Дитяча гастроентерологія та нутріціологія».- 2018.- том 13, вкладення 1.- С.130-135.
 • Шульгай О.М. Клінічний випадок дексвамативної еритродермії Лейнера-Муссу в дитини раннього віку / О.М. Шульгай, І.Й. Шостак, А.Б. Кабакова, О.І. Хара // Здоров’я дитини. -Тематичний випуск «Дитяча гастроентерологія та нутріціологія».- 2017.- том 12, №2.1.-С.108-111.
 • Кабакова А.Б., Шульгай О.М.. Шульгай А.-М.А. Аліментарна водно-нітратна метгемоглобінемія в дітей Тернопільської області / Здоров’я дитини. - Тематичний випуск «Дитяча гастроентерологія та нутріціологія».- 2017. – том 12, №2.1. – С. 60-63.
 • Шульгай О.М., Черній Р.В. Диспепсичні розлади і патологія гастродуоденальної зони в дітей Тернопільської області / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. - №1. – С.16-19.
 • Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Шульгай А.-М.А. Доцільність застосування пробіотиків у комплексному лікуванні деструктивних захворювань гастродуоденальної зони в дітей / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015.- № 2. – С. 59-61.
 • Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Шульгай А.-М.А. Досвід корекції кишкових кольок у дітей раннього віку / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014.- № 1. -С. 9-11.
 • Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Шульгай А.-М.А. Застосування синбіотика «Лактіалє» в комплексному лікуванні закрепів у дітей / Південноукраїнський медичний науковий журнал.-2013.- № 6. – С. 125-127.
 • Шульгай О.М.,Кабакова А.Б., Шульгай А.-М.А. Досвід застосування тримебутину (трибудату) в лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013.- № 1. – С. 7-10
 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Шульгай О.М. Застосування препарату «Креон» в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей / Вісник наукових досліджень. – 2012.- № 4. – С. 81-83.
 • Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Застосування препарату «Мікразим» у лікуванні синдрому циклічного ацетонемічного блювання в дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, В.Ф. Лобода, М.І. Кінаш // Вісник наукових досліджень. – 2012.- № 3. – С. 122-124.
 • Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Шостак І.Й. Досвід застосування препарату «Урсофальк» у лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей / Современная педиатрия. – 2012. - № 1(41). – С. 52-55.
 • Шульгай О.М. Застосування інфузійного препарату «Реосорбілакт» у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, І.Й. Шостак, І.Є. Сахарова // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 1. – С. 11-14.
 • Кінаш М.І. Досвід застосування препарату «Енерлів» у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера / М.І. Кінаш, А.Б. Кабакова, В.Ф. Лобода, І.О. Крицький, О.М. Шульгай, І.Й. Шостак, П.В. Гощинський, Г.Т. Сирник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 137-139.
 • Федорців О.Є. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, А.Б. Кабакова, О.М. Шульгай, М.І. Кінаш, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, І.О. Крицький, П.В. Гощинський // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 108-111.
 • Воронцова Т.О. Використання спеціальних харчових продуктів в лікуванні захворювань гепатобіліарної системи та кишечнику у дітей / Т.О. Воронцова, І.В. Кубей, В.В. Стеценко, О.М. Шульгай, С.О. Никитюк, Г.Т. Сирник, О.В. Наумович, О.М. Начас, В.Г. Бойко, Д.В. Козак // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 106-108.
 • Федорців О.Є. Деякі аспекти викладання пропедевтики педіатрії студентам в умовах кредитно-модульної системи / О.Є. Федорців, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, І.Є. Сахарова, О.М. Шульгай // Медична освіта.- 2009. - № 2. – С. 109-111.
 • Шульгай А.Г., Кіцак Я.М., Шульгай О.М. Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція / Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 62-66.
 • Шульгай О.М., Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Застосування пробіотика «Симбітер» для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку / Вісник наукових досліджень.- 2009.- № 1.- С. 37-39.
 • Мисула І.Р. Досвід впровадження практично-орієнтованого навчання для студентів медичного факультету / І.Р. Мисула, А.Г. Шульгай, Г.Я. Загричук, М.М. Корда, С.Н. Вадзюк, О.М. Шульгай // Медична освіта. – 2009. - №1.- С.14-16.