Наукові публікації доцента Н. Ю. Щербатюк

 • Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М., Горішний М. І. Клінічний випадок синкопальних станів у 16 - річної пацієнтки з соматоморфною вегетативною дисфункцією, дисоціативними станами та вторинним набутим транзиторним синдромом QT на фоні розумової відсталості легкого ступеня//Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 2020.- №26.- С. 78-80.
 • Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М., Чорномидз І. Б. Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії //Медична освіта.-2019.- №3. - С. 35-38.
 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Горішний М.І. Динаміка еритроцитарних індексів та показників обміну заліза у дітей при залізодефіцитній анемії різного ступеня важкості // Науковий журнал «Медичний форум». № 16, 2019 р. – С. 96-100.
 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Горішній М. І. Мембранодеструктивні процеси та система антиокислювального захисту при залізодефіцитній анемії у дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2018.-№1,-С.32-36.
 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Мудрик У.М. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей. //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50.
 • Щербатюк Н.Ю., Мудрик У.М., Горішний І.М. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію// Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50.
 • Щербатюк Н.Ю. Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей // Здоровье ребенка. – 2013.- №2 (45). – С. 35-38.
 • Щербатюк Н.Ю. Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією// Український медичний альманах. – 2013.-№ 2 (том 16).- С. 28-34.
 • Щербатюк Н.Ю. Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини// Вісник наукових досліджень.- 2012.-№3, - С. 98-102.
 • Щербатюк Н.Ю. Клінічна характеристика дітей, хворих на залізодефіцитну анемію в Тернопільській області// Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии.- 2012.-№3,С. 56-62.
 • Щербатюк Н.Ю. Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекологіїю- 2011.-№2, С. 48-52.
 • Щербатюк Н.Ю. Деякі аспекти дисгармонійного фізичного розвитку дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології- 2010.- №2, С. 47-51.
 • Щербатюк Н.Ю. Застосування препаратів “Відеїн – 3” та кальцеміну для лікування та профілактики остеопенічного синдрому у дітей з затримкою росту різного ґенезу //Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2009.-№1, С.42-44.