ЩЕРБАТЮК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

У 1996 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2000 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клінічні та параклінічні критерії залізодефіцитної анемії у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Остеопороз у дітей з затримкою росту.

  • Методи імунопрофілактики у часто хворіючих дітей.

Є автором і співавтором близько 80 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 1 посібник, 2 рацпропозиції, 2 інформаційних листа.