ДОБРОВОЛЬСЬКА ЛЕСЯ ІВАНІВНА

У 2008 році закінчила ТДМУ імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю лікувальна справа.

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу Епштейна – Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

З 2012 року асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією.

З 2020 року доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією.

З жовтня 2018 року лікар першої кваліфікаційної категорії.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Особливості вітамінно-мінерального статусу здорових дітей та дітей із соціально значущими захворюваннями.

  • Поширення вейпінгу та його наслідки серед дітей.

  • Діагностика первинного селективного імунодефіциту Ig A у дітей з цукровим діабетом.

  • Оптимізація діагностики та лікування хронічної комбінованої гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей.

Є автором і співавтором 73 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 рацпропозиції, 13 інформаційних листів, 2 патенти на корисну модель.