Наукові публікації асистента О. М. Мочульської

SNPs and Transcriptional Activity of Genes of Innate and Adaptive Immunity at the Maternal-Fetal Interface in Woman with Preterm Labour, Associated with Preterm Premature Rupture of Membranes / Ekaterina S. Lyubomirskaya, Alexandr M. Kamyshnyi, Yuriy Ya. Krut1, Vladyslav A. Smiianov, Larisa Ya. Fedoniuk, Lidiya B. Romanyuk, Natalya Ya. Kravets, Oksana M. Mochulska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – tom LXXIII. – Vol. 1– P. 25-30.

Деякі клініко-ендоскопічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей / Горішний І. М., Горішний М. І., Мочульська О. М., Чорномидз І. Б. // Медичний форум.– 2020. – № 19(19). – С. 42-46.

Dynamics of indicators of cellular immunity in conditions of acute generalized peritonitis in rats // Svitlana R. Pidruchna, Nataliia A. Melnyk, Oksana M. Mochulska, Ihor M. Horishniy, Michael I. Sheremet / Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2019. – Vol. 9(6) – P. 4663-4666.

Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Бігуняк Т.В., Павлишин А.В., Мочульська О.М. Застосування кіберфізичних біосенсорних та імуносенсорних систем. Медична інформатика та інженерія. – 2019. – № 1. – С. 25-38.

Савицька Н. І., Мочульська О. М. Формування правової компетентності керівників медсестринства на етапі післядипломної освіти / Н. І. Савицька, О. М. Мочульська // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 107-113.

Cучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого spa- та wellness-туризму в світі / О.М. Мочульська, А.Г. Шульгай, О.А. Ошлянська, В.І. Бондарчук, Ю. В. Завіднюк, І.Б. Чорномидз, Л.І. Добровольська, А.С. Сверстюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 3(81). – С. 56-61.

Холявка В. З., Лешко Х. С., Мочульська О. М., Кухтій А. О. Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні / В. З. Холявка, Х. С. Лешко, О. М.Мочульська, А. О. Кухтій // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1(79). – С. 25-33.

Марценюк В. П., Качур І. В., Сверстюк А. С., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю. В., Коваль В. Б., Мочульська О. М. Моніторинг стану здоров’я за функціональними показниками за допомогою сенсорів у реабілітаційній медицині: систематичний огляд / В. П.Марценюк, І. В. Качур, А. С. Сверстюк, В. І. Бондарчук, Ю. В. Завіднюк, В. Б. Коваль, О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 2. – С. 5-12.

Сурков Д. М., Мочульська О. М. Контроль температури тіла під час проведення лікувальної гіпотермії у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією / Д. М. Сурков, О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 1. – С. 26-32

Горішний І. М., Горішний М. І., Мочульська О. М. Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом. Горішний І. М. / І. М. Горішний, М. І. Горішний О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 1. – С. 15-18.

Шульгай О. М., Кабакова А. Б., Мочульська О. М., Шульгай А-М. А. Застосування рослинних препаратів в лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи / О. М. Шульгай, А. Б. Кабакова, О. М. Мочульська, А-М. А. Шульгай // Здоровє ребенка. – 2019. – № 1. – С. 33-37.

Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів з діагностичною метою в клінічній медицині / [В. П. Марценюк, О. М. Мочульська, О. Р. Боярчук, Г. А. Павлишин, А. С. Сверстюк, Ю. В. Завіднюк, В. І. Бондарчук]// Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 1. – С. 15-22.

Мочульська О. М., Чорномидз І. Б., Горішний І. М. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури) / О. М. Мочульська, І. Б. Чорномидз, І. М. Горішний // Современная педиатрия. – 2018. – № 8(96). – С. 99-103.

Мочульська О. М. Сучасні принципи зовнішньої терапії атопічного дерматиту у дітей / О. М. Мочульська // Современная педиатрия. – 2018. – 7(95) . – С. 78-81.

Мочульська О. М., Дивак А. М. Клінічна ефективність та імуномодулююча дія застосування алерген-специфічної імунотерапії з пролонгованим курсом пробіотиків при атопічному дерматиті у дітей / О. М. Мочульська, А. М. Дивак // Современная педиатрия. – 2018. – № 6(94). – С. 34-40.

Корнякова В. В., Боярчук О. Р., Мочульська О. М. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю / В. В. Корнякова, О. Р. Боярчук, О. М. Мочульська // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – № 4. – С. 136-140.

Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / [І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький, І. М. Горішній, О. М. Мочульська, Г. А. Крицька] // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – № 3(79). – С. 44-47.

Мочульська О. М. Неінвазивні методи діагностики атопічного дерматиту у дітей / О. М. Мочульська // East European Scientific Journal. – 2017. – № 7(23). – С. 18-23.

Федорцив О. Е., Мочульська О. М. Новые подходы к диагностике атопического дерматита у детей / О. Н. Мочульская, О. Е. Федорцив // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3(62). – С. 99-104.

Мочульська О. М. Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту у дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – № 1. – С. 5-11.

Федорців О. Є., Мочульська О. М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Современная педиатрия. – Київ, 2016. – № 7(79). – С. 54-57

Федорців О. Є., Мочульська О. М. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська, Я. В. Олійник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.

Федорців О. Є., Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.

Мочульська О. М. Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 2(16). – С. 43-47.

Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення алергічних захворювань та характер їх впливу на перебіг атопічного дерматиту і «атопічного маршу» / О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 2 (79). – С. 72-77.

Мочульська О. М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 1(14). – С. 94-98.

Пятницкий Ю. С., Федорців О. Є., Мочульська О. М. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом / Ю. С. Пятницкий, О. Е. Федорцив, О. Н. Мочульская // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 1167-1170.

Fedortsiv O. Je., Pyatnytsky Yu. S. , Mochulska O. M. Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy / O. Je. Fedortsiv, Yu. S. Pyatnytsky, O. M. Mochulska // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4. – P. 71-18.

Пятницький Ю. С., Федорців О. Є., Мочульська О. М. Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії / Ю. С. Пятницький, О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – № 1(13). – С. 39-43.

SNPs and Transcriptional Activity of Genes of Innate and Adaptive Immunity at the Maternal-Fetal Interface in Woman with Preterm Labour, Associated with Preterm Premature Rupture of Membranes / Ekaterina S. Lyubomirskaya, Alexandr M. Kamyshnyi, Yuriy Ya. Krut1, Vladyslav A. Smiianov, Larisa Ya. Fedoniuk, Lidiya B. Romanyuk, Natalya Ya. Kravets, Oksana M. Mochulska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – tom LXXIII. – Vol. 1– P. 25-30.

Деякі клініко-ендоскопічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей / Горішний І. М., Горішний М. І., Мочульська О. М., Чорномидз І. Б. // Медичний форум.– 2020. – № 19(19). – С. 42-46.

Dynamics of indicators of cellular immunity in conditions of acute generalized peritonitis in rats // Svitlana R. Pidruchna, Nataliia A. Melnyk, Oksana M. Mochulska, Ihor M. Horishniy, Michael I. Sheremet / Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2019. – Vol. 9(6) – P. 4663-4666.

Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Бігуняк Т.В., Павлишин А.В., Мочульська О.М. Застосування кіберфізичних біосенсорних та імуносенсорних систем. Медична інформатика та інженерія. – 2019. – № 1. – С. 25-38.

Савицька Н. І., Мочульська О. М. Формування правової компетентності керівників медсестринства на етапі післядипломної освіти / Н. І. Савицька, О. М. Мочульська // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 107-113.

Cучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого spa- та wellness-туризму в світі / О.М. Мочульська, А.Г. Шульгай, О.А. Ошлянська, В.І. Бондарчук, Ю. В. Завіднюк, І.Б. Чорномидз, Л.І. Добровольська, А.С. Сверстюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 3(81). – С. 56-61.

Холявка В. З., Лешко Х. С., Мочульська О. М., Кухтій А. О. Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні / В. З. Холявка, Х. С. Лешко, О. М.Мочульська, А. О. Кухтій // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1(79). – С. 25-33.

Марценюк В. П., Качур І. В., Сверстюк А. С., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю. В., Коваль В. Б., Мочульська О. М. Моніторинг стану здоров’я за функціональними показниками за допомогою сенсорів у реабілітаційній медицині: систематичний огляд / В. П.Марценюк, І. В. Качур, А. С. Сверстюк, В. І. Бондарчук, Ю. В. Завіднюк, В. Б. Коваль, О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 2. – С. 5-12.

Сурков Д. М., Мочульська О. М. Контроль температури тіла під час проведення лікувальної гіпотермії у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією / Д. М. Сурков, О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 1. – С. 26-32

Горішний І. М., Горішний М. І., Мочульська О. М. Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом. Горішний І. М. / І. М. Горішний, М. І. Горішний О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 1. – С. 15-18.

Шульгай О. М., Кабакова А. Б., Мочульська О. М., Шульгай А-М. А. Застосування рослинних препаратів в лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи / О. М. Шульгай, А. Б. Кабакова, О. М. Мочульська, А-М. А. Шульгай // Здоровє ребенка. – 2019. – № 1. – С. 33-37.

Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів з діагностичною метою в клінічній медицині / [В. П. Марценюк, О. М. Мочульська, О. Р. Боярчук, Г. А. Павлишин, А. С. Сверстюк, Ю. В. Завіднюк, В. І. Бондарчук]// Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – № 1. – С. 15-22.

Мочульська О. М., Чорномидз І. Б., Горішний І. М. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури) / О. М. Мочульська, І. Б. Чорномидз, І. М. Горішний // Современная педиатрия. – 2018. – № 8(96). – С. 99-103.

Мочульська О. М. Сучасні принципи зовнішньої терапії атопічного дерматиту у дітей / О. М. Мочульська // Современная педиатрия. – 2018. – 7(95) . – С. 78-81.

Мочульська О. М., Дивак А. М. Клінічна ефективність та імуномодулююча дія застосування алерген-специфічної імунотерапії з пролонгованим курсом пробіотиків при атопічному дерматиті у дітей / О. М. Мочульська, А. М. Дивак // Современная педиатрия. – 2018. – № 6(94). – С. 34-40.

Корнякова В. В., Боярчук О. Р., Мочульська О. М. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю / В. В. Корнякова, О. Р. Боярчук, О. М. Мочульська // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – № 4. – С. 136-140.

Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / [І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький, І. М. Горішній, О. М. Мочульська, Г. А. Крицька] // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – № 3(79). – С. 44-47.

Мочульська О. М. Неінвазивні методи діагностики атопічного дерматиту у дітей / О. М. Мочульська // East European Scientific Journal. – 2017. – № 7(23). – С. 18-23.

Федорцив О. Е., Мочульська О. М. Новые подходы к диагностике атопического дерматита у детей / О. Н. Мочульская, О. Е. Федорцив // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3(62). – С. 99-104.

Мочульська О. М. Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту у дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – № 1. – С. 5-11.

Федорців О. Є., Мочульська О. М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Современная педиатрия. – Київ, 2016. – № 7(79). – С. 54-57

Федорців О. Є., Мочульська О. М. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська, Я. В. Олійник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.

Федорців О. Є., Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.

Мочульська О. М. Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 2(16). – С. 43-47.

Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення алергічних захворювань та характер їх впливу на перебіг атопічного дерматиту і «атопічного маршу» / О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 2 (79). – С. 72-77.

Мочульська О. М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 1(14). – С. 94-98.

Пятницкий Ю. С., Федорців О. Є., Мочульська О. М. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом / Ю. С. Пятницкий, О. Е. Федорцив, О. Н. Мочульская // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 1167-1170.

Fedortsiv O. Je., Pyatnytsky Yu. S. , Mochulska O. M. Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy / O. Je. Fedortsiv, Yu. S. Pyatnytsky, O. M. Mochulska // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4. – P. 71-18.

Пятницький Ю. С., Федорців О. Є., Мочульська О. М. Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії / Ю. С. Пятницький, О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – № 1(13). – С. 39-43.