МОЧУЛЬСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Навчалась та закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа», одночасно на заочній формі навчання закінчила ДВНЗ «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя» за спеціальністю «Біомедична інженерія».

Пройшла інтернатуру (первинну спеціалізацію) із спеціальності «Педіатрія» на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» та КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», з 2015 року асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією та вільний здобувач наукового ступеня. Пройшла вторинну спеціалізацію з спеціальності «Дитяча дерматовенерологія» в 2018 році на базі «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» та КНП ЛОР «Львівський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер».

Кандидат медичних наук з 2018 року, кандидатська дисертація на тему: «Клініко‑патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Вивчення та вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики алергічної патології у дітей.

  • Фактори ризику виникнення алергії, механізми трансформації проявів в атопічний марш у дітей.

  • Клініко-імуно-морфологічні особливості алергодерматозів у дітей, вдосконалення діагностики та оптимізація лікування алергодерматозів у дітей.

  • Поєднана алергічна патологія (бронхіальна астма, алергічний риніт, алергічний кон’юнктивіт, атопічний дерматит) у дітей.

  • Малоінвазивні методи діагностики дерматозів у дітей.

Є автором і співавтором 84 наукових публікацій, серед яких 38 статтей в фахових виданнях України, 10 публікації SCOPUS, 10 тез, 7 патентів України на корисну модель, 18 інформаційних листів, співавтор 1 навчального посібника.