Наукові публікації доцента Т. О. Воронцової

 • Воронцова Т. О., Корзун В. Н. Вплив природних і техногенних чинників на функцію щитоподібної залози (огляд літератури). - Довкілля і здоров’я, 3 (92) - Bересень, 2019 - С. 61-68.
 • Рогальська Я. В., Кубей І. В., Воронцова Т. О. Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики // Медична освіта, 2018 рік, №4 – С.89-92.
 • Запорожан С. Й., Воронцова Т. О., Волянська Л. А., Крицький І. О., Синицька В. О., Бурбела Е. І. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2018. №23. - С
 • Крицький І. О. Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький, Т. О. Воронцова, В. О. Синицька, І. М. Горішній, І. М. Вітенко // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 1. - С. 98-100.
 • Крицький І. О. Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. О. Воронцова, В. О. Синицька, Г. А. Крицька, Т. І. Крицький // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С. 15-17.
 • Запорожан С. И. /Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно–лечебной помощи детям на первичном уровне / Запорожан С. И., Воронцова Т. О., Кубей І. В. та ін. // Педиатрия.Восточная Европа. – 2017. – том 5, №1. – С.17–25.
 • Боярчук О.Р./Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін/Боярчук О.Р., Чорномидз І.Б., Воронцова Т.О., Кінаш М.І.//Медична освіта. -2016.- № 4. – С. 28-30.
 • Burbela Е.І. /Assessment of anxiety in personality structure of children suffering from bronchial asthma / Burbela Е.І., L. Volianska Synytska V.O. Kubei І.V., Vorontsova T.O.//Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. – 2016. - №3. - Р.60-64.
 • Ярема Н.М./Використання функціональних харчових продуктів із рослинної сировини в комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Воронцова Т.О., Синицька В.О., Ярема Н.М.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. № 2, 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига». С. 20-22.
 • У.М. Мудрик /Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя/ О.Є. Федорців, У.М. Мудрик , Т.О. Воронцова// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2014. № 2. - С. 32-34.
 • Воронцова Т.О./Використання в лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечника у дітей спеціальних харчових продуктів /Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Шульгай Л.М., Сирник Г.Т., Наумович О.В., Начас О.М., Бойко В.Г.// «Актуальні питання педіатрії. акушерства та гінекології», 2011 р., № 4.
 • Воронцова Т.О./Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини/ О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, А.Б. Кабакова, Шульгай Л.М., Кінаш М.І.// «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2011 р. № 3.
 • Левенець С.С /Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С, Косовська Т.М., Воронцова Т.О, Сагаль І.Р//Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №1.- С.16-18
 • Левенець С.С./ Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р., Федорчак О.Г.//«Український медичний альманах» – 2009. – Том 12, №2 (додаток).– С. 127 – 129.