РОГАЛЬСЬКА ЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

У 2002 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Проблемні питання дитячої алергології та пульмонології.

  • Особливості елементного обміну при дефіцитних станах у дітей.

Є автором і співавтором більше 20-ти навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 6 статей у фахових виданнях (1в іноземному), 1 патент на корисну модель.