Наукові публікації доцента І. О. Крицького

 • Крицький І.О. Сімейний випадок хвороби Легг-Кальве Пертеса // Хірургія дитячого віку. - 2019. - № 2. - С. 104-108.
 • Крицький І.О. Шляхи підвищення якості навчання іноземних студентів вищого навчального медичного закладу// Медична освіта. - 2019. - № 2. - С.19-23.
 • Горішний І.М. Стан кісткової тканини у дітей з хронічною патологією травної системи. Горішний І.М.,Крицький І.О.,Горішний М.І.//Південноукраїнський медичний журнал. 2019. №23. - С 22-23.
 • Крицький І. О. Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький, І. М. Горішній, О. М. Мочульська, Г. А. Крицька // Медична освіта. - 2018. - № 3. - С. 44-47.
 • Процайло М. Д. Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні) / М. Д. Процайло, І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький, І.М. Вітенко // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 2. - С. 14-17.
 • Запорожан С. Й. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні / С. Й. Запорожан, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська, І. О. Крицький, В. О. Синицька, Е. І. Бурбела // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 2. - С. 9-14.
 • Крицький І. О. Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький, Т. О. Воронцова, В. О. Синицька, І. М. Горішній, І. М. Вітенко // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 1. - С. 98-100.
 • Крицький І. О. Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. О. Воронцова, В. О. Синицька, Г. А. Крицька, Т. І. Крицький // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С. 15-17.
 • Крицький І. О. Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, В. Л. Боднарчук // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 2. - С. 117-118.
 • Крицька Г. А. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін / Г. А. Крицька, І. О. Крицький, Г. Я. Загричук, Т. І. Крицький // Медична освіта. - 2017. - № 2. - С. 33-36.
 • Горішна І.Л.,Павлишин Г.А.,Горішний І.М.,Крицький І.О. «Злоякісний перебіг гепатиту на тлі гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих проток у дитини» Матеріали конференції «Innovative technology in medicine:experience of Poland and Ukraine» Lublin ,Republik of Poland, April 28-29 , 2017. С. 30-33.
 • Покращення результатів лікування хворих дітей зі злуковою непрохідністю за допомогою препарату «Дефенсаль»// Крицький І.О.,Горішний І.М.,Крицький Т.І. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Фармацевтичні та медичні науки :актуальні питання.м.Дніпро 7-8 квітня 2017 року.с.47-48.
 • Крицький І. О. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей / І. О. Крицький, Т. І. Крицький, М. І. Кінаш // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 3. - С. 75-76.
 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О.»Аналіз дитячого травматизму.» // Здобутки клінічної та експериментальної.медицини- 2015.- №2 С. 103-107.
 • Крицкий И.О.,Крицкий Т.И.,Запорожан С.Й .»Современные подходы в диагностике и лечении инородных тел желудочно-кишечного тракта на примере бытовых литиевых батареек у детей» //Сборник материалов VIIРеспубликанской научно-практической конференции с международным участием посвященной 30-летию кафедры детской хирургии-24-25 сентября 2015 г.,Гродно,Беларусь. С 175-176.
 • Кинаш М.И.,Крицкий И.О.,Дзюбан Л.В.»Трихобезуар в практике педиатра//Сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием посвященной 30-летию кафедры детской хирургии-24-25 сентября 2015 г.,Гродно,Беларусь. С 144-146.
 • Горішній І.М.,Горішна І.Л.,Крицький І.О.»Ефективність комплексної терапії із застосуванням пробіотиків у дітей з деструктивними захворюваннями гастродоуденальної зони»//Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики»6-7 березня 2015 року. Київ С.36-37.
 • Крицький І. О. Методи діагностики та лікування хімічних опіків стравоходу при необережному поводженні дітьми з побутовими рідинами / І. О. Крицький, Т. І. Крицький, М. Д. Процайло // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - № 1. - С. 39-40.
 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму. // Здобутки клінічної та експериментальної.- 2015.- №2 С. 103-107.
 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2015.- №2 С. 38-40.
 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2 С. 54-56.
 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (ПОЛЬША) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2 С. 57-58.
 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицький Т.І. Лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей із застосуванням ін`єкційного парауретерального введення гідрогелю. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 21 травня 2014 р. - С. 93-94.
 • Г.А.Крицька, І.О.Крицький, Л.М.Шульгай «Переваги та ефективність кредитно-модульної системи в організації навчального процесу»//Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України.Збірник матеріалів конференції.15-16 травня 2014 р. - С. 98-99.
 • Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В. Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурові-сечовідного рефлексу у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- №1 С. 92-93.
 • І.О. Крицький, П.В. Гощинський, В.Л. Боднарчук. Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі КУТОР «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С.111-113.
 • І.Р. Мисула, І.О. Крицький, Г.А. Крицька, П.В. Гощинський, М.І. Кінаш, В.О. Сидницька, В.В. Стеценко, Л.М. Шульгай, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, І.М. Горішній. Впровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2012. – С. 357-358.
 • О.Є. Федорців, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, Л.М. Шульгай, Н.Ю. Луцишин, І.О. Крицький, І.Є. Сахарова, В.О. Синицька, В.В. Стеценко, С.С. Левенець, І.І. Боймиструк, М.І. Домбрович, П.В. Гощинський. Об¢єктивний структурований клінічний іспит - метод оцінки рівня засвоєння практичних навичок та формування професійних вмінь// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2012. – С. 411-413.
 • Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С. Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії».- м. Донецьк - 2012.- С. 33-34.
 • І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Г.А. Крицька. Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ //Медична освіта. – 2012. - №4. – С.18-19.
 • І.О.Крицький, П.В.Гощинський, Т.О.Воронцова, М.І.Кінаш, І.В.Кубей, В.О.Синицька, І.М.Горішній, Г.А.Крицька, О.О. Гощинська. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.58-60.
 • О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, А.Б.Кабакова, Л.М.Шульгай, М.І.Кінаш, С.С.Левенець, Т.М.Косовська, І.О.Крицький, П.В.Гощинський. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей із вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.108-111.
 • Крицький І.О., Гощинський П.В, Чепесюк В.О. Використання інфрачервоної коагуляції в комплексному лікуванні гемангіом у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С.123-124.
 • М.І. Кінаш, А.Б. Кабакова*, В.Ф. Лобода, І.О. Крицький, Л.М. Шульгай, І.Й. Шостак*, П.В. Гощинський, Г.Т. Сирник*.Досвід застосування препарату Енерлів у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2 С. 137-139
 • Бліхар В.Є.,Крицький І.О.,Гощинський П.В.,Стоян О.О. Лікувальна тактика дистальних форм гіпоспадій у дітей з використанням операції уретропластики за Мустарде. // Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств. – Львів. – 2010.- С.472.
 • Крицький І.О., Бліхар В.Є., Гощинський П.В., Воронцова Т.О.,Кінаш М.І., Кубей І.В., Шульгай Л.М., Крицька Г.А., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною у вищих навчальних закладах України. //Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати ,проблеми та перспективи».- м. Тернопіль: Укрмедкнига- 2010. – №3 С. 27-32.