Наукові публікації доцента І. О. Крицького

 • Protsailo M. D., Hoshchynskyi P. V., Krycky І. O., Dzhyvak V. G. Pediatric high-energy and other traumatic injury: Cases and reviews // International Journal of Health Sciences. – 2022. – Vol. 6 (№ 1). – P. 11513–11524.

 • Krycky І. O., Hoshchynskyi P. V., Dzhyvak V. G., Protsailo M. D., Badiuk N. S. Application of phytocylinders with lipophilic complex of rosa canina and chamomile extract for treatment of constipation in pediatric surgery practice // Pharmacologyonline. – 2021. – Vol. 3. – P. 1103-1106.

 • Воронцова Т. О., Федорців О. Є., Крицький І. О., Гощинський П. В., Дживак В. Г. Ефективність корекції дієтичного харчування дітей із функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2021. - №2. – С. 12-16.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Дживак В. Г. Досвід застосування фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування функціональних закрепів у дітей / // Актуальні питання транспортної медицини. – 2021. – Вип. 3 (65). – С. 69–75.

 • Dyvak M., Melnyk A., Kopnický M., Dostalek L., Krytskyi I., and Dyvak A. Using an ontological approach for improvement of the Interval model in the problem of the recurrent laryngeal nerve identification during thyroid surgery //CEUR Workshop Proceedings. - 2021. – Vol. 3038. – P. 317-322.

 • Процайло М. Д., Крицький І. О., Гощинський П. В. Випадок двобічної брахіоплексопатії // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2021. - № 2. - С. 203-205.

 • Крицький І.О. Сімейний випадок хвороби Легг-Кальве Пертеса // Хірургія дитячого віку. - 2019. - № 2. - С. 104-108.

 • Крицький І.О. Шляхи підвищення якості навчання іноземних студентів вищого навчального медичного закладу// Медична освіта. - 2019. - № 2. - С.19-23.

 • Горішний І.М., Крицький І.О., Горішний М.І. Стан кісткової тканини у дітей з хронічною патологією травної системи // Південноукраїнський медичний журнал. - 2019. - №23. - С 22-23.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Горішній І. М., Мочульська О. М., Крицька Г. А. Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ // Медична освіта. - 2018. - № 3. - С. 44-47.

 • Процайло М. Д., Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І.М. Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні) // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 2. - С. 14-17.

 • Запорожан С. Й., Воронцова Т. О., Волянська Л. А., Крицький І. О., Синицька В. О., Бурбела Е. І. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 2. - С. 9-14.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Горішній І. М., Вітенко І. М. Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 1. - С. 98-100.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Крицька Г. А., Крицький Т. І. Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С. 15-17.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 2. - С. 117-118.

 • Крицька Г. А., Крицький І. О., Загричук Г. Я., Крицький Т. І. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін // Медична освіта. - 2017. - № 2. - С. 33-36.

 • Крицький І. О., Крицький Т. І., Кінаш М. І. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 3. - С. 75-76.

 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму // Здобутки клінічної та експериментальної.медицини - 2015.- №2 С. 103-107.

 • Крицький І. О., Крицький Т. І., Процайло М. Д. // Методи діагностики та лікування хімічних опіків стравоходу при необережному поводженні дітьми з побутовими рідинами Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - № 1. - С. 39-40.

 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму // Здобутки клінічної та експериментальної.- 2015.- №2 С. 103-107.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей. //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- 2015.- № 2. - С. 38-40.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом. // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології. - 2014.- №2. - С. 54-56.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (ПОЛЬША) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей //Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології. - 2014.- №2. - С. 57-58.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицький Т.І. Лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей із застосуванням ін`єкційного парауретерального введення гідрогелю. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. -2014 р. - С. 93-94.

 • Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В. Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурові-сечовідного рефлексу у дітей // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- 2013.- №1. - С. 92-93.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Боднарчук В.Л.. Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі КУТОР «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С. 111-113.

 • Федорців О.Є., Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Шульгай Л.М., Луцишин Н.Ю., Крицький І.О., Сахарова І.Є., Синицька В.О., Стеценко В.В., Левенець С.С., Боймиструк І.І., Домбрович М.І., Гощинський П.В. Об’єктивний структурований клінічний іспит - метод оцінки рівня засвоєння практичних навичок та формування професійних вмінь // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- 2012. – С. 411-413.

 • Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С. Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів // Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії - 2012.- С. 33-34.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицька Г.А. Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ //Медична освіта. – 2012. - №4. – С. 18-19.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Воронцова Т.О., Кінаш М.І., Кубей І.В., Синицька В.О., Горішній І.М., Крицька Г.А., Гощинська О.О. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2011.- №2. - С. 58-60.

 • Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Кабакова А.Б., Шульгай Л.М., Кінаш М.І., Левенець С.С., Косовська Т.М., Крицький І.О., Гощинський П.В. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей із вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології. - 2011.- №2. - С. 108-111.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В, Чепесюк В.О. Використання інфрачервоної коагуляції в комплексному лікуванні гемангіом у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2011.- №2. - С. 123-124.

 • Кінаш М.І., Кабакова А.Б., Лобода В.Ф., Крицький І.О., Шульгай Л.М., Шостак І.Й., Гощинський П.В.,. Сирник Г.Т. Досвід застосування препарату Енерлів у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2011.- №2. - С. 137-139.

 • Бліхар В.Є.,Крицький І.О., Гощинський П.В.,Стоян О.О. Лікувальна тактика дистальних форм гіпоспадій у дітей з використанням операції уретропластики за Мустарде // Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств. – 2010.- С. 472 -473.

 • Крицький І.О., Бліхар В.Є., Гощинський П.В., Воронцова Т.О.,Кінаш М.І., Кубей І.В., Шульгай Л.М., Крицька Г.А., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною у вищих навчальних закладах України // Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати ,проблеми та перспективи». - 2010. – №3. - С. 27-32.