Наукові публікації доцента І. Б. Чорномидз

  • Boyarchuk O., Chornomydz A., Chornomydz I. Features of the community–acquired pneumonia in a child with Kasabach-Merritt syndrome: case-report and mini-review. Archives of the Balkan Medical Union. 2019. vol. 54, no. 2, pp. 11-17.
  • Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М., Чорномидз І. Б. Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії //Медична освіта.-2019.- №3. - С. 35-38.
  • Boyarchuk O, Chornomydz A, Chornomydz I, Krytska H, Horishniy I. The role of microbiota in the development of allergic diseases. Health Problems of Civilization. 2019. №2, V.13.
  • Горішний І.М. Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом / І.М. Горішний, М.І. Горішний, О.М. Мочульська, І.Б. Чорномидз, О.Б. Синоверська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – №1. – С. 15-18.
  • Боярчук О. Р. Особливості викладання предмета “Основи раціонального харчування” на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією / О.Р. Боярчук, І. Б. Чорномидз, Т. М. Косовська, Е. І. Бурбела // Медична освіта. – 2018. – № 1. – С. 11-15.
  • Чорномидз І.Б. Значення ендотеліну у перебігу позалікарняної пневмонії у дітей / І.Б. Чорномидз, Т.М. Косовська, В.О.Косовська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 2. – С. 188-193.
  • Чорномидз І. Б., Боярчук О. Р., Чорномидз А. В. Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії в педіатричній практиці // Science Review. – 2018. – №2(9), Vol.3. – Р. 61-65.
  • Boyarchuk O., Krytska H., Chornomydz A., Pelykh V., Chornomydz I., Kosovska T., Horishnyi I. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics // Archives of the Balkan Medical Union. – 2018. – Vol. 53, №. 2. – P. 14-22.
  • Мочульська О.М. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури) / О.М. Мочульська, І.Б. Чорномидз, І.М. Горішний // Современная педиатрия. – 2018. – №8. – С. 99-103.
  • Chornomydz I. Reye (Ray's) syndrome: a problem everyone should remember / I. Chornomydz, O. Boyarchuk, A.Chornomydz // Georgian medical news – 2017. – №11(272). – Р. 110-118.
  • Marushchak M. mechanisms of apoptosis initiation in rats with chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes / M. Marushchak, N. Lisnianska, І. Krynytska, I. Chornomydz // Georgian medical news – 2017. – №9(270). – Р. 125-130.
  • Косовська Т.М. Аномалад П’єра-Робена в клінічній практиці педіатра / Т.М. Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О. Косовська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – №2. – С. 10-14.
  • Babinets L.S. Clinico-pathogenic aspects of osteodeficiency in osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis /L.S. Babinets, T.H. Maevska, O.I. Kriskiv, L.S. Tsybulska, I.B. Chornomydz, O. Ya. Drapak // Wiadomości Lekarskie. – 2017. –№6(LXX). – Р. 1067-1071.
  • Боярчук О.Р. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін / О.Р. Боярчук, І.Б. Чорномидз, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш // Медична освіта. – 2016. – №4. – С.28-30.
  • Косовська Т.М. Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра / Т.М.Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О.Косовська // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С. 35-37.
  • Федорців О.Є. Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, Т.М.Косовська // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С. 54-58.
  • Бегош Н.Б. Особливості функціонування зорової системи у користувачів комп’ютерів / Н.Б. Бегош, І.Б. Чорномидз, О.Я. Зятковська // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – №1(25). – С.38-42.
  • Федорців О.Є. Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, Н.Б. Бегош // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 1(13). – С. 29-31.
  • Федорців О.Є. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, О.Я. Волошин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 1(13). – С. 35-38.
  • Косовська Т.М. Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці / Т.М.Косовська, І.Б. Чорномидз, О.Я. Волошин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 2(14). – С. 41-43.
  • Федорців О.Є, Чорномидз І.Б, Бегош Н.Б. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – №2(12). – С. 7-9.
  • Чорномидз І. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кверцитину у комплексному лікуванні дітей із гострою позалікарняною пневмонією / І. Б. Чорномидз // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №1. – С. 34-36.
  • Федорців О. Є. Діагностичне значення визначення маркерів ендо-теліальної дисфункції в перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Современная педиатрия. – 2011. – № 1(35). – С. 127-129.
  • Федорців О. Є. Застосування ультразвукового сканування для діагно-стики ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Том Х, №1(35). – С. 169-173.
  • Чорномидз І. Б. Роль оксиду азоту у перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей / І. Б. Чорномидз // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 53-56.
  • Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз, О. Я. Волошин, А.В. Чорномидз, С. О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. – № 2. – С. 9-12.
  • Федорців О. Є. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. – № 12. – С. 186-188.