ЧОРНОМИДЗ ІРИНА БОГДАНІВНА

У 2005 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2012 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Діагностика та лікування захворювань органів дихання у дітей.

  • Ендотеліальна дисфункція у патогенезі розвитку дитячих захворювань.

Є автором і співавтором близько 40 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 патенти

на корисну модель.