Наукові публікації доцента Н. М. Яреми

 • Yarema N., Fedortsiv O., Palasiuk B. Influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids on the structure of immunocompetent cell membranes and the parameters of cellular and humoral immunity in children with rheumatoid arthritis Family Medicine & Primary Care Review 2018; 20(1). P. 78-82.
 • Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики / Я. В. Рогальська, І. В. Кубей, Т. О. Воронцова та ін. // Медична освіта. - 2018. - № 4. - С. 89-92.
 • Паласюк Г.Б., Паласюк Б.М., Ярема Н.М. Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії // Медична освіта.- 2017.- 4 (76) .- С. 90-94.
 • Ярема Н.М. Применение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот для оптимизации лечения воспалительных заболеваний суставов у детей // Вопросы питания.- 2017.- № 2 (86).- С. 84-90.
 • Воронцова Т.О., Синицька В.О., Ярема Н.М. Використання функціональних харчових продуктів зрослинної сировини у комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальніпитання педіатрії, акушерства і гінекології. – Тернопіль, «Укрмедкнига».-2014.- №1. – С. 24-25.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини удітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. -2014.- №1. – С. 24-25.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїднийартрит // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2013.-№5 –С.21 -23.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.-№5 –С.21 -23.
 • Ярема Н.М. Особливості корекції порушень імунної відповіді у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Практична медицина. – 2010. – Т. XVI, № 2.– С. 43-50.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Современная педиатрия. – 2010. – 4 (32). – С. 90–93.
 • Ярема Н.М. Патогенетичні механізми розвитку ювенільного ревматоїдного артриту як основа для обґрунтування лікувального харчування // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 2. – С. 52–54.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Діагностика остеопенічних змін кісткової тканини та їх корекція у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 2. – С. 39–41.
 • Ярема Н.М. Застосування кальцеміну для корекції остеопенії у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 105–109.
 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Значення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Медична хімія. – 2008. – Т. 10. – № 4. – С. 127–129.