Наукові публікації доцента Яреми Н. М.

1. Федорців О.Є., Ярема Н.М. Значення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Медична хімія. – 2008. – Т. 10. – № 4. – С. 127–129.

2. Ярема Н.М. Застосування кальцеміну для корекції остеопенії у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 105–109.

3. Федорців О.Є., Ярема Н.М. Діагностика остеопенічних змін кісткової тканини та їх корекція у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 2. – С. 39–41.

4. Ярема Н.М. Патогенетичні механізми розвитку ювенільного ревматоїдного артриту як основа для обґрунтування лікувального харчування // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 2. – С. 52–54.

5. Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Современная педиатрия. – 2010. – 4 (32). – С. 90–93.

6. Ярема Н.М. Особливості корекції порушень імунної відповіді у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Практична медицина. – 2010. – Т. XVI, № 2.– С. 43-50.

7. Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.-№5 –С.21 -23.

8. Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїднийартрит // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2013.-№5 –С.21 -23

9. Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини удітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. -2014.- №1. – С. 24-25.

10. Воронцова Т.О., Синицька В.О., Ярема Н.М. Використання функціональних харчових продуктів зрослинної сировини у комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальніпитання педіатрії, акушерства і гінекології. – Тернопіль, «Укрмедкнига».-2014.- №1. – С. 24-25.

11. Ярема Н.М. Применение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот для оптимизации лечения воспалительных заболеваний суставов у детей // Вопросы питания.- 2017.- № 2 (86).- С. 84-90.

12. Паласюк Г.Б., Паласюк Б.М., Ярема Н.М. Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії // Медична освіта.- 2017.- 4 (76) .- С. 90-94.

13. Yarema N., Fedortsiv O., Palasiuk B. Influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids on the structure of immunocompetent cell membranes and the parameters

of cellular and humoral immunity in children with rheumatoid arthritis Family Medicine & Primary Care Review 2018; 20(1). P.78-82.