Наукові публікації доцента Н. М. Яреми

 • Ярема Н. М., Боярчук О. Р., Чорномидз І. Б. Аномалії кількості і стуктури хромосом, асоційовані з імунодефіцитом // Цитологія і генетика. -№ 4. -2021.- С. 54-64.

 • Oksana Boyarchuk, Nataliia Yarema, Mariia Kinash, Iryna Chornomydz. Newborn screening for severe combined immunodeficiency: clinical and cost-effectiveness approaches // Pol Merkur Lekarski, XLIX (289). - 2021.- P. 391–393.

 • Ярема Н. М., Боярчук О. Р., Мочульська О. М. Неонатальний скринінг на тяжкі комбіновані імунодефіцити: ретроспектива і сучасність // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2020. – №2. - С. 23-26.

 • Yarema N., Fedortsiv O., Palasiuk B. Influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids on the structure of immunocompetent cell membranes and the parameters of cellular and humoral immunity in children with rheumatoid arthritis // Family Medicine and Primary Care Review/ - 2018. - № 20. - P. 78-82.

 • Паласюк Г.Б., Паласюк Б.М., Ярема Н.М. Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії // Медична освіта.- 2017.- № 4.- С. 90-94.

 • Ярема Н.М. Применение ω-3 полиненасыщенных жирных кислот для оптимизации лечения воспалительных заболеваний суставов у детей // Вопросы питания.- 2017.- № 2.- С. 84-90.

 • Воронцова Т.О., Синицька В.О., Ярема Н.М. Використання функціональних харчових продуктів зрослинної сировини у комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальніпитання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 24-25.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини удітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. -2014.- №1. – С. 24-25.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїднийартрит // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2013.-№5 –С.21 -23.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.-№5 –С.21 -23.

 • Ярема Н.М. Особливості корекції порушень імунної відповіді у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Практична медицина. – 2010. – № 2.– С. 43-50.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Современная педиатрия. – 2010. – №4. – С. 90–93.

 • Ярема Н.М. Патогенетичні механізми розвитку ювенільного ревматоїдного артриту як основа для обґрунтування лікувального харчування // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 2. – С. 52–54.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Діагностика остеопенічних змін кісткової тканини та їх корекція у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 2. – С. 39–41.

 • Ярема Н.М. Застосування кальцеміну для корекції остеопенії у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 105–109.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Значення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Медична хімія. – 2008. – № 4. – С. 127–129.