Наукові публікації доцента Косовської Т. М.

1. Косовська Т.М. Патогенетичні аспекти формування поєднаної патології бронхолегеневої та гепатобіліарної систем.//Вісник наукових досліджень.-2001 р.-№1.-С.9-11.

2. І.С.Сміян, Т.М.Косовська. Клініко-патогенетичні основи ураження гепатобіліарної системи у дітей із хронічною пневмонією.//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2001.-№2.-С.10-11.

3. Косовська Т.М. Ефективність використання магнітолазерної терапії в лікуванні дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної системи.//Вісник наукових досліджень.-2001 р.-№4.-С.68-69.

4. Косовська Т.М. Імунологічні зміни у дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем. //Перинатологія та педіатрія.-2001.-№3.-С.45-46.

5. Косовська Т.М. Ендогенна інтоксикація як один із важливих механізмів клінічних проявів хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей. //Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2001 р.-№6.-С.18-19.

6. Косовська Т.М., С.С.Левенець, Л.А.Волянська, О.Я. Волошин Медико-соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2010 р.-№1.-С.63-65.

7. Косовська Т.М., Левенець С.С. Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів.//Вісник наукових досліджень.-Тернопіль.-«Укрмедкнига». 2011.-№3.-С.28-29.

8. Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М. Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей.//Вісник наукових досліджень.-Тернопіль.-«Укрмедкнига».-№4.-2012.-С.120-121.

9. Косовська Т.М. Клініко-психологічний статус у дітей з цукровим діабетом.//Вісник наукових досліджень.-Тернопіль.-«Укрмедкнига».-№4.-2012.-С.98-99.

10. Косовська Т.М. Дистанційне навчання – нові можливості для професійного розвитку.//Медична освіта. -Тернопіль.-«Укрмедкнига».-№4.-2012.-С.73-77.

11. Косовська Т.М. Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній практиці. //Медична хімія.-Тернопіль.-«Укрмедкнига»-№4 (53).Том 14.-2012.-с.115-117.

12. Косовська Т.М. Клініко-імунологічний статус у дітей з хронічним бронхітом. //Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2012.-№5.-С.19-21.

13. Косовська Т.М. Застосування спеціальних харчових продуктів, що містять антиоксиданти та лютеїн в лікуванні дитячої патології. //Профілактична медицина-2013.-№1.-С.25-26.

14. Косовська Т.М., Левенець С.С. Клініко-імунологічні особливості розвитку бронхообструктивного синдрому у дітей з гострим обструктивним бронхітом, що виник після перенесеної ГРВІ. //Профілактична медицина-2013.-№1.-С.33-34.

15. Федорців О.Є., Косовська Т.М., Стеценко В.В. Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології-Тернопіль.-№1.-2013.-С.17-18.

16. Косовська Т.М., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-ТДМУ, «Укрмедкнига».-2014.-№2.-С41-43.

17. Т.М.Косовська , І.Б.Чорномидз, В.О. Косовська. Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-ТДМУ, «Укрмедкнига».-2015.-№2.-С.35-37.

18. О.Є. Федорців, І.Б.Чорномидз, Т.М.Косовська. Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення (огляд літератури).//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-ТДМУ, «Укрмедкнига».-2015.-№2.-С.54-58.

19. Косовська Т.М., Чорномидз І. Б., Косовська В.О. Аномалад П’єра- Робена в клінічній практиці педіатра.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-ТДМУ, «Укрмедкнига».- Тернопіль.- 2017.-№2 (20).– С.10-14.

20. Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок Лайм-бореліощу в дитини // Актуальна інсектологія. Том 7, № 1, 2019 р. – С. 69-72.