Наукові публікації доцента Кінаш М. І.

 1. Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Аналіз клінічних симптомів і даних параклінічних методів обстеження дітей з хронічною патологією гепатобіліарної системи / Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. - С. 64-65.
 2. Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Патологія гепатобіліарної системи у дітей / Проблеми остеопорозу / За ред. Л.Я. Ковальчука – Тернопіль: Укрмед-книга, 2002. – С. 222-228.
 3. Лобода В.Ф. Взаємозв’язок між станом провідної системи серця, фізичним розвитком та дефіцитом кісткової маси в дітей / Лобода В.Ф., Гудима A.M., Балацька Н.І., Ясній О.Р, Боймиструк Т.П., Кінаш М.І. / Вісник наукових досліджень. – 2002. – №. 1. – С. 50-52.
 4. Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Особливості перебігу епідемічного процесу та клінічних проявів НВV- і НСV-інфекцій у дітей / Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т. 5, № 2. – С. 103-107
 5. Лобода В.Ф. Роль ураження різних органів та систем у розвитку остеопенічного синдрому в дітей / Лобода В.Ф., Боймиструк Т.П., Кінаш М.І./Науковий вісник Ужгородського університету (серія Медицина). – 2003. – випуск 19. – С. 141-144.
 6. Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Корекція остеопенічного синдрому в дітей з гепатобіліарною пато-логією препаратом “Вітрум кальціум з вітаміном D” / Проблеми остеології. – 2002. – Т. 5, № 1. – С. 34-37.
 7. Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Участь печінки в підтриманні кальцій-фосфорного гомеостазу в організмі / Перинатологія та педіатрія. – 2003. – № 1. – С. 52-55.
 8. Кінаш М.І. Вплив хронічних гепатитів В і С на стан кісткової тканини у дітей / Інфекційні хвороби. 2003. - № 2. – С. 48-50.
 9. Кінаш М.І. Динаміка метаболічних порушень у сполучній тканині кістки дітей з гепатобіліарною патологією залежно від вираження остеопенічного синдрому / Медична хімія. 2003. – Т. 5, № 2. – С. 119-121.
 10. Кінаш М.І. Клінічна характеристика остеопенічного синдрому залежно від ступеня вираження у дітей з гепатобіліарною патологією / Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С.64-66.
 11. Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Динаміка денситометри-них та параклінічних показників остеопенічного синдрому у дітей з гепато-біліарною патологією при застосуванні препа-рату «Вітрум каль / Современная педиатрия.- 2005.- № 2(7). – С. 122-124.
 12. Лобода В.Ф., Кабакова А.Б., Кінаш М.І., Синицька В.О. Складності диференціальної діагностики діарейного синдрому / Інфекційні хвороби. – 2006. - № 2. – С. 89-92
 13. Сахарова І.Є., Федорців О.Є., Бузько Є.Ф., Кінаш М.І. Досвід застосування вітаміну Д3 та препаратів кальцію при діабетичній остеопатії у дітей / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2007. - № 1. – С. 16-18.
 14. Кінаш М.І. Медикаментозне ураження печінки у дитини раннього віку / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Кабакова А.Б.,Волянська Л.А. / Современная педиатрия. - 2008. - № 5. - С. 110-112
 15. Лобода В.Ф. Лікування дітей з поєднаною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією на фоні аномалій конституцій / Лобода В.Ф., Миколенко А.З., Кінаш М.І., Балацька Н.І / Современная педиатрия. - 2009. - № 1. - С. 110-113
 16. Кінаш М.І. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі хронічних гепатитів В та С / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Сахарова І.Є., Дзвінник І.І. / Современная педиатрия. − 2009. − № 1. – С. 86-88
 17. Лобода В.Ф. Застосування пробіотика «Симбітер» для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку / Лобода В.Ф., Шульгай О.М., Кінаш М.І.
 18. Кінаш М.І. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі хронічних форм гепатитів В та С / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Сахарова І.Є., Дзвінник І.І. / Перинатология и педиатрия. – 2009. - № 1. – С. 75-77.
 19. Кінаш М.І., Кабакова А.Б. Ефективність застосування «Пангролу» у дітей з екзокринною недостатністю підшлункової залози / Современная педиатрия. – 2009. - № 2. – С. 147-151
 20. Волянська Л.А. Проблемні питання оцінки несприятливих подій у поствакцинальному періоді / Волянська Л.А., Дмитраш М.К., Кінаш М.І. / Современная педиатрия. - № 1. – 2010. – С. 196-200.
 21. Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Деякі аспекти розвитку кісткової тканини у дітей з патологією гепатобіліарної системи / Проблеми остеології. – 2010. - № 4. – С. 27-30
 22. Кінаш М.І. Досвід застосування препарату «Енерлів» у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера / Кінаш М.І., А.Б. Кабаква, В.Ф. Лобода
 23. Кінаш М.І. Жовчокам‘яна хвороба у дітей: основні аспекти патогенезу та лікування / Кінаш М.І., А.Б. Кабакова, В.Ф. Лобода / Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. - № 2 (41). – С. 349-353.
 24. Федорців О.Є., Кінаш М.І. Об‘єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії / Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 120 с.
 25. Кінаш М.І. Застосування урсодеоксихолевої кислоти в лікуванні жовчокам‘яної хвороби у дітей / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Кабакова А.Б. / Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров‘я. – м. Київ, 2012. № 29.
 26. Лобода В.Ф. Маркери гельмінтів у дітей з хронічною патологією органів травлення / Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кінаш М.І. / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - № 1 (11). – С. 73-75.
 27. Кінаш М.І. Застосування препарату «Креон» в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Шульгай Л.М. / Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 4. – С. 81-83.
 28. Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Діагностика та лікування екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей / Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров‘я. – м. Київ, 2013. № 197.
 29. Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Корекція остеопенічного синдрому у дітей з гепатобіліарною патологією препаратом «Вітрум кальціум з вітаміном D» / Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров‘я. – м. Київ, 2004. № 142.
 30. Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Застосування емульсії симетикону в лікуванні кишкових кольок у дітей раннього віку / Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров‘я. – м. Київ, 2013. № 198.
 31. Кінаш М.І. Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров‘я Польщі / Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Галіяш Н.Б. / Сімейна медицина. – 2014. - № 1. – С. 152-154.
 32. Кінаш М.І. Стан кісткової тканини в дітей з хронічними гепатитами В і С / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дзюбан Л.В. / Проблеми остеології. – 2014. - Т. 17, № 1. – С.13-15.
 33. Кинаш М.И. Методика проведения обьективного структурированного клинического испытания в пропедевтике педиатрии / Кинаш М.И., Федорцив О.Е., Шульгай О.М. / Материалы межригиональной научно-практической конференции с международным участием, Киров, 5-6 февраля 2013.
 34. Кінаш М.І. Особливості підготовки лікаря загальної пактики – сімейного лікаря в Польщі / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 року, м. Тернопіль. – С. 166-175.
 35. Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Алгоритм прогнозування зниження мінералізації кісток у дітей з гепатобіліарною патологією / Проблеми остеології. – Том 14. - № 1. – 2011. С. 44-46.
 36. Кінаш М.І. Autopsja obniżenia stresowych sytuacji przy przeprowadzeniu zajęć y pediatrii u studentów / Кінаш М.І., Черепахіна Л.П., Камнєва А.А. / Streszczenie prac XXІ konferencji Naukowej „Potencjały zdrowia i sposoby radzenia sobie w sytuaciach życiowo trudnych”, 5-7 grudnia 2013 roku, Wrocław-Lasocin, С. 34-35.
 37. Кинаш М.И. Трихобезуар в практике педіатра / Кинаш М.И., Крицкий И.О., Дзюбан Л.В. / Сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с между-народным участием, посвященной 30-летию кафедры детской хирургии «Актуальные вопросы детской хирургии», 24–25 сентября 2015 г. Гродно, Беларусь. – С. 144-146.
 38. Кінаш М.І., Молчанов Д. Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози на тлі ацетонемічного синдрому в дітей: діагностика і корекція / Здоров‘я України. - № 2. – 2012. – С. 51.
 39. Кінаш М.І. Клінічна характеристика кісткової тканини у дітей з патологією гепатобіліарної системи / Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дюбан Л.В., Галіяш Н.Б., Глушко К.Т.
 40. Боярчук О.Р. Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря / Боярчук О.Р.,
 41. Гаріян Т.В., Кінаш М.І. / Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 63-64.
 42. Кінаш М.І. Аутоімунний гепатит чи маска лямбліозу? / Кінаш М.І., Дзюбан Л.В., Брезніцька М.І., Глушко К.Т., Шило О.Р., Дмитраш Л.М. / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні проблеми педіатричної дієтології”, 20 квітня, 2016 року, м. Київ. - Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 42-47.
 43. Федорців О.Є. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими та набутими захворюваннями сполучної тканини // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2 – С. 108-111.
 44. Федорців О.Є. особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, Н.Ю Лучишин, М.І. Кінаш та ін. / Здобутки клінічної i експериментальної медицини № 1. С. 139-142.
 45. Лобода В.Ф. Состояние системы цитокинов у детей с хронической гастродуоденальной патологией на фоне паразитоза / Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кинаш М.И., Миколенко А.З. / Сборник материалов IV региональной научно-практической конференции с международным участием «Современ-ное состояние здоро-вья детей», 14-15 апреля 2016 года, г. Гродно, Беларусь. - Гродно: ГрГМУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 146-149.
 46. Кінаш М.І. Вплив вітаміну Д на формування кісткової тканини у дітей / Кінаш М.І., Дзюбан Л.В., Брезніцька М.І., Мацько А.А. / Проблеми остеології. – 2016. - № 2– С. 3-7.
 47. . Крицький І.О. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу у дітей / Крицький І.О., Крицький Т.І., Кінаш М.І. / Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3. – С.75-76.
 48. Глушко К.Т. Імунологічні особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні лямбліозу / Глушко К.Т., Кінаш М.І., Кабакова А.Б., Шостак І.Й. / Здоровье ребенка. – 2016. - № 5. – С 78-82.
 49. Боярчук О.Р. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін / Боярчук О.Р., Чорномидз І.Б., Воронцова Т.О., Кінаш М.І. / Медична освіта. – 2016. - № 4. – С.28-30.