Наукові публікації доцента І. М. Горішнього

 • Горішний І.М. Деякі клініко-ендоскопічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей /І.М.Горішний, О.М Мочульська., І.Б. Чорномидз, М.І.Горішний //Медичний форум.-2020.-19(19).- С.42-46.
 • Горішний І.М. Клінічний випадок синкопальних станів у 16 - річної пацієнтки з соматоморфною вегетативною дисфункцією, дисоціативними станами та вторинним набутим транзиторним синдромом QT на фоні розумової відсталості легкого ступеня /І.М.Горішний, Н.Ю.Щербатюк, М.І.Горішний //Південноукраїнський медичний науковий журнал.- № 26.- 2020.-С.78-80.
 • Горішний І.М. Властивості нервових процесів у дітей з різними психотипами / І.М. Горішний, С.Н. Вадзюк, М.І.Горішний // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології.- 2019.- №2.-С.6-9.
 • Горішний І. М., Чорномидз І. Б. Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії //Медична освіта.-2019.- №3. - С. 35-38.
 • Горішній І.М. Стан кісткової тканини у дітей з хронічною патологією травної системи / І. М. Горішний, І. О.Крицький, М. І. Горішний //Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 23 (23) червень 2019.-С.22-23.
 • The role of microbiota in the development of allergic diseases. / O.Boyarchuk, A.Chornomydz, I.Horishniy [еt all.] - Health Problems of Civilization, 2019. 13(1). P.1-7.
 • Горішний І.М. Динаміка еритроцитарних індексів та показників обміну заліза у дітей при залізодефіцитній анемії різного ступеня важкості /І.М.Горішний, Н.Ю.Щербатюк, М.І.Горішний //Медичний форум.-2019.-16(16).- С.96-100.
 • Дослідження стану кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом / І.М.Горішний, М.І.Горішний, О.М Мочульська. [та ін.] // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології.- 2019.- №1.-С.15-18.
 • Pavlyshyn H. A case of fulminant hepatitis against a background of paucity of the interlobular bile ducts./ H. Pavlyshyn, I.Horishna, I.Horishnyi // Gastroent Hepatol.-2018 - Vol. 72(5) - P. 1-5.
 • Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / І. О. Крицький, П. В. Гощинський, І. М. Горішній [та ін.] // Медична освіта. - 2018. - № 3. - С. 44-47.
 • Горішний І.М.Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей /І.М.Горішний, О.М.Мочульська, І.Б.Чорномидз //Сучасна педіатрія.-2018.-№8.- С.99.
 • Горішний І.М. Типологія К.Г.Юнга в профорієнтаційній роботі з учнями випускних класів загальноосвітньої школи /І.М.Горішний, М.І.Горішний //Вісник наукових досліджень.-2018.- №1.-С.51-54.
 • Горішний І.М. Мембранодеструктивні процеси та система антиокиснювального захисту при залізодефіцитній анемії у дітей (огляд літератури)/Н.Ю. Щербатюк, І.М.Горішний, М.І.Горішний // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології.- 2018.- №1.-С.32-36.
 • Використання фіто циліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей /І.О.Крицький, П.В.Гощинський, І.М.Горішний [та ін.] //Хірургія дитячого віку .-2018-№1(58).-С.98-100.
 • Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics / O.Boyarchuk, H.Krytska, I.Horishnyi [еt all.] // Archives of the Balkan Medical Union. - 2018. - Vol. 53, №. 2. - P. 14-22.
 • Щербатюк Н.Ю.Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей./ Н.Ю.Щербатюк, І.М.Горішний, У.М. Мудрик //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50. дітей. //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50.
 • Горішний І.М. Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей / І.М.Горішний, І.О.Крицький , П.В. Гощинський // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2015.- №2. – С. 38-39.
 • Щербатюк Н.Ю. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію / Н.Ю.Щербатюк, У.М.Мудрик, І.М. Горішний // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50.
 • Горішний І.М. Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією / І.М.Горішний, Н.Ю.Щербатюк, В.О.Синицька //Український медичний альманах. -2013. Том 16, № 2 (додаток). С. 172.
 • Федорців О.Є. Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини / О.Є Федорців, Н.Ю.Щербатюк, І.М. Горішний //Вісник наукових досліджень.- 2012.- №3.- С.98-102.
 • Особливості синдрому Рейно у дітей // В.О.Синицька, А.П.Філюк, І.М. Горішний [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 114-116.
 • Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом / В.О.Синицька, П.В.Гощинський, І.М. Горішний [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 58-60
 • Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування / Г.А.Павлишин, І.О.Багірян, І.М.Горішний [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2010.- №1. – С. 22-24.
 • Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи / І.М.Горішний, Н.А.Цяпа, І.Л.Горішна [та ін.] // Педіатрія, акушертво та гінекологія - 2009.- №1, том 71.– С.14 – 16.
 • Стан кальцій-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом /І.М.Горішний, І.Л.Горішна, Н.А.Цяпа [та ін.] //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.12-14.
 • Застосування ентеросорбенту ”Силард П” у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз дітей /І.М.Горішний, І.Л.Горішна, Л.І.Алексеєнко [та ін.] //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.21-23.
 • Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом /І.М.Горішний, А.Б.Кабакова, І.Й.Шостак [та ін.] //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №2.-С.46-48.
 • Ефективність лікування лямбліозу у дітей /І.С.Сміян, І.М.Горішний, І.Л.Горішна [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56-57.
 • Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом /І.С.Сміян, Н.А.Цяпа, І.М.Горішний [та ін.] // Проблеми остеології.-2004.-№3-4.-Том.7.-С.46-49.
 • Адаптація інформаційних засобів навчання-головне завдання викладача ВНЗ /І.С.Сміян, І.О.Багірян, І.М.Горішний [та ін.] //Медична освіта.- 2003. - №2.-С.187.
 • Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією /І.С.Сміян, В.О.Синицька, І.М.Горішний [та ін.] //Проблеми остеології.-2003.-№1-2.-Том.6.-С.115-116.
 • Зміни кісткової системи у дітей з хронічним гастро дуоденітом /І.С.Сміян, І.О.Багірян, І.М.Горішний [та ін.] //Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.134-136.
 • Характеристика остеопеній при пієлонефриті у дітей /І.С.Сміян, Н.А.Цяпа, І.М.Горішний [та ін.] //Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.132-134.
 • Стан кісткової системи у дітей із захворюваннями нирок/І.С.Сміян, Н.А.Цяпа, І.М.Горішний [та ін.] // мат.4 наук.-практ. Конф. «Остеопороз епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика і лікування (Харків 14-16.05.2001//Проблеми остеології.- №1-2.-2001.-С.150-151.
 • Горішний І.М.Результати ендоскопічного дослідження верхнього відділу травного каналу у дітей з хронічним пієлонефритом /І.М.Горішний // Мат. наук.-практ. конф.”Актуальні питання дитячої нефрології,24-25 жовтня 2000р.-Київ // Педіатрія, акушерство та гінекологія -№6.-2000р.-С.75.
 • Горішний І.М.Стан клітинного імунітету у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем і його корекція сорбентом “Силлард П” /Матеріали Х з’їзду педіатрів України “Проблеми педіатрії на сучасному етапі” (13-16 жовтня 1999р., м.Київ) /І.М.Горішний //Педіатрія, акушерство та гінекологія -1999. -№4. – С.131-132.
 • Сміян І.С.Імунологічні зміни у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем / І.С.Сміян, І.М.Горішний //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №1. – С.22-24.
 • Горішний І.М.Стан ендогенної інтоксикації у дітей з хронічним пієлонефритом та при поєднанні останнього з ураженням гастродуоденальної зони //Вісник наукових досліджень.- 1998.- №3-4.- С.114-116.
 • Горішний І.М. Вплив ентеросорбенту “Силлард П” на стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних функцій у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони / І.М.Горішний //Вісник наукових досліджень. - 1998.- №5-6.- С.76-78.
 • Горішний І.М. Функціонально-морфологічний стан верхнього відділу травного каналу у дітей із захворюваннями нирок / І.М.Горішний // Вестник проблем биол. и мед.- 1997.- вып.9.- С.90-92.