Наукові публікації доцента І. М. Горішнього

 • Щербатюк Н.Ю., Гаріян Т. В., Мудрик У. М., Чорномидз І. Б., Горішній І. М. Вплив антибіотиків різних груп на перебіг позалікарняної пневмонії у дітей // Вісник медичних і біологічних досліджень - 2023 - № 1 - С. 22-25.

 • Горішний І.М., Никитюк С. О., Климнюк С. I., Левенець С. С. Комплекс Lyme Borrelia – клінічний набір геномних видів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2022.- № 1.-С.19-27.

 • Nykytyuk S., Horishniy I., Martunyuk L., Yuryk I. The Problem Of Diagnosis Of Lyme Arthritis In Children //Journal of Clinical Rheumatology ResearchVolume.- 2022.-Vol. 2(2).- Р. 70-74.

 • Горішний І.М.,Горішна І.Л., Горішний М.І. // Аналіз деяких індивідуальних психологічних рис особистості учнів випускних класів загальноосвітньої школи як елемент профорієнтаційної роботи // Вісник морської медицини. -2022.- № 1 (94).-С.17-24.

 • Горішний І. М. Особливості лікування хронічного пієлонефриту у дітей з супутньою патологією гастродуоденальної зони //Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 2021.- № 30.-С.18-20.

 • Горішний І.М.,Горішна І.Л., Горішний М.І. Випадок атипової форми ентеровірусної інфекції у // Вісник морської медицини. -2021.- № 4 (93).-С.38-43.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Горішна І.Л., Мочульська О.М. Випадок гепатиту тяжкого ступеня як первинного прояву EBV-інфекції у дитини раннього віку // Південноукраїнський медичний науковий журнал. -2021.- № 29.- С. 9-11.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Мочульська О.М. До питання комплексного лікування функціональних розладів травлення у немовлят // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2021. - №28. – С. 12-15.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Горішна І.Л. Дитячий випадок атипової форми синдрому «Рука-нога-рот» //Медичний форум.-2021.-№-22.- С.12-16.

 • Горішний І.М., Мочульська О.М ., Чорномидз І.Б., Горішний М.І. Деякі клініко-ендоскопічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей //Медичний форум.-2020.-№19.- С.42-46.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Мочульська О.М. Клінічний випадок синкопальних станів у 16 - річної пацієнтки з соматоморфною вегетативною дисфункцією, дисоціативними станами та вторинним набутим транзиторним синдромом QT на фоні розумової відсталості легкого ступеня // Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 2020.- № 26.- С.78-80.

 • Горішний І.М., Вадзюк С.Н., Горішний М.І. Властивості нервових процесів у дітей з різними психотипами // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології.- 2019.- №2.-С.6-9.

 • Горішний І. М., Чорномидз І. Б. Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії //Медична освіта.-2019.- №3. - С. 35-38.

 • Горішній І.М., Крицький І.О., Горішний М.І. Стан кісткової тканини у дітей з хронічною патологією травної системи //Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 2019.- №23.-С.22-23.

 • Boyarchuk О., Chornomydz І., Horishniy І. The role of microbiota in the development of allergic diseases // Health Problems of Civilization.- 2019. Vol.13(1).- P.1-7.

 • Горішний І.М., Щербатюк.Н.Ю., Горішний М.І. Динаміка еритроцитарних індексів та показників обміну заліза у дітей при залізодефіцитній анемії різного ступеня важкості // Медичний форум.-2019.-№16.- С.96-100.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Мочульська О.М. Дослідження стану кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології.- 2019.- №1.-С.15-18.

 • Pavlyshyn H., Horishna I., Horishnyi I. A case of fulminant hepatitis against a background of paucity of the interlobular bile ducts // Gastroent Hepatol.-2018.- Vol. 72(5). - P. 1-5.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ // Медична освіта. - 2018. - № 3. - С. 44-47.

 • Горішний І.М., Мочульська О.М ., Чорномидз І.Б. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей //Сучасна педіатрія.-2018.-№8.- С.99.

 • Горішний І.М., Горішний М.І. Типологія К.Г.Юнга в профорієнтаційній роботі з учнями випускних класів загальноосвітньої школи // Вісник наукових досліджень.-2018.- №1.-С.51-54.

 • Горішний І.М., Щербатюк Н.Ю., Горішний М.І. Мембранодеструктивні процеси та система антиокиснювального захисту при залізодефіцитній анемії у дітей (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології.- 2018.- №1.-С.32-36.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. Використання фіто циліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей // Хірургія дитячого віку .-2018-№1(58).-С.98-100.

 • Boyarchuk O., Krytska H., Horishnyi I. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics // Archives of the Balkan Medical Union. - 2018. - Vol. 53, №. 2. - P. 14-22.

 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Мудрик У.М. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей // Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50.

 • Горішний І.М., Крицький І. О., Гощинський П. В. Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2015.- №2. – С. 38-39.

 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Мудрик У.М. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50.

 • Горішний І.М., Щербатюк Н.Ю., Синицька В.О. Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією //Український медичний альманах. -2013. - № 2. -С. 172.

 • Федорців О.Є., Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М. Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини // Вісник наукових досліджень.- 2012.- №3.- С.98-102.

 • Синицька В.О., Філюк А.П., Горішний І.М. Особливості синдрому Рейно у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 114-116.

 • Синицька В.О., Гощинський П.В, Горішний І.М. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 58-60.

 • Павлишин Г.А., Багірян І.О., Горішний І.М. Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2010.- №1. – С. 22-24.

 • Горішний І.М., Цяпа Н.А.,.Горішна І.Л. Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи // Педіатрія, акушертво та гінекологія - 2009.- №11.– С.14 – 16.

 • Горішний І.М.. Горішна І.Л, Цяпа, Н.А. Стан кальцій-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.12-14.

 • ГорішнийІ.М., Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І. Застосування ентеросорбенту ”Силард П” у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.21-23.

 • Горішний І.М., Кабакова А.Б.,Шостак І.Й. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №2.-С.46-48.

 • Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л. Ефективність лікування лямбліозу у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56-57.

 • Сміян І.С., Цяпа Н.А., Горішний І.М.Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом // Проблеми остеології.-2004.-№3-4.-Том.7.-С.46-49.

 • Сміян І.С., Багірян І.О.,.Горішний І.М. Адаптація інформаційних засобів навчання-головне завдання викладача ВНЗ // Медична освіта.- 2003. - №2.-С.187.

 • Сміян І.С., Синицька В.О., Горішний І.М.Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією // Проблеми остеології.-2003.-№1-2.-Том.6.-С.115-116.

 • Сміян І.С., Багірян І.О., Горішний І.М. Зміни кісткової системи у дітей з хронічним гастро дуоденітом //Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.134-136.

 • Сміян І.С., Цяпа Н.А., Горішний І.М.Стан Характеристика остеопеній при пієлонефриті у дітей // Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.132-134.

 • Сміян І.С., Горішний І.М. Імунологічні зміни у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №1. – С.22-24.

 • Горішний І.М. Стан ендогенної інтоксикації у дітей з хронічним пієлонефритом та при поєднанні останнього з ураженням гастродуоденальної зони // Вісник наукових досліджень.- 1998.- №3-4.- С.114-116.

 • Горішний І.М. Вплив ентеросорбенту “Силлард П” на стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних функцій у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони // Вісник наукових досліджень. - 1998.- №5-6.- С.76-78.

 • Горішний І.М. Функціонально-морфологічний стан верхнього відділу травного каналу у дітей із захворюваннями нирок // Вестник проблем биол. и мед.- 1997.- вып.9.- С.90-92.