ФЕДОРЦІВ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

У 1980 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1987 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія

Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році.

Доктор медичних наук з 1999 року.

Докторська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання професора присвоєно у 2001 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров'я дітей.

  • Проблеми грудного вигодовування.

  • Алергічні захворювання у дітей.

  • Проблеми ревматоїдного артриту у дітей.

  • Особливості перебігу пневмоній у дітей на фоні йододефіциту.

  • Особливості перебігу дифузного ендемічного зобу у дітей Тернопільської області.

Є автором і співавтором більше 300 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 монографії, підручник на англійській мові, 7 патентів на корисну модель, 10 посібників, 10 інформаційних листів та 10 рацпропозицій.

Є науковим керівником десяти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.