Наукові публікації доцента Т. В. Гаріян

 • Boyarchuk O., Hariyan T., Kinash M., Bakalyuk T. Evaliation of knowledge about primary immunodeficiencies among postgraduate medical students. Archives of the Balkan Medical Union. 2019. vol.54, no.1, pp.11-19.
 • Boyarchuk O., Hariyan T., Kovalchuk T. Clinical features of rheumatic heart disease in children and adults in Western Ukraine. Bangladesh Journal of Medical Science. 2019, 18 (1), pp. 87-93.
 • Боярчук О.Р.,Волоха А.П., Гаріян Т.В., Дмитраш Л.М.Первинні імунодефіцити: регіональні та національні виклики. Вісник наукових досліджень. 2018. С.142-145.
 • Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Задорожна В.В. Специфіка виховного процесу в навчанні майбутніх лікарів. Virtus: Scientific Journal. 2018. № 21,– Р.84-86.
 • Boyarchuk O., Hariyan T., Boytsanyuk S. Acute rhematic fever: clinical profile in children in western Ukraine. Journal of medicine and life. 2017. 10(2),pp.122-126.
 • Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. Специализированный научно-практический журнал. Біль. Суглоби. Хребет. 2015.№ 4, - С. 28-33.
 • Kovalchuк T., Boyarchuк O., Hariyan T. Joint Pain Perception Features in Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis and Their Parents. Біль.Суглоби.Хребет Спец.науково-практ. журнал 2015. № 2 (18), С.89-90.
 • Боярчук О.Р.,Сагаль І.Р., Гаріян Т.В. Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації. Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. 2015. №2., С.11-14.
 • Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Кінаш М.І. Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря. Сімейна медицина. 2015. №6, С.63-64.
 • Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2014. №1, С.80-82.
 • Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Фтьомова О.Я. Вивчення якості життя дітей з атопічним дерматитом в практиці педіатра. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014. №2, С.12-14.
 • Боярчук О.Р., Гариян Т.В. Острая ревматическая лихорадка и вирусы семейства Herpesviridae– существуетлисвязь? Сибирский медицинский журнал. 2013.
 • Гаріян Т.В., Никитюк С.О., Чорна У.Я. Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей, що входять у групи ризику щодо атопічної патології //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2013.
 • Боярчук О.Р., Рудько Л.Я., Гаріян Т.В., Машталяр Н.Я., Орел О.С., Свистун І.Я. Суглобовий синдром у дітей з геморагічним васкулітом. Український ревматологічний журнал. 2013. № 3 (53), С.107-108.