ГАРІЯН ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

У 2000 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2007 року.

Кандидатська дисертація за темою: «Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики атопічної патології у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

У 2014 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія».

У 2017 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю: «Дитяча імунологія».

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Виявлення та діагностика первинних імунодефіцитів у дітей.

  • Діагностика, лікування, профілактика атопічного дерматиту у дітей різного віку.

  • Діагностика та лікування патології ШКТ у дітей.

Є автором та співавтором близько 70 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, серед яких підручники, 3 інформаційні листи, 2 патенти на корисну модель.