Наукові публікації аспіранта Н. І. Ковальчук

  • Ковальчук Н. І. Особливості клінічного перебігу ювенільного ідіопатичного артриту. Збірник матеріалів ХХІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2018. – С. 159.

  • Ковальчук Н. І. Ідіопатичний артрит у дітей: аналіз клінічних даних. Збірник матеріалів ХV міжнародної конференції студентів, молодих вчених і спеціалістів. – Харків: - 2018. – С. 209.

  • Ковальчук Н. І. Коморбідні стани у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. Збірник матеріалів ХХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2020. – С. 117 - 118.