Вас вітає кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією !

Штат кафедри: 2 професори, 19 доцентів, 3 асистенти, 2 аспіранти, 1 лаборант, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Пропедевтика педіатрії";

 • "Сестринських практика";

 • "Догляд за хворими, практика";

 • "Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та медичною генетикою";

 • "Педіатрія. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей";

 • "Педіатрія з дитячими інфекціями у загальній практиці", вибірковий профіль загальна практика;

 • "Педіатрія з дитячими інфекційними захворюваннями та неонатологією", вибірковий профіль акушерство та гінекологія з неонатологією;

 • " Педатрія з дитячими інфекційними захворюваннями", вибірковий профіль внутрішня медицина;

 • " Педатрія з дитячими інфекційними захворюваннями", вибірковий профіль хірургія;

 • "Хірургія, дитяча хірургія";

 • "Хірургія, в тому числі дитяча хірургія у загальній практиці";

 • "Хірургія, в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія";

 • "Хірургія та вади розвитку у дітей";

 • "Вади розвитку у дітей";

 • "Ріст і розвиток людини";

 • "Медсестринство в педіатрії";

 • "Клінічне медсестринство в педіатрії";

 • "Основи раціонального харчування дітей раннього віку" - курс за вибором;

 • "Основи раціонального харчування" - курс за вибором;

 • "Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб";

 • "Підліткова медицина" - курс за вибором;

 • "Невідкладні стани в педіатрії";

 • "Загальна медична підготовка".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • медицина (2-6 курси);

 • стоматологія (4 курс);

 • медсестри- бакалаври (2 курс, 3 курс, 4 курс);

 • медсестри - магістри (1 курс, 2 курс);

 • клінічне медсестринство в педіатрії (1 курс, 2 курс);

 • екстренна медицина- бакалаври (3 курс);

 • фізична терапія, ерготерапія (3 курс).

за формою навчання:

 • денна;

 • дистанційна.