Вас вітає кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією !

Штат кафедри: 2 професори, 17 доцентів, 5 асистентів, 1 клінічний ординатор, 1 аспірант, 1 лаборант, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Пропедевтика педіатрії";

 • "Сестринських практика";

 • "Догляд за хворими в педіатрії";

 • "Педіатрія";

 • "Педіатрія. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей";

 • "Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби";

 • "Медична генетика";

 • "Дитяча хірургія";

 • "Ріст і розвиток людини";

 • "Медсестринство в педіатрії";

 • "Клінічне медсестринство в педіатрії";

 • "Основи раціонального харчування" - курс за вибором;

 • "Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб" - курс за вибором;

 • "Невідкладні стани в педіатрії"

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства;

за спеціальностями:

 • медицина (2-6 курси);

 • стоматологія (4 курс);

 • медсестри- бакалаври (2роки навчання, 4 роки навчання) 1 курс, 2 курс;

 • медсестринство в педіатрії (3 курс);

 • клінічне медсестринство в педіатрії (1 курс, 2 курс);

 • фізична терапія, ерготерапія (3 курс)

за формою навчання:

 • денна;

 • дистанційна.