Вас вітає кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією !

Штат кафедри: 2 професори, 17 доцентів, 3 асистенти, 2 аспіранти, 1 лаборант, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: