Інститут кураторів

Витяг з протоколу №2 від 21.09.2017р.

засідання кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією щодо розподілу наставницьких груп

на 2017-2018 н.р.

 Медичний факультет лікувальна справа

 

3 курс

24 група – ас. Чорномидз І.Б.

25 група – ас. Глушко К.Т.

26 група – ас. Рогальська Я.В.

27 група – ас. Добровольська Л.І.

28 група – доц. Кінаш М.І.

29 група – доц. Шульгай Л.М.

 

5 курс

5 група – доц. Процайло М.Д.

6 група – доц. Воронцова Т.О.

26 група – асистент Бурбела Е.І.

 

Завідувач кафедри  дитячих хвороб з дитячою хірургією                                                                       проф., д.мед.н. О.Р. Боярчук

 

Відповідальний за патріотично-виховну роботу                                                                                          доц. к.мед.н. П.В. Гощинський