Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри
    
Історія кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
У вереснi 1959 р. було започатковано кафедру педіатрії, яку очолювала до 1970 р. к.мед.наук, доц. Д.I.Огородник, з 1970 р. по 2003 рік - чл.-кор. АМН України, д-р мед. наук, проф. I.С.Смiян, 2003-2004 рр. – к.мед. наук, доц. В.Ф.Лобода, з вересня 2004 по липень 2005 року - к.мед. наук, доц. Г.А.Павлишин. У 1998 році була створена кафедра пропедевтики дитячих хвороб, котру очолила д-р мед.наук, проф. О.Є.Федорцiв. З того часу кафедру неодноразово реорганізовували і з 2015 р. отримала назву «Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією», яку очолює до теперішнього часу д-р мед.наук, проф. О.Є.Федорцiв.

Першим завідуючим кафедри була професор Огороднікова Дар`я Іванівна  закінчила жіночу гімназію в м. Жмеринка. В 1924-1926 роках навчалася в Київському інституті народної освіти, в 1927-1930 роках – в Київському інституті педагогіки. В 1937 році поступила на педіатричний факультет Київського медичного інституту, який закінчила в 1941 році з дипломом лікаря-педіатра. В 1941 році мобілізована в лави Радянської армії, де служила 5 років хірургом, з них останні 3 роки - як начальник хірургічного шпиталю. Нагороджена орденом Червоної Зірки, медалями. З серпня 1959 року очолила створену кафедру педіатрії Тернопільського медичного інституту. В своїй науковій діяльності займалася питаннями гіпотиреозу у дітей, проблемами вегето-ендокринних розладів у підлітків. Було опубліковано 101 наукову працю, захищено 2 кандидатські дисертації.


Професор Огородник  Д.І., перша завідуюча кафедри педіатрії

Наступним завідуючим кафедри був відомий вчений і лікар-педіатр – професор Іван Семенович Сміян  (народився 10 січня 1929 р., с. Білка, нині Тростянецького району Сумської області) - доктор медичних наук (1968),  професор (1973), академік АН ВШ України (1994), відмінник охорони здоров'я (1976). (Фото 2). Закінчив Харківський медичний інститут (1957, нині університет). Працював лікарем у с. Вербівці Теребовлянського району (1948–1957), головним лікарем дитячого санаторію у м. Трускавець Львівської області (1957–1962), завідувачем відділу Закарпатського НДІ (1962–1964), старшим науковим співробітником, завідувачем відділом НДІ у м. П'ятигорськ (1964–1970, нині Ставропольський край, РФ).


Чл.-кор. АМН України, доктор медичних наук І.С.Смiян

 Від 1970 року працював у Тернопільському медичному інституті (нині ТДМУ): завідувач кафедри педіатрії, одночасно — був проректором із навчальної роботи (1975–1980), ректор (1981–1997), 1997–2004, від 2007 — професор кафедри педіатрії; радник ректора (2004–2005). Вперше науково обгрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP. Автор і співавтор понад 600 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 72 монографій, посібників, брошур, лекцій, зокрема: «Педіатрія» (цикл лекцій; 1999, 2006), «Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей» (2001), «Дитяча інфектологія» (2004), «Генетика дитячого віку» (2005). Автор 31 книг спогадів, а також 11 літературно-художніх творів. Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук. Занесений в книгу видатних людей XX сторіччя (Кембридж 1998), член редакційної колегії журналів 'Педіатрія, акушерство і гінекологія", "Перинатологія та педіатрія",  "Современная педиатрия", "Інфекційні хвороби", "Вісник наукових досліджень". 

У 2003-2004 рр. – кафедру педіатрії очолювала к.мед. наук, доц. Валентина Федорівна Лобода. У 1969 році закінчила педіатричний факультет Кримського державного медичного інституту з відзнакою. Лікар-педіатр, спеціалізація – дитячий гастроентеролог. У 1972 році вступила у клінічну ординатуру при Тернопільському державному медичному інституті. Пройшла шлях від клінічного ординатора, асистента кафедри педіатрії лікувального факультету до завідувача кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти (з 1997 року), та завідувача кафедри шпитальної та факультетської педіатрії медичного факультету (з 2005 р.). В даний час доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. Під її керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові інтереси: вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань травної системи у дітей. Автор понад 520 наукових робіт. В тому числі 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель.

к.мед. наук, доц. Валентина Федорівна Лобода

Кафедру педіатрії з дитячою хірургією з 2004 року по вересень 2016 року очолювала д. мед. наук, проф. Ольга Євгенівна Федорців. У 1973 року Ольга Євгенівна закінчила із золотою медаллю Ягільницьку середню школу та вступила до Тернопільського державного медичного інституту. У 1980 закінчила навчальний заклад, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності «Лікувальна справа». У вересні 1987 року в спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології імені професора П. М. Буйка захистила кандидатську дисертацію на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии». У жовтні 1998 року успішно захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку». З 2005 р. очолює Асоціацію педіатрів Тернопільщини. З 2003 по 2008 рр. – член спеціалізованої вченої ради Львівського державного медичного університету імені Д.Галицького, з 2003 р. – Буковинського державного медичного університету, з 2009 р. – Тернопільського державного медичного університету. Щорічно кафедрою під керівництвом проф. Федорців О.Є. проводяться Всеукраїнські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 р. кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь).


Зав.кафедри, д.мед.наук, професор О. Є. Федорців


Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9 клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. Професор кафедри О.Є. Федорців у 2007-2008 роках працювала в складі робочої групи Міністерства охорони здоров’я з розробки протоколу медичного догляду за здоровою дитиною до 3 років. У результаті цієї роботи видано наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 року «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». На даний час проф. Федорців О. Є. працює в медичному університеті в Польщі по програмі обміну науковцями. З вересня 2016 року кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією очолила проф. Боярчук О. Р.


Професор Боярчук О. Р. в 1994 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний інститут. У 1996 році закінчила магістратуру, а у 1999 році – аспіратуру на кафедрі педіатрії факультетупіслядипломної освіти Тернопільського державного медичного інституту.
  Кандидат медичних наук з 1999 року. Тема кандидатської дисертації: «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей» (спеціальність 14.01.10 – педіатрія).
    Доктор медичних наук з 2014 року. Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики» (спеціальність 14.01.10 – педіатрія).   Доцент кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти з 2008 року, з 2014 року – на посаді професора кафедри дитячих хвороб.     Вища кваліфікаційна категорія з педіатрії, спеціалізація з дитячої кардіоревматології. Наукові інтереси:     Дитяча кардіоревматологія, клінічна імунологія, дитяча гастроентерологія, патологія дітей раннього віку.
Наукові публікації:     Автор та співавтор понад 20 наукових праць, у тому числі 2-х посібників, 1 монографії.

Сьогодні на кафедрі працює прекрасний колектив спеціалістів, в  якому поєднано молодість і зрілість, ентузіазм і досвід, бажання і можливості. В останні роки, поряд з досвідченими ветеранами, на кафедрі працюють молоді, енергійні, сучасні науковці, викладачі і спеціалісти, які прекрасно орієнтуються в сучасних принципах проведення наукових досліджень, здатні генерувати інноваційні ідеї і втілювати їх у життя. У штаті кафедри 2 професори; 16 доцентів; 6 асистентів; 1 аспірант; старший лаборант, лаборант.


Колектив кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, квітень 2016 р. (Перший ряд зліва направо: Лобода В.Ф., проф. Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Шульгай О.М.; другий ряд: аспірант Бурбела Е.І., Кубей І.В., Мороз І.М., Волянська Л.А., Мудрик У.М., Кінаш М.І., Чорномидз І.Б., Рогальська Я.В., Глушко К.Т.; третій ряд:  Крицький І.О., Синицька В.О., Стеценко В.В., Щербатюк Н.Ю., Горішній І.М., Гощинський П.В., Мочульська О.М.)


На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного, медсестринського факультетів і мають змогу вивчати: догляд за хворими, пропедевтика дитячих хвороб, медсестринська практика, дитячі хвороби, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, медична генетика, дитяча хірургія, «Медсестринство в педіатрії», «Ріст і розвиток людини».

Велику і повсякденну увагу працівники кафедри приділяють удосконаленню навчального процесу. Доценти кафедри використовують дистанційну форму навчання у Навчально-науковому інституті медсестринства для отримання медсестрами ступенів бакалавра та магістра медсестринства.

Одними з основних книг у студентів при вивченні педіатрії є підручники і посібники, випущені працівниками кафедри, близько 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт- диски з питань рацiонального харчування дiтей раннього вiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Особливо обдаровані та студенти, які бажають вдосконалювати практичні навики та теоретичні знання, мають змогу брати участь у студентських наукових гуртках.

Основнi науковi здобутки кафедри: розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення. Розроблено дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи корекцiї. З вересня 2009 р. співробітники кафедри беруть активну участь у Міжнародному проекті BUPAS, POLBUCAN, співпрацюючи з науковцями Польщі й Білорусі, Канади. Проект передбачає вивчення епідеміології бронхіальної астми, поширення інших алергічних захворювань серед дитячого населення. Співробітники кафедри неодноразово виступали з доповідями на міжнародних конференціях, які проходили в Польщі й Білорусі. 

Виконується науково-дослідна робота «Прогностичні критерії метаболічних порушень у дітей з соматичною патологією в екосоціальних умовах Тернопільської області» з вивченням сучасних особливостей перебігу метаболічних порушень у дітей, встановленням факторів ризику розвитку бронхообструктивного синдрому та алергійних захворювань у дітей.

Співробітники кафедри проводять консультативно-діагностичну та лікувальну роботу в поліклінічному і стаціонарних відділеннях обласної дитячої лікарні, беруть участь у комплексних виїздах спецiалiстiв ТОКДЛ у райони областi, проводять клiнiчнi та клiнiко-патанатомiчнi конференцiї, організовують семiнари підвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи діагностики, лiкування, профiлактики дитячих захворювань, виступають із доповідями на переривчастих курсах педіатрів області, беруть участь у школах-семінарах з різних питань практичної охорони здоров’я при МОЗ України. З вересня 2015 р. при ТДМУ створена пересувна педіатрична бригада силами нашої кафедри із залученням вузьких спеціалістів з виїздами у райони Тернопільщини, крім того кафедра співпрацює з «Клінікою на колесах» Міжнародного благодійного фонду «Дар життя"

В щоденній роботі зі студентами особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню, в тому числі і власним прикладом. Викладачі разом із молоддю формували і доставляли захисникам на буремний Схід України найнеобхідніші медикаменти та повсякденні речі. Гордість кафедри - доцент Тамара Воронцова, що займається волонтерством і неодноразово доставляла допомогу на Донбас, отримала Орден «За спасіння життя».