Особиста сторінкаДоцент кафедри
к.м.н.

Освіта:
    доц. Волянська Л. А., лікар-практик, педіатр вищої категорії зі спеціалізацією дитячі інфекційні хвороби.
Наукова діяльність:
    Розпочала творчу роботу на кафедрі педіатрії у 1993р. Дисертаційна робота на тему «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні» виконана під керівництвом чл.-кор. АМН Ункраїни, проф. І. С. Сміяна успішно захищена в 1998р. в Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця. У 2004р. присвоєно вчене звання доцента.
Наукові інтереси:
    Інфекційні хвороби дитячого віку, їх активна профілактика продовжують залишатися улюбленою, але не єдиною, темою для наукових пошуків. Діагностиці психоемоційного компоненту формування хронічної патології у дітей присвячені сучасні творчі плани.
Наукові публікації та рейтинги:
    Список друкованих робіт включає понад 150 наукових праць, з них 40 статтей в журналах рекомендованих ВАК України та чотири навчальних посібники: «Актульні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей» (2001), «Дитяча інфектологія» (2004), «Сходини до професії лікаря» (2014), «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» (2015).