МУДРИК УЛЯНА МИХАЙЛІВНА
    У 1994 році закінчила Тернопільський медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

    Кандидат медичних наук з 1998 року.    

    Кандидатська дисертація на тему: "Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями" за спеціальністю 14.01.10. - педіатрія.

    Вчене звання доцента отримала у 2001 році.
    В 2014 році  пройшла спеціалізаціяю"Дитячі інфекційні хвороби " на базі НМАПО імені П.Л.Шупика.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • розробка системи моніторингу здоров'я та харчування дітей раннього віку;
  • вивчення психо-функціональних взаємин між мамою і дитиною та психофізіології сну малюків залежно від вигодовування;
  • лікування та профілактика інфекційних захворювань на сучасному етапі
Є автором і співавтором близько  65 навчально-методичнихі наукових публікацій, серед яких 1 посібник,  2 інформаційні листи, 3 раціональні пропозиції.