СИНИЦЬКА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА У 1985  році закінчила Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

 Кандидат медичних наук з 1990 року.
 Кандидатська дисертація на тему:
«Клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей з паратрофією»  за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2004 році.
Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики кардіоревматологічних захворювань у дітей.

  Є автором і співавтором більше 100 навчально-методичних і наукових публікацій,  3 посібники,  2 інформаційних листа.