Особиста сторінкаДоцент кафедри
Щербатюк Наталія Юріївна

Освіта: 
    Кандидат медичних наук
    Лікар вищої категорії
    Педіатр
Наукова діяльність:
    Закінчила тернопільський медичний інститут в 1996 році.
    В 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції».
    В 2005 році отримала вчене звання доцента.
Наукові інтереси: 
    Займається гострою патологією дітей раннього віку, вивчала прояви деструкції кісткової системи у дітей з затримкою росту різного ґенезу.
Наукові публікації та рейтинги:
    Автор 55 друкованих праць, трьох патентів на корисну модель,двох інформаційних листів, трьох раціоналізаторських пропозицій.