ЩЕРБАТЮК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА У 1996  році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені  І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

 Кандидат медичних наук з 2000 року.
 Кандидатська дисертація на тему: «Клінічні та параклінічні критерії залізодефіцитної 
анемії у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.
Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Остеопороз у дітей з затримкою росту;
  • Методи імунопрофілактики у часто хворіючи дітей.

 Є автором і співавтором близько 80 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 1 посібник, 2 рацпропозиції, 2 інформаційних листа.