Особиста сторінкаАсистент кафедри
Мочульська Оксана Миколаївна

Освіта: 
    Вища, спеціальність «Педіатрія».
    Наукова діяльність: 
    Закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря, а також на заочній формі навчання закінчила ДВНЗ “Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя” і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки “Біомедична інженерія” та здобула кваліфікацію бакалавра електронних апаратів. Пройшла інтернатуру (первинну спеціалізацію) із спеціальності «Педіатрія». З 2013 по 2015р. – проходила підготовку в клінічній ординатурі на базі ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” на кафедрі дитячих хвороб. З вересня 2015р. – асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - «Педіатрія» на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення алерген-специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит”.
    Наукові інтереси: 
    Вивчення та вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики алергічної патології у дітей, методики алерген-специфічної імунотерапії, вивчення факторів ризику виникнення алергічних захворювань та характеру їх впливу на перебіг«атопічного маршу» у дітей, особливості патогенезу та імунологічного статусу, формування сенсибілізації та імунологічної толерантності до алергенів при алергічних захворюваннях, клінічний перебіг атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на фоні поєднаної алергічної патології (бронхіальна астма, алергічний риніт, кон’юнктивіт).
Наукові публікації та рейтинги: 
    Автор 22 наукових робіт (з них три у іноземних виданнях), 5 актів впроваджень, 1 інформаційного листа та 2 патентів.

Comments