МОЧУЛЬСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНАНавчалась та закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа» та одночасно на заочній формі навчання закінчила ДВНЗ «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя» за спеціальністю «Біомедична інженерія».

З 2015 року асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією та вільний здобувач наукового ступеня,

кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.
Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • фактори ризику виникнення алергії і трансформації перших проявів в атопічний марш у дітей;
  • клініко-імуно-морфологічні особливості атопічного дерматиту у дітей, вдосконалення діагностики та оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей;
  • поєднана алергічна патологія (бронхіальна астма, алергічний риніт, алергічний кон’юнктивіт) у дітей.
 Є автором і співавтором 25 наукових публікацій, серед яких 2 патенти України на корисну модель, 1 інформаційний лист.

Comments