Особиста сторінкаДоцент кафедри
Гощинський Павло Володимирович
к. мед.н.
лікар першої категорії з дитячої хірургії

Освіта:
    Вища. Закінчив з відзнакою навчання у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа” у 2002 році.
Наукова діяльність:
    Кандидат медичних наук з 2006 р., дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Тема дисертації: «Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок». З 2011 р. обрано за конкурсом на посаду доцента
Наукові інтереси:
    Постійно впроваджуються нові сучасні методи лікування та діагностики різноманітної хірургічної патології у дітей, розробка комплексних методів лікування гнійно-септичних захворювань та вроджених вад шлунково-кишкового тракту.
    Впроваджено ряд сучасних методів лікування:
    - трансанальна інтубація кишківника у поєднанні з програмованою лапаростомією при розлитому перитоніті і кишковій непрохідності;
    - черезшкірна та відкрита інтрамедулярна остеоперфорація при остеомієліті, а у новонароджених - артропункція та дренування суглобу;
    - одноетапне лікування гіпоспадій (пластика уретри);
    - орхопексія через “вікно” в апоневрозі при паховому крипторхізмі.
    З відносно нових методик у відділі зараз впроваджуються такі оперативні втручання:
    - вентрикуло-перитонеальне шунтування при гідроцефалії;
    - операція Пена при аноректальних атрезіях;
    - операція Soave при хворобі Гіршпрунга;
    - оперативне втручання у новонароджених при різних вадах розвитку (гастрошизіс, омфалоцелє, атрезія стравоходу і різних відділів кишечника, аномалії мальротації кишечника);
    - лапароскопія як у плановій так і в ургентній хірургії
    - інфрачервона коагуляція в лікуванні гемангіом.
Наукові публікації та рейтинги:
    Має 55 публікації, з них 48 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в. т. ч. 43 у фахових виданнях, 2 патенти, 1 інформаційний лист.