Особиста сторінкаАсистент кафедри
к.м.н.

Освіта: 
    Вища. Лікар-педіатр. Закінчила Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського в 2009 році.
Наукова діяльність:
    З 2009 р. по 2011 р. навчалася в магістратурі, а з 3 2011 р. по 2014 р. – в аспірантурі на кафедрі дитячих хвороб ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського.
    З грудня 2014 р. працює на посаді асистента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією.
    Дисертаційна робота на тему «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, подана у спеціалізовану вчену раду ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського.
Наукові публікації та рейтинги:
    Автор та співавтор 44 наукових праць (13 статей та 31 тез), 1 патенту на корисну модель.