Особиста сторінкаАсистент кафедри
к.м.н.

Освіта:
    У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського.
З 2003 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром приймально-діагностичного відділення ТМДКЛ. 2011-2014 рр. - навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії ННІ ПО ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського".
Наукова діяльність:
    5 листопада 2014 року на базі Тернопільського державного медичного університету захистила кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією”.
З 12 листопада 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих хвороб ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського".
    В березні 2015 року проходила атестацію в ЦАК МОЗ України – і згідно наказу присвоєна “Перша” кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Педіатрія”.
    Впровадженно в практичну медицину «Обгрунтування доцільності включення в терапію залізодефіцитної анемії комплексного мікроелементного препарату» та «Визначення вмісту окремих мікроелементів (міді, цинку) у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією». Запропоновані наступні раціоналізаторської пропозиції: «Спосіб діагностики дизелементозу у дітей із залізодефіцитною анемією» та «Спосіб корекції дефіциту окремих мікроелементів у дітей раннього віку».
Наукові публікації та рейтинги:
    Автор та співавтор 15 наукових праць (з них 6 статей в фахових виданнях, в т.ч. – 1 в іноземному виданні), 1 патенту на корисну модель.
    Розроблені рекомендації про розширений обсяг лабораторних обстежень дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією, який передбачає визначення вмісту окремих мікро- та макроелементів (мідь, цинк, магній) в біологічних рідинах. Запропоновано спосіб лікування хворих із залізодефіцитною анемією шляхом застосування в терапевтичному комплексі феротерапії додатково комплексного мікроелементного препарату.