Особиста сторінкаДоцент кафедри
Крицький Ігор Орестович
к. мед.н.
лікар вищої категорії з дитячої хірургії

Освіта:
    Вища. В 1992 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "лікувальна справа".
Наукова діяльність:
    В 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості будови та формоутворення довгих кісток під впливом стресорно-шокогенних факторів та їх корекція препаратами антицитокінового спрямування у дітей». В 2005 році здобув вчене звання доцента.
Наукові інтереси:
    Постійно впроваджуються нові сучасні методи лікування та діагностики різноманітної хірургічної патології у дітей, розробка комплексних методів лікування гнійно-септичних захворювань та вроджених вад шлунково-кишкового тракту. Впроваджено ряд сучасних методів лікування:
    - трансанальна інтубація кишківника у поєднанні з програмованою лапаростомією при розлитому перитоніті і кишковій непрохідності;
    - черезшкірна та відкрита інтрамедулярна остеоперфорація при остеомієліті, а у новонароджених - артропункція та дренування суглобу;
    - одноетапне лікування гіпоспадій (пластика уретри);
    - орхопексія через “вікно” в апоневрозі при паховому крипторхізмі.
    З відносно нових методик у відділі зараз впроваджуються такі оперативні втручання:
    - вентрикуло-перитонеальне шунтування при гідроцефалії;
    - операція Пена при аноректальних атрезіях;
    - операція Soave при хворобі Гіршпрунга;
    - оперативне втручання у новонароджених при різних вадах розвитку (гастрошизіс, омфалоцелє, атрезія стравоходу і різних відділів кишечника, аномалії мальротації кишечника);
    - лапароскопія як у плановій так і в ургентній хірургії
    - інфрачервона коагуляція в лікуванні гемангіом.
Наукові публікації та рейтинги:
    Має 64 публікації, з них 56 наукового та 8 навчально-методичного характеру, в. т. ч. 47 у фахових виданнях, 1 інформаційний лист.