ЧОРНОМИДЗ ІРИНА БОГДАНІВНА У 2005  році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

 Кандидат медичних наук з 2012 року.
 Кандидатська дисертація на тему: «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей» за спеціальністю 
14.01.10 – педіатрія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Діагностика та лікування захворювань органів дихання у дітей;
  • Ендотеліальна дисфункція у патогенезі розвитку дитячих захворювань.
 Є автором і співавтором близько 40 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 патенти
на корисну модель.