ЯРЕМА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

            В 2005 році закінчила  Тернопільський медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”, після чого навчалась в магістратурі і аспірантурі  на кафедрі дитячих хворб з дитячою хірургією.
 В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий керівник – проф. Федорців О.Є.). 
Наукові інтереси: 
    Вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики кардіоревматологічних захворювань, дисплазій сполучної тканини у дітей, патологія дітей раннього віку і медична генетика. 
Наукові публікації :
    В творчому науковому доробку понад 30 наукових та методичних друкованих робіт. Автор 1 патенту на винахід і двох інформаційних листів.