Особиста сторінкаДоцент кафедри
к.м.н.

Освіта:
    У 1997 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».
    З 01.09.1998 по 30.06.2000 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія».
Наукова діяльність:
    З 01.09. 2000 року працювала на посаді асистента кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.
    У 2002 році при Національному медичному університеті ім. О.О Богомольця захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи» .
    З 2011 року працюю на посаді доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією.
    У 2011 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія».
    У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією.
    У 2012 році пройшла курси по дитячій алерголоїі при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України і присвоєно звання-лікаря спеціаліста за спеціальністю «Дитяча алергологія».
Наукові публікації та рейтинги:
    Є автором 72 наукових праць, 4 інформаційних листів, співавтором 2 монографій.