КІНАШ МАРІЯ ІГОРІВНА
 У 1989  році закінчила Тернопільський  державний  медичний інститут "Лікувальна справа".

 Кандидат медичних наук з 2004 року.
 Кандидатська дисертація на тему: «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-патогенетичних особливостей патології гепатобіліарної системи » за спеціальністю 
14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році.
Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Захворювання гепатобіліарної системи у дітей;
  • Рання діагностика первинних імунодефіцитів у дітей.

 Є автором і співавтором понад 160 навчально-методичних і наукових публікацій,  серед яких 1 монографія, 2 посібники, 3 рацпропозиції, 4 інформаційних листи, 1 патент на винахід. Співвиконавець Гранту «Implementation of the Model of Combining Physician Education and Public Awereness with the Infrastructure to Diagnose Primary Immunodeficiency Diseases in Children in Westen Ukraine»