Особиста сторінкаДоцент кафедри
к.м.н

Освіта: 
    Вища, Тернопільський державний медичний університет
Наукова діяльність:
    Кандидатська дисертація «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології»
Наукові публікації та рейтинги:
    Загальна кількість друкованих робіт 169, з них:
- співавтор монографії «Проблеми остеопорозу» /За ред. Л.Я. Ковальчука;
- співавтор навчального посібника «Об‘єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії»/Федорців О.Є., Кінаш М.І.;
- співавтор навчального посібника «Практичне медсестринство»/За ред. Л.Я. Ковальчука;
- співавтор 1 патенту на винахід, 4 інформаційних листів, 3 посвідченнь на раціоналізаторські пропозиції