Особиста сторінкаЗавідувач кафедри
ПРОФЕСОР
Федорців Ольга Євгенівна
доктор медичних наук

Освіта:
    1973 року Ольга Євгенівна закінчила із золотою медаллю Ягільницьку середню школу та вступила до Тернопільського державного медичного інституту. У 1980 закінчила навчальний заклад, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності «Лікувальна справа».
Наукова діяльність:
    У вересні 1987 року в спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології імені професора П. М. Буйка захистила кандидатську дисертацію на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии». У жовтні 1998 року успішно захистила у цій же спеціалізованій вченій раді докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку».
Наукові інтереси: 
    Основними напрямками її наукової діяльності є вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров′я дітей, проблеми грудного вигодовування, алергічних захворювань, ревматоїдного артриту, пневмоній, дифузного токсичного зобу, стану реактивності організму здорових і хворих дітей.
    Щорічно кафедрою дитячих хвороб, яку очолює Ольга Євгенівна, проводяться республіканські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 року кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь).
Наукові публікації та рейтинги:
    Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів.