ФЕДОРЦІВ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА
У 1980 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут   за спеціальністю "Лікувальна справа".
Кандидат медичних наук з 1987 року.
Кандидатська дисертація на тему: «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии» за спеціальністю 14.01.10 –  педіатрія    
Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році.
Доктор медичних наук з 1999 року.
Докторська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 –  педіатрія.
Вчене звання професора присвоєно у 2001 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:
  •  вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров'я дітей;
  •  проблеми грудного вигодовування;
  • алергічні захворювання у дітей; 
  • проблеми ревматоїдного артриту у дітей; 
  • особливості перебігу пневмоній у дітей на фоні йододефіциту;
  • особливості перебігу дифузного ендемічного  зобу у  дітей Тернопільської області.
 Є автором і співавтором більше  300 навчально-методичних і наукових
публікацій, серед яких 2 монографії, підручник на англійській мові, 7 патентів на корисну модель,   10 посібників, 10 інформаційних листів на рацпропозиції.

Є науковим керівником  десяти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.