Наукові публікації

СПИСОК  ДРУКОВАНИХ РОБІТ ВОЛЯНСЬКОЇ ЛЮБОВ АВГУСТИНІВНИ

 

№ п/п

 

Назва роботи

Характер роботи

 

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1. 

Мембранодеструктивний   вплив   маркерів  ендогенної

інтоксикації при  гострому  шигельозі  у  дітей

Др.

Інфекційні хвороби.- 1997.- N2. - С.24-25

2

СміянІ.С.

2.                   

Параклінічні  критерії  оцінки   синдрому ендогенної інтоксикації при  гострій дизентерії

Др.

Педіатрія,  акушерство,

гінекологія.- 1997.- N3.- С.38-40

3

 

3.                   

Вплив ендогенної інтоксикації на абсорбцію  вуглеводів при  гострій  дизентерії  у дітей

Др.

Інфекційні хвороби.- 1995.- N1.- С.24-27

3

 

4.                   

Визначення    ступенів   ендогенної   інтоксикації   в

клінічній практиці

Др.

Вестник   проблем  биологии  и медицины.-  Харьков,  1997.-

С.67-69

2

Сміян  І.С.,  Воронцова  Т.О.

 

 

5.                   

Обгрунтування   застосування  ентеросгелю  у  дітей  з вірусним гепатитом А

Др.

Вестник проблем биологии и

медицины.- Харьков, 1997.- С. 49-52

3

Сміян І.С., Алєксєєнко Л.І.,

Никитюк С.О.

6.                   

Вплив ентеросорбції на гідроліз і всмоктування вуглеводів при дизентерії у дітей

Др.

Матеріали ХХХІХ підсумкової наук.  конф., Зб.:"Здобутки клінічної та експериментальної медицини".- Тернопіль, 1996.- ч.ІІ.- С. 215-217

2

Стеценко В.В.,  Никитюк  С.О.

7.                   

Корекція ентеросгелем синдрому ендогенної інтоксикації

у дітей,  хворих на гостру  дизентерію

Др.

Матеріали ХL підсумкової наук.-практ. конф.,  присвяченої 40-річному ювілею Тернопільської державної медичної   академії   ім.  І.Я.Горбачевського  Зб.:  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини".- Тернопіль, "Медична

академія".- 1997.- ч.ІІ.- С.403-406

3

Алєксєєнко Л.І.,  Никитюк С.О.

8.                   

Засвоєння  вуглеводів  у дітей з гострою бактеріальною

Дизентерією

Др.

Зб.:Матеріали  наук.конф.  "Досягнення  і перспективи клінічної та експериментальної медицини".- Тернопіль,  1995.- С.286-286

1

Алєксєєнко Л.І.,  Никитюк С.О.

9.                   

Особливості  засвоєння  вуглеводів у дітей дошкільного

віку

Др.

Зб.:  Матеріали респ.  пленуму  наук.-мед.  товариства дитячих лікарів

"Реабілітація в  педіатрії.-  Київ-Тернопіль,  27-29   вересня

1995.- С.3- 3

1

Алєксєєнко Л.І.,  Никитюк С.О., Федорців О.Є.

10.               

Реабілітація дошкільнят, які перехворіли інфекційними

діареями

 

 

Зб.: Матеріали респ. пленуму наук.-мед. товариства дитячих  лікарів  "Реабілітація  в  педіатрії.-  Київ-Тернопіль,

27-29 вересня 1995.- С.3-4

 

Алєксєєнко Л.І., Никитюк С.О.

11.               

До питання реабілітації дітей з вірусним гепатитом А в умовах поліклініки

Др.

Зб.: Матеріали респ.  пленуму наук.-мед.  товариства дитячих

лікарів "Реабілітація в педіатрії".- Київ-Тернопіль, 27-29 ве-

ресня 1995.- Тернопіль, 1995.- С.73-73

1

Федорців О.Є.,  Лобода

В.Ф.

12.               

Реабілітація  дітей  раннього  віку  з   інфекційними

діареями  та  гіпотрофією

Др.

Зб.: Матеріали респ. пленуму наук.-мед. товариства ди-

тячих  лікарів  "Реабілітація  в  педіатрії".- Київ-Тернопіль,

27-29 вересня 1995.- С.104-104

1

Алєксєєнко Л.І.,  Никитюк

С.О.,  Багірян І.О.

13.               

Ентеросорбція як один із компонентів лікування вірус

ного гепатиту А у дітей

Др.

Зб.: Матеріали наук.конф. "Досягнення і перспективи клінічної та  експериментальної  медицини".-  Тер-

нопіль, 1995.- С.319-319

1

Алєксєєнко  Л.І.,  Никитюк С.О.

14.  

До питання реабілітації дітей з шигельозами в амбулаторних  умовах

 

 

 

 

 

 

Зб.:  Матеріали респ.  пленуму наук.-мед. товариства дитячих

лікарів "Реабілітація в педіатрії".- Київ-Тернопіль, 27-29 ве-

ресня 1995.- С.23-24

 

 

 

 

 

15.               

Корекція ентеросгелем імунологічних зрушень в організмі хворих на вірусний гепатит А

Др.

Матеріали наук.-практ. конф. “Ентеросорбційні методи і препарати в профілактичній та лікувальній практиці”, Києв, 13-14 лютого 1997 р.- Київ. 1997.- С.59-59

1

Алєксєєнко Л.І., Никитюк С.О.

16.               

Ентеросгель в лікуванні гострої дизентерії у дітей

Др.

Матеріали наук.-практ. конф. “Ентеросорбційні методи і препарати в профілактичній та лікувальній практиці”, Києв, 13-14 лютого 1997 р.- Київ. 1997.- С.61-62

2

Алєксєєнко Л.І., Никитюк С.О.

17.               

Клініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні

Др.

Автореф. дис.канд.мед.наук.-Київ, 1998.- 18с.

18

 

18.               

Аналіз захворюваності дітей на кір у м.Тернополі

Др.

Актуальні питання клінічної інфектології: Матеріали У з”їзду інфекціоністів Украєни.- Тернопіль Укрмедкнига”, 1998.- С.290-291

1

Червона Н.Л., Никитюк С.О., Оконська В.М.

19.               

Клінічний досвід застосування сучасних пробіотиків у терапії діареї у дітей

Др.

Актуальні питання клінічної інфектології: Матеріали У з”їзду інфекціоністів України.- Тернопіль Укрмедкнига”, 1998.- С.82-84

2

Сміян І.С., Алєксєєнко Л.І., Никитюк С.О., Горішня І.Л.

20.               

Вплив ендогенної інтоксикації на Т-клітинну ланку імунітету в дітей хворих на гостру дизентерію

Др.

Актуальні питання клінічної інфектології: Матеріали У з”їзду інфекціоністів України.- Тернопіль Укрмедкнига”, 1998.- С.114-115

1

 

21.               

Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу у дітей

Др.

Актуальні питання клінічної інфектології: Матеріали У з”їзду інфекціоністів України.- Тернопіль Укрмедкнига”, 1998.- С.186-188

2

Сміян І.С., Алєксєєнко Л.І., Никитюк С.О., Горішня І.Л.

22.               

Особливості мікрофлори дихальних шляхів у дітей з різними формами бронхітів

Др.

Екологічна фізіологія.- 1998.- №1.- С.51-54

4

Сміян І.С., Слободян Л.М., Климнюк С.І., Левенець С.С., Волянська Л.А., Стеценко В.В., Недошитко Т.М.

23.               

Стан гепатобіліарної системи при хронічній бронхолегеневій патології

Др.

Матеріали ХLІ наук.-практ. конф.- Тернопіль “Укрмедкнига”, 1998.- С.331-333

3

Сміян І.С., Косовська Т.М.

24.               

Стан насичення кісток кальцієм у дітей із бронхіальною астмою

Др.

Проблеми остеології.- 1999.- Том 2, №1.- С.95-95

1

І.С.Сміян, Н.В.Банадига, І.О.Рогальський, Т.М.Косовська, С.С.Левенець

25.               

Проблема остеопорозу в педіатрії

Др.

Проблеми остеології.- 1999.- Том 2, №1.- С.96-96

1

І.С.Сміян, С.І.Білозецька-Сміян, Н.В.Банадига, Н.О.Ліщенко, Л.І.Алєксєєнко. І.О.Рогальський, А.О.Луцук. С.О.Никитюк

26.               

Комплексне лікування сальмонельозу у дітей

Др.

“Педіатрія, акушерство і гінекологія”, 1999, №4.- Матеріали з”їзду педіатрів України, 13-16.10.1999.- Київ.- С.55-56

1

Л.І.Алексєєнко,С.О.Никитюк, Р.М.Сабала, В.М.Скубенко,С.С.Левенець, Т.М.недошитко, І.Л.Горішна, Т.М.некрасова

27.               

Застосування сальмонельозного бактеріофага для лікування сальмонельозу у дітей

Др.

“Педіатрія, акушерство і гінекологія”, 1999, №4.- Матеріали з”їзду педіатрів України, 13-16.10.1999.- Київ.-56-56

1

Л.І.Алексєєнко,С.О.Никитюк, Р.М.Сабала, В.М.Скубенко,С.С.Левенець, Т.М.Недошитко, І.Л.Горішна, Т.М.некрасова

28.               

Співвідношення вмісту ЦІК і титру комплементу у дітей з пієлонефритом

 

“Педіатрія, акушерство і гінекологія”, 1999, №4.- Матеріали з”їзду педіатрів України, 13-16.10.1999.- Київ.-С.122-122

1

Т.О.Воронцова

В.В.Стеценко Н.О.Ліщенко І.В.Кубей С.С.ЛевенецьЛ.Б.Романюк

29.               

Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні

 

Автореферат дис….канд.мед.наук- Київ.-1998.- 18с.

18

 

30.               

Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей

Др.

Матеріали 3-ї наук.-практ.конф. “Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології”, Тези допов..-Київ, 21-22 березня 2000.-ПАГ, №2.- 2000.- С.63-64

1

Сміян І.С. Банадига Н.В.

Багірян І.О. СиницькаВ.О

 Мороз І.М. Цяпа Н.А. Юрик І.Е. СтеценкоВ.В. ЛевенецьС.С. Алєксєєнко Л.І.

Горішна І.Л. КубаєвськаТ.М. Рогальський І.О. КосовськаТ.М.

31.               

Порушення абсорбції глюкози у дітей, хворих на гостру дизентерію

Др.

Інфекційні хвороби.- 2000.- №1.- С.46-47

1

Бабінець Т.С., В.М.Скубенко

32.               

Порушенна десорбція глюкози у дітей, хворих на гостру дизентерію

Др.

Інфекційні хвороби.- 2000.- №3.- С.64-66

2

Бабінець Т.С., В.М.Скубенко

33.               

Краснуха

Др.

Здоров”я жінки в Україні.- 1999.- №3.- С.

2

 

34.               

Залізодефіцитна анемія у дітей

Др.

Здоров”я жінки в Україні.- 2000.- №3.- С.

2

 

35.               

Досвід застосування фторхінолонів і цефалоспоринів у лікуванні діарей

Др.

ПАГ.- №3.- 2000.- С.73-74

1

І.С.Сміян, Л.І.Алєксєєнко, В.М.Оконська, І.Л.Горішна, Т.С.Бабінець

36.               

Корекція синдрому ендогеннлї інтоксикації у дітей з гострими кишковими інфекціями, клінічні аспекти

Др.

Матеріали наук.практ.конф.”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.- Вип.5.- Тернопіль, 2000.- С.416-421

5

І.С.Сміян, І.Л.Горішна, С.О.Никитюк, Л.І.Алєксєєнко, І.М.Горішний

37.               

Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучаних умовах

Др.

Матеріали наук.практ.конф.”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.- Вип.5.- Тернопіль, 2000.- С.421-424

3

І.С.Сміян, Н.О.Ліщенко, О.Є.Федорців, С.С.Левенець, Т.М.Недошитко, С.О.Никитюк, В.В.Стеценко, Т.О.Воронцова, І.В.Кубей

38.               

Psychological characteristics of incarcerated ukranian teenage boys

Др.

Матеріали 47-го шорічного з”зду ААСРА, 25-26 жовтня 2000.- Нью-Йорк.- С.

1

І.С.Сміян, Н.О.Ліщенко, О.Є.Федорців, С.С.Левенець, Т.М.Недошитко, С.О.Никитюк, В.В.Стеценко,

Т.О. Воронцова, І.В.Кубей

39.               

Параклінічні критерії оцінки  синдрому ендогенної інтоксикації при гострій дизентерії у дітей

 

Др.

// Інформаційний лист.  №121.- 2000

2

І.С.Сміян

40.               

Клінічна ефективність гомеопатичних комплексних препаратів у лікуванні гострого генпатиту А у дітей

 

Матеріали наук.практ.конф.”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.- Вип.6.- Тернопіль, 2001.-70-71

1

І.С.Сміян, І.Л.Горішна,  Л.І.Алєксєєнко, В.М.Оконська, Н.В.Мазур

41.               

Вплив соціально-гігєнічних і медикобіологічних факторів на формування схильності неповнолітніх до соціально-негативної поведінки

Др.

Матеріали наук.практ.конф.”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.- Вип.6.- Тернопіль, 2001.-70-71

 

І.С.Сміян, Н.О.Ліщенко,  С.С.Левенець, В.В.Стеценко,

42.               

Актульні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей

Др.

Тернопіль, 2001.- “Укрмедкнига”

148

І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.І.Чернишова, О.П.Костюк, Ф.І.Лапій, О.І.Сміян

43.               

Актульні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей

Др

Перинатологія та педіатрія.-2001.-№-Матеріали  І Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Питання імунології в педіатрії” , Київ, 18-20 вересня 2001.-с.

 

І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.І.Чернишова, О.П.Костюк, Ф.І.Лапій, О.І.Сміян

44.               

Значення  навчально-методичних посібників у самостійній позааудиторній роботі студентів медичного факультету

Др.

Матеріали навч.-метод. Конф. “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи”, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2001. - С. 120-122

2

Сміян І.С., Багірян І.О., Банадига Н.В., Алєксєєнко Л.І., Павлишин Г.А., Синицька В.О., Мороз І.М., Цяпа Н.А., СтеценкоВ.В., ЛевенецьС.С

45.               

Методичні аспекти організації практичної аудиторної та позааудиторної роботи студентів на курсі дитячих інфекційних хвороб

Др.

Матеріали навч.-метод. Конф. “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи”, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2001. - С. 122-124

2

Сміян І.С., Волянська Л.А., Алєксєєнко Л.І., Горішна І.Л.

46.               

Ендогеннна інтоксикація як один з критеріїв тяжкості гострої дизентерії у дітей

 

 

Др.

Матеріали наук-практ. конф.”Ендогенна інтоксикація в педіатрії та методи її корекції”, м.Тернопіль, 18-19.01-“Укрмедкнига” , 2001.-с.

 

І.С.Сміян,  Л.І.Алєксєєнко, С.В.Євтушенко

47.               

Методичні аспекти організації практичної аудиторної та позааудиторної роботи студентів на курсі дитячих інфекційних хвороб

Др

//Матеріали навч.-метод.конф. “Сучасні аспекти організації самостійної роботи студентів”, Тернопіль “Укрмедкнига”, 2001.- С.122-125

3

І.С.Сміян, Л.А.Волянська, Л.І.Алєксєєнко, І.Л.Горішня

48.               

Краснуха

Др

Найкраще з 12 перших випусків наук.-популярного журналу “Здоров”я жінки в Україні”.- ТзОВ “Ходер”, 2002.- С.171-174

4

 

49.               

Залізодефіцитна анемія у дітей

Др

Найкраще з 12 перших випусків наук.-популярного журналу “Здоров”я жінки в Україні”.- ТзОВ “Ходер”, 2002.- С.174-179

5

 

50.               

Дефіцит адгезії лейкоцитів І типу

Др

Матеріали 2-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Питання імунології в педіатрії” , Київ, 18-20 вересня 2002.-Перинатологія та педіатрія.-2002.-№3.-79-79

1

Чернишова Л.І., Лапій Ф.І., Усатенко Ж.В., Вотякова І.А.

51.               

Особливості епідемічного процесу при кору та паротитній інфекції на території Тернопільської області

Др.

Матеріали 2-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Питання імунології в педіатрії” , Київ, 18-20 вересня 2002.-Перинатологія та педіатрія.-2002.-№3.-94-94

1

Сміян І.С.

52.               

Досвід диференційованого підходу до сорбційної терапії дітей, хворих на гостру дизентерію різного ступеню тяжкості

Др.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання теоретичної та практичної медицини”, 19-21 чересня 2002р., Суми.- С.27-28

1

Сміян І.С., Стеценко В.В., Сирник Г.Т.

53.               

Антибіотикорезистентність збудників гострих кишкових інфекцій, виділених у східному й західному регіонах України

Др

Інфекційні хвороби.-2002.- №3.- С.22-26

5

С.А.Деркач, В.С.Копча, А.І.Носатенко, І.А.Кирилова, Т.О.Пасічник та ін.

54.               

Застосування сорбенту поліфепану у комплексній терапії нововнароджених дітей

др.

Матеріали регіональної наук.- практ. конф. “Актуальні питання неонатології та дитячого харчування”, м.Вінниця, 5-6 грудня 2002р.- С. 33-34

2

Сміян І.С., Стеценко В.В., Павлишин Г.А., Левенець С.С.

55.               

Особливості викладання дитячих хвороб іноземним студентам

Др.

Медична освіта.- 2003.- №2.- С.36-37

2

І.С.Сміян, Л.А.Волянська, В.В.Стеценко, С.С.Левенець,

Н.О.Ліщенко

56.               

Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб у дітей -

Др.

Сучасні інфекції - 2003.- №1.- С.103-109

7

І.С.Сміян

57.               

Аналіз поширення вживання наркотиків школярами м.Тернополя

Др.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2003.- №1.-  132-132

2

І.С.Сміян , Л.А.Волянська

В.В.Стеценко, С.С.Левенець,

Н.О.Ліщенко

58.               

Проблемні питання специфічної профілактики паротитної інфекції  

 

Др.

Керовані інфекції.- Матеріали наук.-практ.конф. і пленуму Асоціації інфекціоністів України, 14-15.05.2003р., м.Івано-Франківськ.- С.203.205

3

Сміян І.С.

59.               

Аналіз медико-соціальних аспектів проблеми розвитку вихованців закритих закладів

 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2003.- №2.-  С. 24-27

 

І.С.Сміян ,

В.В.Стеценко, С.С.Левенець

 

60.               

Вплив суміші “НАН кисломолочний на мікробіоценоз кишківника у новонароджених”

 

Др.

Збірник статтей міжнародної наук.-практ.конф. “Пробіотики. Біологія, Медицина. Практика”, 20-21.05.04р., Тернопіль: Укрмедкнига.- 2004.- С.170-174

4

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Левенець С.С.

61.               

Хронічна гепатобіліарна патологія у дітей з хворобами нервової системи

Др.

Матеріали  наук.-практ. конф.“Актуальні питання патології органів травлення у дітей”, присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента АМН України, професора І.С.Сміяна, 13-14 січня 2004 року, м.Тернопіль.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- С.45-46

2

Левенець С.С., Євтушенко С.В., Сирник Г.Т., Колодій В.Л.

62.               

Функціональна дисгармонія гепатобіліарної системи при перинатальному ураженні ЦНС

Др.

Матеріали  наук.-практ. конф.“Актуальні питання патології органів травлення у дітей”, присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента АМН України, професора І.С.Сміяна, 13-14 січня 2004 року, м.Тернопіль.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- С.43-45

 

 

Стеценко В.В., Левенець С.С., Сабала Р.М., Скубенко В.М.

63.               

Поєднана сорбцій на терапія гострих інвазивних діарей

 

 

Матеріали  наук.-практ. конф.“Актуальні питання патології органів травлення у дітей”, присвячена 75-річчю з дня народження члена-кореспондента АМН України, професора І.С.Сміяна, 13-14 січня 2004 року, м.Тернопіль.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- С.41-43

 

Никитюк С.О., Євтушенко О.Б., Горчєєва Л.П.

64.               

Деякі особливості клініки у дітей з обронхообструктивним синдромом

1

Тези доповідей Х Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 26-28.08.04., м.Чернівці.- Чернівці-Київ.Чікаго., 2004.- С.255-255

 

Левенець С.С., Стеценко В.В.

65.               

Поширеність вживання алкоголю та наркотиків серед підлітків

2

Тези доповідей Х Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 26-28.08.04., м.Чернівці.- Чернівці-Київ.Чікаго., 2004.- С.534-535

 

Сміян І.С., Ліщенко Н.О., Левенець С.С., Стеценко В.В.

66.               

Вплив екосоціальних умов на стан здоров”я підлітків виправного закладу 

 

3

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів “Вплив екопатологічних чинників на стан здоров”я дітей”, 30-31 березня 2004 року, м.Тернопіль.- Тернопіль, Укрмедкнига.- 2004.- С.89-91

 

І.С.Сміян, В.В.Стеценко, С.С.Левенець, Г.А.Павлишин

67.               

Аналіз циркулюючих імунних комплексів при різних формах бронхітів у дітей

1

Тези доповідей ІУ наук.-практ.конфер.”Питання імунології в педіатрії”, 21-22.09.04р., м.Львів.- Ліки України.- 2004.- №9.- С.7-7

 

Левенець С.С., Стеценко В.В.

68.               

Динаміка поширеності вроджених вад розвитку на Тернопіллі

 

2

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів “Вплив екопатологічних чинників на стан здоров”я дітей”, 30-31 березня 2004 року, м.Тернопіль.- Тернопіль, Укрмедкнига.- 2004.- С.76-78

 

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин, Л.Б.Гарбуз, В.В.Стеценко, Ю.А.Гарбуз, Л.В.Решетуха

69.               

Морфо-функціональні зміни печінки у новонароджених при перинатальних інфекціях

2

// Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. /Матеріали наук-практ конф. і пленуму асоціації інфекціоністів України. 5-6 травня, 2004 р. м.Тернопіль - Укрмедкнига, 2004. - С.121-123.

 

 

Сміян І.С. Павлишин Г.А. Стеценко В.В. Скубенко Н.В. Орел М.М.  Орел Ю.М.

70.               

Дитяча інфектологія

 

За ред.І.С.Сміяна.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 368с.

 

Сміян І.С., Горішна І.Л., Алєксєєнко Л.І.,

71.               

Вивчення тривожності у підлітків гімназії

1

Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 21-22 квітня 2005 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2005.- С.84-84

Др..

Бурбела Е.

72.               

Випадок виникнення неконтрольованого сечопуску на тлі застосування препарату “ТАЙЛЕД-МІНТ” у хворої на бронхіальну астму

 

 

Матеріали 6-ої науково-практичної конференції „Актуальні проблеми фармакотерапії в клінічній педіатрії”.- ПАГ.- 2005.- №3.- С.49-49

Др.

С.С.Левенець, Л.А. Волянська, О.Я.Волошин, С.О.Никитюк

 

73.               

Випадок порушення сечопуску на тлі застосування недокромілу натрію у хворої на бронхіальну астму

 

2

Матеріали ХLІУ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, 03.06.2005р., Тернопіль.- Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2005.- С.133-135.

Др.

С.С.Левенець,

74.               

Метаболічні порушення у дітей на грунті хронічних захворювань 

 

2

Матеріали ХLІУ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, 03.06.2005р., Тернопіль.- Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2005.- С.154-155

 

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин, В.О.Синицька та ін.

75.               

Правові та етичні аспекти діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу у дітей

1

Перинатологія та педіатрія: Тези У Всеукраїнської науково-практичної конференції „Питання імунології в педіатрії, 13-14 жовтня 2005 р., АР Крим, смт. Форос”.- 2005.- №1/2(23), частина 2.- С.15-15

Др.

С.В.Євтушенко

76.               

Реакція клітинних факторів неспецифічного захисту на лікування цефотаксимом

2

Перинатологія та педіатрія: Тези У Всеукраїнської науково-практичної конференції „Питання імунології в педіатрії, 13-14 жовтня 2005 р., АР Крим, смт. Форос”.- 2005.- №1/2(23), частина 2.- С.15-16

Др.

С.С.Левенець

77.               

Особливості психологічної адаптації підлітків до гімназійного навчання

3

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Здорова дитина: здоров”я дитини та її сім”ї”, 29-30 вересня, 2005 р., м.Чернівці. – Чернівці, 2005. – С,34-35

Др..

С.С.Левенець, В.В.Стеценко

78.               

Аналіз психологічної адаптації підлітків в системі сучасного гімназійного навчання

 

4

Современная педиатрия.- 2005.- №3(8).- С.42-46

Др

Л.А.Волянська, Е.І.Бурбела

 

79.               

Морфологічні зміни фетоплацентарного комплексу та оцінка стану новонародженого

2

Матеріали наук.-прак. Конференції присвяченої 75-річчю Донецького державного медичного університету ім.Горького М., 25-26 жовтня 2005.- Донецьк.- 2005.- С.

Др

Сміян І.С., Гнатюк М.С., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Левенець С.С.

80.               

Джерела психологічної дестабілізації та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки дітей

4

Буковинський вісник.- 2006.- т.10, №1.- С.93-97

 

 

Др.

Л.А.Волянська, Е.І.Бурбела

81.               

Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії

3

Медична освіта.- 2006.- №4.- С.31-33

Др.

О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, Л.А.Волянська, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, В.О.Синицька, В.В.Стеценко

82.               

Аналіз рівня тривожності у дітей з хронічною патологією

2

В кн. Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2.06.2006р., м.Тернопіль.)- Тернопіль, ТДМУ- Укрмедкнига-2006.- С.120-121

 

Др.

Л.А.Волянська , С.С.Левенець, Т.М.Косовська, І.Є.Сахарова

83.               

Стан пероксидантної та антиоксидантної системи у новонароджених дітей з різною патологією

2

Матеріали наук.-практ.конф. „Екопатологія в педіатрії”, 02-03.10.2006, м.Тернопіль.- Тернопіль ТДМУ „Укрмедкнига”.- 2006.- С.49-50

Др.

Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Левенець С.С.

84.               

Випадок В23, клінічна категорія у дитини грудного віку

 

 

Матеріали УІІ з”їзду інфекціоністів України „Інфекційні хвороби – заагльномедична проблема”, 26-29.09.06 м.Миргород.- Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2006.- с.17-19

Др.

Л.А.Волянська, Р.М.Сабала, С.В.Євтушенко, Л.П.Горчеєва, В.М.Скубенко, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк

85.               

Клінічні особливості спалаху кору 2006 року

 

Тези УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Питання імунології в педіатрії, 26-28 вересня 2006 р., м.Київ”.- 2006.-  С.7-7

Др.

Євтушенко С.В., Дивоняк О.М.

86.               

Регіональні особливості захворюваності на кір

 

Тези УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Питання імунології в педіатрії, 26-28 вересня 2006 р., м.Київ”.- 2006.-  С.7-8

Др.

Павельєва М.М.

87.               

Аналіз рівня тривожності у дітей-пацієнтів гастроенетологічного та пуль монологічного стаціонарів

 

Тези доповідей ХІІ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 26-31.08.06р., м.Полтава.-

Др.

Бурбела Е.І., Левенець С.С., Косовська Т.М.

88.               

Психосоціальна адаптація дітей шкільного віку

 

Современная педиатрия.- 2006.- №3(12).- с.167-169

Др.

Бурбела Е.І., Левенець С.С., Косовська Т.М., Сахарова І.Є.

89.               

Психосоматичні аспекти захворювань у дітей

 

Матеріали наук.-практ. конф. „Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, 12-13 квітня 2007р., м.Тернопіль.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2007.- С.27-28

Др.

Р.М.Сабала, В.М.Скубенко, С.В.Євтушенко

90.               

Деякі біологічні параметри у дітей з бронхолегеневою патологією

 

Матеріали наук.-практ. конф. „Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, 12-13 квітня 2007р., м.Тернопіль.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2007.- С.76-77

Др.

Левенець О.В, Бурбела Е.І., Левенець С.С., Косовська Т.М.,

91.               

Клінічний досвід застосування розчину HUMANA (Elektrolit) у дітей з порушенням кишкового травлення

 

Матеріали наук.-практ. конф. „Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, 12-13 квітня 2007р., м.Тернопіль.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2007.- С.91-92

Др..

С.О.Никитюк, Н.О.Ліщенко, Р.М.Сабала, Н.І.Балацька

92.               

Результати психодіагностики дітей з різною ендокринною патологією

2

Матеріали наук.-практ. конф. „Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, 12-13 квітня 2007р., м.Тернопіль.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2007.- С.111-112

Др..

І.Є.Сахарова, Є.Ф.Бузько, Л.А.Качор, Л.М.Гнецько

93.               

Проблеми верифікації реакції реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення

1

Перинатологія та педіатрія.- 2007.- №3 (31) частина 2.- Тези доповідей до УІІ Всеукраїнської ноук.-практ. конф. „Питання імунології в педіатрії”, м.Дніпропетровськ, 31.09.-01.10. 2007. - С.21-21

Др.

Левенець С.С, Л.М.Дмитраш, Л.Б.Романюк, Р.М.Сабала, Дивоняк О.М., Г.А.Матвійків

 

94.               

Порівняльний аналіз шкільної тривожності у підлітків різної статі

2

Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров”я дітей /Матеріали У Міжнародної наук.-практ. конф., м.Чернівці 20-21.09.2007р.- Видавництво БДМУ, 2007.- 140с.- С.8-9

Др.

Левенець С.С, Косовська Т.М.,

Бурбела Е.І.,

Левенець О.В,

95.               

Безпечність вакцинації – вимога часу

3

„Досягнення і проблеми клінічної інфектології”/ Матеріали наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації інфекціоністів України, м.Тернопіль 21-22 травня 2008р. – Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008.- С.271-274

Др.

Л.Б.Романюк, Л.М.Дмитраш, Левенець С.С, С.В.Євтушенко, В.М.Скубенко, Р.М.Сабала

96.               

Особливості психосоматичного статусу дітей підліткового віку з хронічною соаматичною патологією

2

Здобутки клінічної і експериментальної медицини/ Зб. матеріалів конференції 13 червня 2008р. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2008.- С.97-98

Др.

Федорців О.Є., Левенець С.С, Косовська Т.М., І.Є.Сахарова

97.               

Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячного організму на профілактичні щеплення

4

Ліки України – 2008.- №2.(118) додаток [березень]. – С.39-43

Др.

Л.Б.Романюк, Л.М.Дмитраш, Левенець С.С, С.В.Євтушенко, В.М.Скубенко, І.В.Бурбела, В.Г. Бойко

98.               

Особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного факультету

6

Матеріали науково-методичної конференції «Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти», 14-15 квітня 2008 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 291-296

Др.

Федорців О.Є., Лобода В.Ф.,

Балацька Н.І.,

Воронцова Т.О.

та ін., всього 10 осіб

99.               

Біопсихосоціальні аспекти патології дитячого віку

1

ХІІ конгрес СФУЛТ 25-28.09.08, м.Ів.-Франківськ.- 2008.- С.106-106

Др

Бурбела Е.І., Кошеля О.В.,

Левенець О.В

100.           

Сприйняття підлітками групи

1

ХІІ конгрес СФУЛТ 25-28.09.08, м.Ів.-Франківськ.- 2008.- С.107-107

Др

Бурбела Е.І.,

101.           

Параметри росту у дітей з бронхіальною астмою

1

ХІІ конгрес СФУЛТ 25-28.09.08, м.Ів.-Франківськ.- 2008.- С.141-141

Др

Левенець С.С, Косовська Т.М.,

102.           

Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево-судинних ускладнень у дітей

4

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №2.- С.16-19

Др

Сміян І.С., Федорців О.Є, Фурдела В.Б., Левенець С.С.

103.           

Порівняльний аналіз результатів психодіагностики дітей, які хворіють на хронічні захворювання бронхолегеневої системи

2

Український мед.альманах. – 2008.- том 11, №6.- С.119-120.

Др.

Федорців О.Є, Левенець С.С, Косовська Т.М.,

 Левенець О.В

104.           

Медикаментозне ураження печінки у дитини раннього віку

 

 

Сучасна педіатрія.-2008.- №5 (22).- С.110-113.

 

Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Н.І. Балацька, А.Б. Кабакова, Л.А. Волянська, І.В. Кубей

105.           

Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними хворобами та антибіотикочутливість виявлених мікорганізмів

4

Медичні перспективи.- 2009.- №1.- С.182-185

Др

Л.Б.Романюк, Калатай Н.Р.

106.           

До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинальному періоді

3

Укр.мед альманах.- 2009.- т.12, №2.- С.40-42

Др

Л.Б.Романюк, Л.М.Дмитраш, Горчєєва Л.П., С.В.Євтушенко, Костик М.М., Сабала Р.М.,  В.М.Скубенко, Федорчак О.Г., Червона Н.Л.

107.           

Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою

3

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №1.- С.16-18

Др

Левенець С.С, Косовська Т.М., Воронцова Т.О, Сагаль І.Р.

108.           

Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення

4

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №2.- С.16-19

Др

Сміян І.С., Бурбела Е.І., Федорців О.Є, Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М.

109.           

Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної

патології

5

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №2.- С.20-24

Др

Сміян І.С., Бурбела Е.І., Бугель Л.В., Фурдела В.Б.

110.           

Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії

 

Медична освіта- 2009.- №2.- С.97-99

Др

Павлишин Г.А., Гнатюк Р.М., Стеценко В.В., Кубей І.В., Левенець С.С.

111.           

Мононуклеозоподібний синдром при ЕВV-інекції у дітей

 

Матеріали наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації інфекціоністів України інфекціоністів 21-22.05.2009р., м.Львів. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2009.- С.170-172.

 

Волянська Л.А., Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я.,

Євтушенко О.Б.

 

112.           

Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними захворюваннями

 

Перинатология и педиатрия.  – 2009. - №3.- С.160.

 

Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Н.Р. Калатай

113.           

Морфо-функціональні зміни печінки при перинатальній інфекції у новонароджених

 

 

 

І.С.Сміян, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, Л.А. Волянська,

114.           

Медико-соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2010.- №1.- С.63-

 

Левенець С.С., Косовська Т.М., Волошин О.Я. та ін.

115.           

Проблемні питання оцінки несприятливих подій у поствакцинальному періоді (огляд літератури)

4

Современная педиатрия. – 2010.- №1(29). – С.196-200.

 

Дмитраш Л.М., Бугель Л.В., І.В.Бурбела та ін..

116.           

Клинико-иммунологические особенногсти синдрома Ниймеген (клинический случай)

3

Клинико-лабораторный консилиум.- 2010.- №2-3 (33-34)июнь.- С.39-41.

 

Дмитраш Л.М.

117.           

До питання вакцинації проти гепатиту В

1

Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії».- Современная педиатрия. – 2010.- №4(32). – С.214-215.

 

 

118.           

Проблемні питання організації проведення планової вакцинації на сучасному етапі

1

Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії».- Современная педиатрия. – 2010.- №4(32). – С.215-215.

 

Дмитраш Л.М., Павельєва М.М.

119.           

Несприятливі події поствакцинального періоду в медичній практиці

 

2

Матеріали з’їзду інфекціоністів «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії», 6-8.10. 2010, м.Вінниця.- Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2010.- С.355-357.

 

 

120.           

Клініко-імунологічні особливості синдрому Ніймеген (клінічний випадок)

1

ХІІІ конгрес СФУЛТ 29-01.10.10, м.Львів.- 2010.- С.

 

Дмитраш Л.Н., Стеценко В.В.

 

121.           

Особливості перебігу та лікування сезонних вірусних інфекцій у новонароджених

5

Інфекційні хвороби.- 2010.- № .- С.82-87.

Др.

Павлишин Г.А.

122.           

Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють

3

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2011.- №2.- С.97-99

Др.

Л.Б.Романюк, Н.Ю.Щербатюк, А.П.Гулевська, Г.І.Недошитко, О.Б.Чубата

123.           

Аналіз обґрунтованості призначень антибіотиків при лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей

2

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.  з міжнародною участю, пленуму Асоціації інфекціоністів України і наради завідувачів кафедр інфекційних хвороб вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 19-20 .05.2011р., м.Суми.- Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011.- С.

Др..

Л.Б.Романюк, І.Я.Гончарук, Л.П.Ней, О.С.Сарабун

 

124.           

Особливості підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти

 

Матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конф. по кредитно-модульній системі, м.Тернопіль, 2011.-  С.

Др.

Федорців О.Є, Воронцова Т.О., Синицька В.О. та ін.

125.           

Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності

6

Здоровье ребенка. 2011. - №5(32). – С.43-49.

Др.

Романюк Л.Б.

126.           

Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів

3

Вісник наукових досліджень. – 2011. - №3.- С.28-30

Др.

Косовська Т.М., Левенець С.С., Дмитраш Л.М., Волошин О.Я., Головата І.М., Гончарук І.Я.

127.           

Епідеміологічне дослідження поширення бронхіальної астми у школярів м.Тернополя

 

2

Збірник тез.: Матеріали

Міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією»,  

 28 березня 2012 року

м. Харків. – С. 150-151.

Др.

Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Лучишин Н.Ю.

128.           

Вакцинація – реакції та ускладнення. Запрошення до дискусії

5

Інфекційні хвороби – 2012. - №1. – С.95-101.

Др.

Дмитраш Л.М.

129.           

Эпидемиологическое исследование аллергической патологии среди украинских детей

1

Материалы ІУ Конгресса педиатров старан СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровь, развития и питания», 25-26 апреля, 2012 г. (Львов, Украина). – С.345-345.

Др.

Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю.

130.           

Исспользование амоксициллина клавуланата в ступенчастой терапии острой пневмонии у детей

1

Материалы ІУ Конгресса педиатров старан СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания», 25-26 апреля, 2012 г. (Львов, Украина). – С.69-69

Др.

 

131.           

Випадок кору в післявакцинальному періоді КПК

1

Матеріали з’їзду інфекціоністів «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії», 12-13.12. 2012, м.Ужгород.- Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2012.- С.164-166.

Др.

Євтушенко С.В.

132.           

Деякі міркування з приводу публікації «ВИЧ/СНИД – сегодня, а завтра?» проф.І.В.Богадєльнікова

2

Новости медицины и фармации. - №7 (409), апрель. – 2012. – С.22-23.

Др.

 

133.           

Застосування спеціальних харчових продуктів у комплексі профілактичного лікування дітей, що часто і тривало хворіють

4

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №37-2012. – Випуск 30 з проблеми «Педіатрія»

Др.

Федорців О.Є., Бурбела Е.І.

134.           

Стан мікробіотопу рото глотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму

3

Вісник наукових досліджень. - № 4. – 2012. – С.95-98.

Др.

Романюк Л.Б., Бурбела Е.І.

135.           

Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури)

3

Перинатология и педиатрия.- №3(51).- 2012.- С.125-127.

Др.

Федорців О.Є., Бурбела Е.І.

136.           

Діагностичні перепитії ацетонемічного синдрому у дітей

5

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2013.- №1.- С.61-65.

Др.

Євтушенко С.В., Скубенко В.М.

137.           

Гострий риносинусит у дітей в практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при бактеріальній його природі

4

Здоров»я дитини.- №6 (49). - 2013. – С.61-65

Др.

 

138.           

Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків)

2

Современная педиатрия. - №5(53). – 2013.- Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 31 жовтня 1 листопада 2013р., м Київ. – С.214-215.

Др.

 

139.           

Метод оптимізації проведення практичного заняття з дитячих інфекційних хвороб

1

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-методичної конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (з дистанційним під»єднанням ВМ (Ф)НЗ України з допомогою відеоконференц-зв»язку), 18-19 квітня 2013р., м.Тернопіль, частина 2. – ТернопільТДМУ «Укрмедкнига», 2013.- С.318-318.

Др.

Федорців О.Є., Кубей І.В., Воронцова Т.О.

140.           

Фітосередники в реабілітаційному лікуванні дітей, що часто та тривало хворіють

 

2

Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 ківтня 2013 р.). –Х.: Вид-во «ЕСЕН»,  2013. – 311 с. – С. 48-49.

Др.

Бурбела Е.І.

141.           

Правець у щепленої дитини шкільного віку

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України

(3-4 жовтня 2013 року, м. Алушта)

 Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига

2013

Др.

В.О. Синицька, С.В. Євтушенко

142.           

Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених з патологічним перебігом раннього неонатального періоду

4

Перинатология и педиатрия.- №3(55).- 2013.- С.17-20.

Др.

Романюк Л.Б., Заріцька М.Д.

143.           

Дискусійні питання вакцинації проти гепатиту В

5

Перинатология и педиатрия.- №3(55).- 2013.- С.53-58 .

Др.

 

144. 

Клінічні аспекти синдрому Ді Джорджі у дитини (клінічний випадок)

4

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2014.- №2.- С.59-62.

Др.

Стеценко В.В., Федорчак О.Г.

 

145. 

Два случая столбняка с разным вакцинальным анамнезом

1

Тезисы УІ Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания», 09-10 октября 2014 года. – Национальная библиотека Беларуси, Минск, проспект Независимости, 116. – С.29-29.

Др.

 

146. 

Зміна стратегії захисту проти кашлюка в Тернопільській області – вимога часу

2

Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції інфекціоністів (жовтень 2014 року). – Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига 2014. – С.49-50

 

М.М.Павельєва, С.В.Євтушенко

147. 

Динаміка захворюваності на кір у дітей Тернопілля

1

Современная педиатрия. - № 5(61). – 2014.- Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7 листопада 2014р., м. Львів. – С. 163-163.

Др.

М.М.Павельєва

148. 

Мікробний пейзаж рото глотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення

1

Современная педиатрия. - № 5(61). – 2014.- Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7 листопада 2014р., м. Львів. – С. 162-163.

Др.

Е.І. Бурбела, Л.Б. Романюк

149. 

Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків)

5

Перинатология и педиатрия №3 (59). – 2014. – С.75-79.

Др.

 

150. 

Сходини до професії лікаря

 

Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига 2014.

Др.

 

151. 

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень:

348

навч.посіб./[О.Є.Федорців, Л.А.Волянська, І.В. Кубей та ін..]; за заг. ред. О.Є.Федорців, Л.А.Волянської. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 348с.

Др.

 

152. 

Кір на Тернопіллі: проблема залишається

2

Матеріали ІХ з'їзду інфекціоністів «Інфекційні хвороби поступи і проблеми в діагностиці, терапії  та профілактиці »  (7-9 жовтня 2015, м. Тернопіль). - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.- С.150-152

Др.

М.М. Павельєва

 

153. 

Корекція харчування при лікуванні дітей з гострими респіраторними інфекціями

2

Здобутки клінічної і експериментальної медицини / Зб. матеріалів конференції 2015р. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.- С.176-177.

Др.

Буобела Е.І., Мудрик У.М., Євтушенко С.В.

154. 

Основні передумови формування здоров'я молодших школярів

2

Здобутки клінічної і експериментальної медицини / Зб. матеріалів конференції 2015р. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.- С.

Др.

Мудрик У.М., Воронцова Т.О., Кубей І.В., Стеценко В.В., Синицька В.О.

155. 

Oxidative stress and psychological component in the mechanisms of asthma in children

2

XXVIII Slovak-Poland Voitec-Rudnic pneumophtisiological and immunoallergological days – Zakopane-Poland,8-9october,2015

Др.

Fedortsiv O,

A. Shpakou Volianska L

 

156. 

Варіабельність протікання вітряної віспи в періоді новонародженості

2

Матеріали ІХ з'їзду інфекціоністів «Інфекційні хвороби поступи і проблеми в діагностиці, терапії  та профілактиці »  (7-9 жовтня 2015, м. Тернопіль). - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.-

Др.

Євтушенко С.В.

157. 

Іноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями

5

Актуальна інсектологія. – 2016. - №1(10). – С.66-71

Др.

Бурбела Е.І., Євтушенко С.В., Мудрик У.М.

158. 

Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів

4

Здоров"я дитини. – 2016. – №3(71). – С.77-80

Др.

Мудрик У.М. Бурбела Е.І., Стеценко В.В., Кубей І.В

159. 

Bruton agammaglobulinemia:weel-known, but still diffcult to diagnose (case report)

1

Jornal of Clinical Immunology. – 2016. – N3, april 2016. - Р.262-262.

Др.

Olha Denefil Oksana Boyarchuk, Lubov Dmytrash

160. 

Епідемічні реалії кору на Тернопільщині

7

Актуальна інсектологія. – 2016. - №2(11). – С.98-104.

Др.

 

161. 

Assessment of anxiety in personality structure of children suffering from bronchial asthma

5

Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. – 2016. - №3. - Р.60-64.

Др.

Synytska V.O. Burbela Е.І., Kubei І.V., Vorontsova T.O.

 

 
Comments