Наукові публікації

Список друкованих праць доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Стеценко Віри Василівни

 

 

 

1.

Досвід застосування деескалаційної терапії у лікуванні новонароджених з хірургічною патологією

Матеріали 6-ї науково-практичної конференції. – ПАГ, 2005. - №3. – С. 44-45

2

І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.Л.Боднарчук, Г.І.Корицький, Н.В.Пасяка, В.В.Стеценко

 

2

Суміш NAN кисломолочний в комплексному лікуванні алергічного діатезу у дітей

Матеріали 6-ї науково-практичної конференції. – ПАГ, 2005. - №3. – С. 48-49

2

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин, В.В.Стеценко,

І.О.Багірян

 

 

3

Ефективність застосування карбопенемів у неонатологічній практиці

Матеріали 6-ї науково-практичної конференції. – ПАГ, 2005. - №3. – С. 45-46

2

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин, Г.С.Лисак, В.В.Стеценко

 

4

Перинатальна інфекція в структурі неонатальної смертності

Матеріали IV Конгресу неонатологів України «Актуальні питання неонатології», 16-17 травня 2006 року. - Київ – 2006.-С. 138-140

3

І.С. Сміян, Г.А.  Павлишин, Г.І. Корицький, Н.В. Пасяка, В.В. Стеценко

 

5

Основні показники роботи неонатологічної служби на Тернопіллі

Матеріали IV Конгресу неонатологів України «Актуальні питання неонатології», 16-17 травня 2006 року. - Київ – 2006.-С.8-9

2

Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, Н.В. Пасяка, В.В. Стеценко

 

6

Стан пероксидантної системи у новонароджених дітей з різною патологією

Матеріали наук.практ.конф.»Екопатологія в педіатрії», 02-03.10.2006,м.Тернопіль.-ТернопільТДМУ «Укрмедкнига».-2006.-С.49-50

2

Павлишин Г.А.

Стеценко В.В.

Левенець С.С.

 

7

Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії

Медична освіта.-2006.-№4.-С.31-33

3

О.Є.Федорців

Т.О.Воронцова

Л.А.Волянська

У.М.Цідилко

С.О.Никитюк

В.О.Синицька

В.В.Стеценко

 

8

Морфологічні зміни фетоплацентарного комплекса та оцінка стану новонародженого

Тези Донецьк 25-26.10.05

2

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин, В.В.Стеценко,

М.С.Гнатюк

 

9

Клінічні та діагностичні аспекти синдрому мікроофтальмії з асоційованими аномаліями

ПАГ. – 2006. - №1 – С. 61-65

4

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин, В.В.Стеценко,

А.П.Філюк, Л.Б.Гарбуз, Г.О.Чорна, Т.Ю.Рудяк

 

10

Морфологічні зміни фетоплацентарного комплекса та оцінка стану новонародженого при перинатальній інфекційній патології

матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Фізіологія і патологія новонароджених" (присвячена памяті проф.. С.П. Катоніної та 30-річчю кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика), 15-16 березня, 2007.- Київ. – С. 130-134.(допов)

 

4

Сміян І.С., Гнатюк М.С., Корицький Г.І., Павлишин Г.А., Стеценко В.В.,Пасяка Н.В., Багірян І.О.

 

11

 Клінічний досвід застосування екзогенного сурфактанта недоношеним новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії

матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Фізіологія і патологія новонароджених" (присвячена памяті проф.. С.П. Катоніної та 30-річчю кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика), 15-16 березня, 2007.- Київ. – С. 201-202.

 

2

Корицький Г.І., Пасяка Н.В., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Лисак Г. С., Кульчик О.О.

 

12

Застосування серотерапії у лікуванні перинатальних інфекцій новонароджених

матеріали науково-практичної конференції "Медико-соціальні проблеми дитячого віку", 12-13 квітня, 2007. – Тернопіль, "Укрмедкнига". -  2007 - С.101-102.

1

Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Багірян І.О., Чорна Г.О., Рудяк Т.Ю.

 

13

Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС

матеріали науково-практичної конференції "Медико-соціальні проблеми дитячого віку", 12-13 квітня, 2007. – Тернопіль, "Укрмедкнига". -  2007 - С.69-70.

 

2

Корицький Г.І., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Сковронська А.О., Кубей І.В

 

14

Медико-соціальні аспекти динаміки показників виходжування недоношених у Тернопільській області

матеріали науково-практичної конференції "Медико-соціальні проблеми дитячого віку", 12-13 квітня, 2007. – Тернопіль, "Укрмедкнига". -  2007 - С.116-117.

 

2

Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Дідух З.Б., Бліхар Т.В., Рудяк Т.Ю.

 

15

Кількісна морфологічна оцінка структурних змін печінки при перинатальних інфекціях

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "ТОRCH-інфекції: діагностика, лікування та профілактика, 21-22 березня 2007, Тернопіль, "Укрмедкнига"- С.43-44.(допов)

 

2

М.С. Гнатюк, Г.А.Павлишин, В.В. Стеценко, Н.В. Пасяка, Л.І. Лугова, О.Є.Кулинич

 

16

Десятирічний досвід роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні

Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2007. - №5. – С. 58-63.(доп 10-річчя ОДКЛ)

 

5

Сміян І.С., Корицький Г.І., Філюк А.П., Пасяка Н.В., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Боднарчук В.Л., Лисак Г.С, Волошин М.М., Кульчик О.О., Несвадьба Л.Р.

 

17

Аналіз ефективності застосування муколітика Бронхіпрет у комплексному лікуванні новонароджених з респіраторними порушеннями

Матеріали І-го зїзду неонатологів України. – 24-25 жовтня 2007. – Одеса. – 2007. – С. 103-104.

 

2

І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, І.М. Сарапук, Л.В. Решетуха

 

18

Предиктори несприятливого наслідку перинатальної інфекційної патології у новонароджених

Матеріали І-го зїзду неонатологів України. – 24-25 жовтня 2007. – Одеса. – 2007. – С. 104-105 (допов).

 

2

І.С. Сміян, Корицький Г.І., Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, Н.В. Пасяка

 

19

Аналіз показників народження та виживання дітей з екстремально низькою масою тіла

Матеріали І-го зїзду неонатологів України. – 24-25 жовтня 2007. – Одеса. – 2007. – С. 102-103.

 

2

І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, Пасяка Н.В.

 

20

Прогностичні чинники несприятливого наслідку перинатальних інфекцій у новонароджених

Сучасна педіатрія. – 2009. - №4. – С. 159-163

5

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Гнатюк М.С., Стеценко В.В., Пасяка Н.В., Багірян І.О., Сопель О.М.

 

21

Морфо-функціональні особливості гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній інфекційній патології

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблемні питання патології у дітей та підлітків", Тернопіль, 3-4 квітня 2008. – С. 29-31. (банад ) - допов

 

3

І.С. Сміян, М.С. Гнатюк, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, Н.В. Пасяка, Г.С. Лисак, О.М. Сопель, О.В. Горбунова, А.О. Сковронська

 

22

Ретроспективний аналіз анамнестичних даних у дітей з проявами дитячого церебрального параліча

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблемні питання патології у дітей та підлітків", Тернопіль, 3-4 квітня 2008. – С. 25-26. (банад)

 

2

Г.А. Павлишин, А.О. Сковронська, Н.М. Свірська, О.Б. Сковронська,  В.В. Стеценко, В.Г. Бойко 

 

23

Морфометрична оцінка структурної перебудови плаценти при внутрішньоутробних інфекціях у новонароджених

Здоровье женщини. – 2008. - №1.  – С.194-197.

4

І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, М.С. Гнатюк, Стеценко В.В.

 

24

Критерії прогнозування наслідків перинатальної інфекційної патології

 у новонароджених

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2008. - №3. – С. 11-15.

 

5

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Гнатюк М.С., Стеценко В.В., Пасяка Н.В., А.О.Сковронська

 

25

Доцільність метаболічної терапії в комплексному лікуванні перинатальних інфекцій у новонароджених

матер. наук.-практичн конфер. Дніпропетровськ,/ Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2008. - №3. – С.63-64. 

2

І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, А.О. Сковронська, Т.Ю. Рудяк

 

26

Оцінка клінічних та параклінічних характеристик у прогнозуванні наслідків перинатальної інфекційної патології у новонароджених

Перинатология и педиатрия. – 2008. - №2. – С.38-42.

 

5

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Стеценко В.В.

 

27

Перинатальні чинники ризику у прогнозуванні наслідків інфекційної патології у новонароджених

журнал Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології (Тернопіль) . – 2008. - №2. – С.10-12.

3

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Багірян І.О., Ладика Н.О., Сковронська А.О., Бадюк Н.З., Кучер І.І., Васьковець С.З.

 

28

Предиктори розвитку інфекційної патології у новонароджених раннього неонатального періоду

матер. наук.-практичн конфер. Тернопіль, 2008. – С. (допов). недрук

 

 

Павлишин Г.А., Сміян І.С., Гнатюк М.С., Стеценко В.В., Ладика Н.О.

 

29

Синдром ендогенної інтоксикації плода при фетоплацентарній недостатності та загрозі внутрішньоутробного інфікування

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - №1. – С.19-21.

 

3

Багірян І.О, Воронцова Т.О., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Шульгай О.М.

 

30

Сучасні підходи до діагностики та прогнозування перинатальної інфекційної патології у новонароджених

Матеріали V Конгресу Педіатрів України "Сучасні проблеми клінічної педіатрії", розділ 4. Актуальні питання неонатології (15-17 жовтня 2008р. Київ). – Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2008. - №4. – С31-32. (допов)

 

2

І.С. Сміян, Г.А.Павлишин, М.С. Гнатюк, Стеценко В.В.

 

31

Особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного факультету

Матеріали наук.-метод.конф.»Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної)освіти»,14-15 квітня 2008 року, м.Тернопіль.-Тернопіль:Укрмедкнига, 2008.-С.291-296

5

Федорців О.Є.

Лобода В.Ф.

Балацька Н.І.

Воронцова Т.О.

 та ін.., всього 10 осіб

 

32

Реабілітація дітей раннього віку з ураженням нервової системи – запорука їх соціальної адаптації

Медична гідрологія та реабілітація. – 2008. – Т.6. - №1. – С. 14-21. (допов)

 

8

І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, Н.М. Свірська, А.О. Сковронська

В.В. Стеценко

 

33

Перинатальні фактори ризику у формуванні інфекційної патології новонароджених

Педаітря, акушерство та гінекологія. - №3. (додаток – тези І конгресу федерації педіатрів країн СНД "Дитина і суспільство: проблеми здоровя, розвитку та харчування", 19-21 травня, 2009, Київ). – С. 104-105.

2

Павлишин Г.А., Сарахман Н.Є., Стеценко В.В…, Панченко О.І., Капустинська Р.О.

 

34

Клініко-патогенетичне обгрунтування метаболічної терапії новонародженим з проявами перинатальної інфекційної патології

Педаітря, акушерство та гінекологія. - №3. (додаток – тези І конгресу федерації педіатрів країн СНД "Дитина і суспільство: проблеми здоровя, розвитку та харчування", 19-21 травня, 2009, Київ). – С. 129.

 

1

Сміян І.С, Павлишин Г.А, Стеценко В.В., Сарахман Н.Є., Решетуха Л.В.

 

35

Вплив психофізіологічних особливостей студентів та їх успішність при вивченні педіатрії

Медична освіта. – 2009. - №2. -  С. 97-99.

 

 

3

Павлишин  Г.А., Гнатюк Р.М, Стеценко В.В., Волянська Л.А., Кубей І.В., Левенець С.С.

 

36

Перинатальні фактори ризику у формуванні інфекційної патології новонароджених

київ, конгрес педіатрів, травень, 2009.(тези)

 

 

 

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Сарахман Н.Є., Стеценко В.В.

 

37

Нейрофізіологічні методи діагностики уражень нервової системи у новонароджених

 ПАГ. – 2009, - №5

 (435). – С. 75.

 

1

Г.А. Павлишин, А.О. Сковронська, В.В. Стеценко, Н.М.Свірська

 

38

Особливості метаболічної дизадаптації у новонароджених при позагоспітальній пневмонії

Тези конгресу V неонатологів України з міжнародною участю "Актуальні питання неонатології", 11-12 березня 2010 р. – С. 5-6. 

2

Павлишин Г. А., Сарапук І. М., Стеценко В.В., Дідух З.Б.

 

39

Оцінка енергодефіциту та методи нейровізуаліції в ранній діагностиці уражень нервової системи у новонароджених

Тези конгресу V неонатологів України з міжнародною участю "Актуальні питання неонатології", 11-12 березня 2010 р. – С. 9-10.

 

2

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Сковронська А.О., Стеценко В.В., Багірян І.О. Мостова Л.П.

 

40

Клініко-імунологічні особливості синдрому Ніймеген(клінічний випадок)

ХІІІ конгрес СФУЛТ 29-1.10.10, м.Львів.-2010.-С.190-190.

1

Волянська Л.А.

Дмитраш Л.М.

Стеценко В.В.

 

41

Нейрофункціональні методи діагностики та корекція цитоенергетичної дисфункції в ранній реабілітації уражень нервової системи

Всеукр.наук.практ. конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку»17-18 березня 2011 р., Тернопіль.-тези, доп.

3

І.С.Сміян

Г.А. Павлишин, А.О. Сковронська, В.В. Стеценко,

 

42

Діагностична цінність клініко-параклінічних ознак

гіпоксичного ураження нервової системи у новонароджених

 

 

  Матеріали VII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (11-13 жовтня, 2011, Київ). - Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. –  №4. – С.138.    

1

І.С. Сміян

 Г.А.Павлишин А.О.Сковронська

В.В. Стеценко

 

 

43

Особливості підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної системи / Федорців О.Є., Воронцова Т.О. та інш (12 осіб).

Матеріали Всеукр. Наук-навчальної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичного і фармацевтичного напрямку  навчальних закладах України 3-4 рівнів акредитації» (12-13.05.2011 р.) – Тернопіль:Укрмедкнига,2011 рі. – С.350-351.

 

1

Федорців О.Є., Воронцова Т.О.

Стеценко В.В. та інш (11 осіб).

 

44

Використання в лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечника у дітей спеціальних харчових продуктів 

1.      Актуальні питання пед. акуш. та гін. – 2011. – №2. – С. 106-108.

 

 

Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Стеценко В. В.,  Шульгай Л.М., Никитюк С. О., Сирник Г.Т., Наумович О.В., Начас О.М., Бойко В.Г.

 

45

Рання реабілітація новонароджених з перинатальними ураженнями нервової системи

 

  Матеріали VII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (11-13 жовтня, 2011, Київ). - Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. –  №4. – С.139.    

 

Сміян І.С. Павлишин Г.А.

Сковронська А.О.

Стеценко В.В., Кульчик О.О.

 

46

Морфометрична оцінка структурної перебудови серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. - №3. - С. 54-56.

3

М.С.Гнатюк, Г.А.Павлишин, В.В.Стеценко

Л.В.Татарчук, М.М. Орел

 

47

Клініко-параклінічні співставлення у новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи

Ж-л «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». – Т.1, №2. – 2011. – С. 39-43

5

Павлишин Г.А.

Сковронська А.О.

Стеценко В.В.

Недошитко Г.І.

48

Динаміка роботи педіатричного відділення для недоношених дітей за 2008-2010 роки в Тернопільській обласній лікарні

Педіатрія, Акушерство на гінекологія. – 2011. т.73-№4. – с. 142-143.

 

 

2

В.В. Стеценко, І.В. Кубей, Т.В. Бліхар та інш

49

Особливості мікробіоцинозу кишківника у недоношених немовлят з дуже малою масою тіла

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». 2012. – С.157.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, 17 квітня 2012

1

Павлиши Г.А.

Стеценко В.В., Кубей І.В.

Бліхар Т.В.

Кернична З.І.

Васьковець С.З

 

50

Запровадження кредитної-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ

 

М-ли Всеукр.навч.- наук конф., присвяченої 55-річчю ТДМУ ім..І.Я.Горбачевському» Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ Ш-ІУ рівнів акредитації», 26-27 квітня 2012 р. м.Тернопіль. C357-359.

 

2

І.Р.Мисула, І.О.Крицький, Г.А.Крицька, П.В.Гощинський, М.І.Кінаш, В.О.Синицька, В.В. Стеценко, Л.М.Шульгай, С.С.Левенець

51

Сходинки до оволодіння професією лікаря

Навч.-метод.посіб./ за ред..І.С.Сміяна.-Тернопіль:ТДМУ,2012.-244 с

12

І.С.Сміян, Г.А.Павлишин  та ін..

52

Пробіотики у реабілітаційній терапії недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2013 р. № 2,с.23-24.

2

О.Є.Федорців, В.В.Стеценко, І.В.Кубей, С.С.Левенець

53

Особливості макро- і мікроклімату у дітей із синдромом свистячого дихання

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2013 р. № 1,с.14-16.

 

Федорців О.Є., Левенець С.С..,Стеценко В.В.

54

Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2013 р. № 1,с.17-18.

 

Федорців О.Є., Косовська Т.М...,Стеценко В.В.

55

Клінічні аспекти синдрому Ді Джорджі у дитини (клінічний випадок).  

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2014 р. № 2,с.59-61.

 

Волянська Л.А., Стеценко В.В., Федорчак О.Г.

56

Варіабельність протікання вітряної віспи у періоді новонародженості(клінічні випадки)

Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена памяті акад.Б.Я.Резника «Медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», 16-17 квітня 2015 р., Одеса

 

Волянська Л.А., Євтушенко С.В.

57

Варіабельність протікання вітряної віспи в періоді новонародженості

Матеріали ІХ з'їзду інфекціоністів «Інфекційні хвороби поступи і проблеми в діагностиці, терапії  та профілактиці »  (7-9 жовтня 2015, м. Тернопіль). - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.- Варіабельність протікання вітряної віспи в періоді новонародженості

 

Волянська Л.А., Євтушенко С.В.

 

55

58

Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів

Здоров"я дитини. – 2016. – №3(71). – С.77-80

 

Мудрик У.М. Бурбела Е.І., Стеценко В.В., Кубей І.В

 

 

 

59

Основні передумови формування здоровя молодших школярів

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 червня 2015р.- Тернопіль, 2015. – С.178.

 

Мудрик У.М., Воронцова Т.О., та ін.

 

 

60

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень

Навч.посіб./О.Є.Федорців, Л.А.Волянська та ін.; за ред.О.Є.Федорців, Л.А.Волянської.-Тернопіль:ТДМУ, 2015.-348 с.( 32 ст)

32

О.Є.Федорців, Л.А.Волянська та ін

 

 

61

            Дистанционное обучение - возможность для повышения профессионализма

Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 года.

2

Т.О.Воронцова с соавт.  

 

 

62

Организация формирования практических навыков  студентов как основа профессиональных компетенций будущих врачей.

Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 г.

2

Т.А. Воронцова с соавт.

 

 

63

Використання віртуальної навчальної програми «Інкубатор для виходжування новонароджених (кювез)»у вивченні дисципліни медична фізика діагностичного та лікувального обладнання. 

 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання, матеріалии всеукраїнської науково-практичної конференції,16-17 березня. 2016 р. г.Умань

 

Рудяк Ю.А., Гураль С.Я.

 

 

 

64

Ефективність застосування «Nutrilon»Білкова добавка для вигодовування недоношених немовлят з екстремально малою масою.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології», 20 квітня 2016 р, .Київ, Чернівці.

2

Федорців О.Є.,Стеценко В.В., Кубей І.В., Бліхар Т.В., Сотник А.

 

 

 

 

 

65

Використання віртуальної навчальної програми «Інкубатор для виходжування новонароджених (кювез)»у вивченні дисципліни медична фізика діагностичного та лікувального обладнання. 

 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання, матеріалии всеукраїнської науково-практичної конференції,16-17 березня. 2016 р. г.Умань

2

Рудяк Ю.А., Гураль С.Я.

 

 

66

Використання «Олії примули вечірньої, ліпофільний комплекс» при   пелюшковому    дерматиті у новонароджених дітей

 

Стеценко В.В., Кубей І.В., Воронцова Т.О., Васьковець С.З., Бліхар Т.В.

 

 

 

 

 

Дисципліна медична фізика діагностичного та лікувального обладнання, як новий напрямок у підготовці медичних працівників.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання, матеріалии всеукраїнської науково-практичної конференції,16-17 березня. 2016 р. г.Умань

 

Рудяк Ю.А., Гураль С.Я.

 

 
Comments